Specialitet: Alkoholsjukvård

Kajsamottagning Beroendecentrum Örebro, Örebro

Kajsamottagning Beroendecentrum Örebro, Örebro Till Kajsamottagningen kan du som är kvinna och själv tycker att du har problem med alkohol- och/eller läkemedelsmissbruk vända dig. Vi har kunskap om kvinnors särskilda behov och har utarbetat ett anpassat behandlingsprogram på Kajsamottagningen. Tillsammans med dig som patient arbetar vi med medicinska, sociala och samtalsterapeutiska behandlingsmetoder. Målet är ett liv fritt från missbruk. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Blomstermåla hälsocentral

Blomstermåla hälsocentral Vi erbjuder dig hälso- och sjukvård av personal med bred kompetens och lång yrkeserfarenhet. Hos oss träffar du distriktsläkare och distriktssköterskor. För dig som har diabetes, demens, inkontinens, eller astma/KOL finns dessutom specialistutbildade sjuksköterskor. På laboratoriet tar undersköterskan hand om dina prover. Här finns också en psykolog, kurator och en barnhälsovårdssjuksköterska. I receptionen/kassan träffar du våra kunniga medicinska sekreterare. Välkommen till oss! Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Beroendeteamet Västervik

Beroendeteamet Västervik Beroendeteamet är ett subspecialiserat team. Hit söker du som är 18 år och äldre med så kallad dubbeldiagnos – missbruksproblematik kombinerat med psykiska funktionshinder. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Beroendepsykiatrisk mottagning Umeå

Beroendepsykiatrisk mottagning Umeå Verksamheten vänder sig till patienter som har en psykiatrisk problematik och ett beroende av alkohol/droger, så kallad dubbeldiagnos. Behandling av dubbeldiagnoser kräver specialistkompetens inom både psykiatri och missbruksvård. Behandlingen sker både individuellt och i grupp och i nära samarbete med Socialtjänsten. Beroendepsykiatrisk mottagning har två profilmottagningar, Dubbeldiagnos mottagning och LARO-mottagning. Du kan läsa mer om dem under vårt utbud. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Beroendeenhet, Karlskrona

Beroendeenhet, Karlskrona På beroendeenheten arbetar specialistläkare, underläkare, kuratorer, sjuksköterskor och skötare. Vi tillhör Blekinges länsgemensamma psykiatri. Information till patienter Telefonnumret till vår avdelning är 0455-73 10 45. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 14:00 – 15:00 Mån-Sön 18:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Beroendemedicinska mottagningen

Beroendemedicinska mottagningen Beroendemedicinska mottagningen riktar sig till personer från 18 år i Uppsala län, som är beroende av alkohol, narkotika och/eller läkemedel. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer. Vi arbetar enligt Socialstyrelsens riktlinjer för beroendevård. Vi följer tre olika program: alkoholprogrammet, läkemedelsprogrammet och samordningsprogrammet för blandberoende. Programmen är utformade efter evidensbaserade metoder på specialistnivå. Behandlingen läggs upp efter patientens specifika problematik. All behandling utgår från en individuell vårdplan som utformas i samråd med patienten. Mottagningen erbjuder även behandling i grupp. Information till patienter Återbud och begäran om receptförnyelse lämnas på telefon 018-6112100. OBS flervalstelefon, knappa dig fram till din

Avdelning Nordhem, Göteborg

Avdelning Nordhem, Göteborg Slutenvården består av en avgiftningsavdelning på 14 platser för patienter med alkoholmissbruk/beroende utan samtidig psykiatrisk diagnos Information till patienter Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 11:00 – 20:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Avdelning 24 Psykiatri Varberg, Varberg

Avdelning 24 Psykiatri Varberg, Varberg På avdelning 24 tar vi emot beroendepatienter med psykiatrisk samsjuklighet och/eller omfattande beroendeproblem som kräver sluten sjukhusvård. Avdelningen erbjuder utredning, behandling, motivationsarbete och gemensam planering för fortsatta insatser i öppen vård. Avdelningen ingår i en integrerad vårdkedja som också omfattar öppenvårdsteam för norra, mellersta och södra Halland. Fyra aktörer ansvarar gemensamt för denna kedja: psykiatri, närsjukvård, länets kommuner samt brukare. På avdelningen arbetar ett 30-tal personer, främst sjuksköterskor och skötare, men även läkare, psykolog och kurator. Kopplat till avdelningen finns fyra platser för tillnyktring som har öppet dygnet runt måndag-fredag. Information till patienter Ålder Vi

Avdelning 23 Psykiatri Varberg, Varberg

Avdelning 23 Psykiatri Varberg, Varberg Här på avdelning 23 vid Hallands sjukhus Varberg tar vi emot patienter med schizofreni och andra psykossjukdomar för utredning och behandling. Avdelningen har tolv platser. Vi arbetar med individuella vårdplaner, personcentrerad vård och med ambitionen att alla patienter ska vara delaktiga i sin vård. Avdelningen har ett tätt samarbete med öppenvården och kommunerna i syfte att hålla en obruten vårdkedja. Cirka 30 personer arbetar här och yrkeskategorierna är läkare, sjuksköterska, kurator, skötare och medicinsk sekreterare. Information till patienter Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre. Information till besökare Besökstider Mån-Fre 17:00

Avdelning 22 Psykiatri Varberg, Varberg

Avdelning 22 Psykiatri Varberg, Varberg Allmänpsykiatrisk akutvårdsavdelning med åtta vårdplatser. Vårt upptagningsområde är norra Halland, från Kungsbacka i norr till Falkenberg i söder. Vårt övergripande uppdrag är bedömning, diagnostik, behandling och omvårdnad. Vi bedriver även dagsjukvård samt elbehandling (ECT) som är effektiv mot bland annat djupa depressioner. Information till patienter Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre. Information till besökare Besökstider Mån-Fre 17:00 – 19:00 Lör-Sön 14:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region