Specialitet: Allergologi, barn och ungdom

Hudmottagning Lund

Hudmottagning Lund Till oss kommer du för att undersökas och behandlas för en hudsjukdom. Det kan till exempel vara eksem, allergier, psoriasis, fot- eller bensår, akne, hudtumörer eller andra hudförändringar. Vi tar även emot dig som har symtom från vulva eller dig som har mycket besvärande svettning. Här kan du även få ljusbehandling och medicinska bad. Driftsform Driftsform: Landsting/Region Ingår i vårdval Skåne

Hudmottagning Malmö

Hudmottagning Malmö Till oss kommer du för att undersökas och behandlas för en hudsjukdom. Det kan till exempel vara eksem, allergier, psoriasis, fot- eller bensår, akne, hudtumörer eller andra hudförändringar. Vi tar även emot dig om du har symtom från vulva, mycket besvärande svettning eller en missbildning i kärlen. Här kan du även få ljus- och laserbehandling. Driftsform Driftsform: Landsting/Region Ingår i vårdval Skåne

Barnmottagningen LiM allergi, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus

Barnmottagningen LiM allergi, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus På barmottagningen i Motala bedrivs teamarbete inom ett flertal subspecialitets-områden, bl a urinvägssjukdomar, endokrina sjukdomar, allergiska sjukdomar, gastroenterologi och hjärtsjukdomar. Information till patienter Remisskrav Ja Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Barnmedicin och habilitering Sunderby sjukhus

Barnmedicin och habilitering Sunderby sjukhus Barn -och ungdomsmedicin/habilitering. Barn och ungdomsmedicin/habiliteringen är specialistverksamheter för barn och ungdomar 0 – 18 år med medicinska och kirurgiska sjukdomar. Habiliteringen ger råd, stöd och behandling i samband med varaktiga och medfödda funktionshinder. I Barnhuset finns även BB och förlossning. samt vårdavdelning 45 för barn och ungdomar med behov av psykiatrisk vård, Lekterapi, NEP och sjukhusskola. Information till patienter E-Tjänster: Förnya recept, avboka tid görs på 1177.se. Barnmottagningen 0920-28 33 91 Barnhabiliteringen 0920-28 30 50 Återuppringningssystem = du ringer till oss och vi ringer upp dig vissa tider under dagen. SMS påminner dig dagen

Barnenhet 1, Borås

Barnenhet 1, Borås Medicinsk specialistmottagning för barn- och ungdomar 0-18 år. Tidsbeställd mottagning måndag-fredag. Akutmottagning dygnet runt. Information till patienter Anmälan sker i huvudentrén, plan 1, månd-fred 06:45-16:00. Akut mottagning övriga tider ingång 1, hiss/trappa A, plan 2. Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre. Information till besökare Besöksregler Akutmottagning åldersgräns 0-1 år eller remiss. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Barn- och ungdomsmottagningen Växjö

Barn- och ungdomsmottagningen Växjö På den tidsbeställda barn- och ungdomsmottagningen har vi planerade mottagningar varje vardag. Akuta besök hänvisas till Barnakuten. Ena delen av mottagningen har hand om allergier och diabetes, andra delen har övrig planerad barnmedicinsk mottagning. Hit kommer barn med hjärtsjukdomar, magåkommor, reumatiska sjukdomar, urinvägssjukdomar och mycket mer. Hit kommer man också för vissa hälsoundersökningar, vissa vaccinationer och provtagning. Tid på barn- och ungdomsmottagningen får man via remiss, egenremiss eller som uppföljning till tidigare kontakt. Verksamhetschef Anna Bärtås, tel 0470- 58 80 00 Information till patienter Remisskrav Remiss krävs. Från annan vårdgivare eller egenremiss

Barn- och ungdomsmottagning Härnösand

Barn- och ungdomsmottagning Härnösand Barn och ungdomar som ännu inte fyllt 18 år och har svårare medicinska problem kan få tid hos läkare eller hos sjuksköterska hos oss. Planerad verksamheten som består av både läkar- och sjuksköterskebesök. Telefonrådgivningen bemannas av erfarna barnsjuksköterskor som ger råd om egenvård samt hänvisning till rätt vårdnivå.Mottagningen är en del av Länsverksamhet Barn- och ungdomsmedicin. Information till patienter Om du är ej har en pågående vårdkontakt, vänd dig i första hand till sjukvårdsrådgivning eller till din hälsocentral. Använd gärna våra e-tjänster genom att logga in. Enklast gör du med “mobilbank id”.Anmäld dig till centralkassan när

Barn- och ungdomsmottagning Hudiksvall

Barn- och ungdomsmottagning Hudiksvall Information till patienter Till oss kommer du efter att ha fått remiss eller gjort en egen vårdbegäran. Kontakta i första hand din hälsocentral, barnavårdcentral, skolsköterska/skolläkare eller 1177 Vårdguiden på telefon. Remisskrav Din läkare kan skicka en remiss till oss. Du kan också själv skicka en så kallad egen vårdbegäran. En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt av vårdmottagningen som om den vore en remiss från läkare. Men det är viktigt att komma ihåg att en egen vårdbegäran inte betyder att du verkligen har rätt att få specialistvård. Som vårdsökande kan du då istället bli hänvisad till

Barn- och ungdomsmottagning Sundsvall

Barn- och ungdomsmottagning Sundsvall Barn och ungdomar som ännu inte fyllt 18 år och har svårare medicinska problem kan få tid hos läkare eller hos sjuksköterska hos oss. Till vår jourmottagningen kommer barn och ungdomar som är akut sjuka och inte hanteras av primärvården. Den planerade verksamheten består av både läkar- och sjuksköterskebesök. Om det hänt en olycka som gett sårskada eller benbrott hänvisar vi till akutmottagningen.Telefonrådgivningen bemannas av erfarna barnsjuksköterskor som ger råd om egenvård samt hänvisning till rätt vårdnivå.Mottagningen är en del av Länsverksamhet Barn- och ungdomsmedicin. Information till patienter Om du ej har en pågående vårdkontakt, vänd

Barn- och ungdomsmottagning Örnsköldsvik

Barn- och ungdomsmottagning Örnsköldsvik Barn och ungdomar som ännu inte fyllt 18 år och har medicinska problem kan få tid hos läkare eller sjuksköterska hos oss. Vi tar hand om problem som inte kan hanteras i primärvården. Om du är osäker, kontakta först din hälsocentral eller ring 1177 för råd om vård.Akut sjuka barn och ungdomar som inte hanteras av primärvården får komma till jourmottagningen. Om det hänt en olycka som gett sårskada eller benbrott hänvisar vi till akutmottagningen.Du som ringer får råd av erfarna barnsjuksköterskor. Du får råd om vad ni kan göra själva eller hänvisning till rätt vårdnivå.Mottagningen