Specialitet: Akutverksamhet vid sjukhus, ortopedi

Akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning 35 C, Uppsala

Akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning 35 C, Uppsala Här vårdas patienter som är för sjuka för att vårdas på vanlig avdelning men som inte behöver intensivvård. Här finns hög övervakning och avancerad behandling med andningsunderstöd och läkemedel Information till besökare Besökstider Mån-Sön 11:00 – 20:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Akutmottagningen Sunderby sjukhus, Akutsjukvården Sunderby sjukhus, Närsjukvård

Akutmottagningen Sunderby sjukhus, Akutsjukvården Sunderby sjukhus, Närsjukvård Information till patienter Om du blir akut eller livshotande sjuk ska du ringa 112 för att tillkalla ambulans eller ta dig till en akutmottagning själv.Vid övriga olycksfall eller sjukdomar, ring 1177 dygnet runt. Du får prata med en sjuksköterska som ger dig råd om var du ska vända dig.På 1177.se kan du hitta information om sjukdom, behandlingar och var du kan söka vård. Där finns också e-tjänster där du kan logga in för vårdärenden på nätet. Av sekretess- och utrymmesskäl vill vi gärna att så få anhöriga som möjligt följer med patienten in

Akutmottagningen, Capio S:t Görans Sjukhus

Akutmottagningen, Capio S:t Görans Sjukhus Capio S:t Görans akutmottagning är en av landets största sett till antalet patienter. Akutmottagningen är till för allvarliga, akuta sjukdoms- eller olycksfall. Vi tar emot vuxna patienter med medicinska, kirurgiska eller ortopediska sjukdomstillstånd. Om du inte är akut sjuk ska du i första hand kontakta din vårdcentral eller jourläkarmottagning. Du kan också kontakta 1177 Vårdguiden på telefon 1177 för rådgivning. Väntetid Alla patienter som kommer in till akutmottagningen prioriteras efter hur svårt sjuka de är. Det går därför inte att säga på förhand hur länge du kan få vänta på akuten. Ibland kommer det in

Akutmottagningen Växjö

Akutmottagningen Växjö Akutmottagningen har öppet dygnet runt, årets alla dagar, och är främst till för dig som blivit allvarligt sjuk eller råkat ut för olycksfall. Vi behandlar akut sjuka inom specialiteterna medicin, infektion, kirurgi och ortopedi. På kvällar, nätter och helger tar vi också emot de som söker akut till ögonkliniken och öron-näsa-halskliniken. Kirurgiska och ortopediska åkommor hos barn omhändertas på akutmottagningen medan medicinska sjukdomar omhändertas på barnakuten. Alla patienter som kommer till akutmottagningen blir först bedömda och prioriterade av en sjuksköterska. Prioriteringen är individuell och är beroende av dina värden, symtom, skador och hur allvarliga dessa är. Den patient

Akutmottagningen, Uppsala

Akutmottagningen, Uppsala Vi tar emot dig med akut sjukdom eller skada. Du måste vara över 15 år för att komma till oss med buk, skall-och skelettskada eller över 18 år om det är ett akut medicinskt tillstånd. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Akutmottagning, Danderyds Sjukhus AB

Akutmottagning, Danderyds Sjukhus AB Danderyds akutmottagning är en av Sveriges största sett till antalet patienter. Vi tar emot allvarliga, akuta sjukdoms- eller olycksfall.Vi tar emot patienter:från fyllda 18 år med medicinska sjukdomstillstånd  från fyllda 18 år med kardiologiska sjukdomstillstånd  från fyllda 15 år med kirurgiska och urologiska sjukdomstillstånd  från fyllda 15 år med ortopediska sjukdomstillstånd Om du inte är akut sjuk ska du i första hand kontakta din vårdcentral, närakut eller jourläkarmottagning. Du kan också kontakta 1177 Vårdguiden på telefon 1177 för rådgivning.För att ge de svårast sjuka och skadade patienterna kortast möjliga väntetid bedöms och prioriteras alla sökande. Det

Akutmottagning, Södersjukhuset

Akutmottagning, Södersjukhuset Akutmottagningen är till för vuxna med allvarliga akuta sjukdoms- eller olycksfall. Ring 112 vid nödsituation när du behöver omedelbar hjälp. Ring 1177 om du är osäker på var och när du ska söka vård, öppet alla dagar dygnet runt. En sjuksköterska hjälper till att bedöma dina besvär och du kan få rådgivning och information om var du ska söka hjälp. Ring 08-616 21 20 om du behöver kontakt med oss, vår sjukvårdsrådgivning besvaras av 1177 Vårdguiden om vart du ska vända dig. Information till besökare Besökstider Mån-Sön Dygnet runt Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Akutmottagning, Södertälje Sjukhus AB

Akutmottagning, Södertälje Sjukhus AB Akutmottagningen tar emot patienter med akuta sjukdomstillstånd och vid olycksfall. Vi har specialistläkare inom invärtesmedicinska, kirurgiska, ortopediska, urologiska och gynekologiska sjukdomar. Till vår akutmottagning hör alla vuxna som bor i kommunerna Södertälje, Nykvarn och Salem.Närakut Södertälje är en integrerad del av akutmottagningen och tar emot vuxna och barn från 0 år. Bedömning av vårdnivå görs vid ankomst.Länk till Närakut Södertälje Sjukhus:https://www.1177.se/Stockholm/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Narakut-Sodertalje-Sjukhus-AB/ Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Akutmottagning Umeå

Akutmottagning Umeå Akutmottagningen tillhandahåller vård till dig som blir akut sjuk eller skadad. Hos oss kan du och dina anhöriga få hjälp dygnet runt och året om. Alla patienter som kommer till akutmottagningen får träffa en sjuksköterska, som gör en initial bedömning för att du som söker ska få rätt vård. Denna bedömning görs enligt en standardiserad metod kallad triage (enligt RETTS) och utifrån denna får alla patienter en prioriteringsgrad. Detta är en viktig process ur patientsäkerhetssynpunkt och medför att de som är svårast sjuka tas hand om först. Om du söker för mindre akuta besvär kan du därför få

Akutmottagning Sollefteå

Akutmottagning Sollefteå På akutmottagningen i Sollefteå får du hjälp med akuta sjukdomstillstånd. Här möts du av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Till akutmottagningen kommer patienter med livshotande akuta sjukdomar samt patienter som fått remiss från sin hälsocentral. Akutmottagningen är öppen dygnet runt, årets alla dagar. På kvällar och helger finns ett samarbete med primärvården. I receptionen bedömer och hänvisar akutens personal patienter till rätt instans, akutvård, egenvård eller hänvisning till primärvård. Om sjukdomstillståndet är av sådan karaktär att inneliggande vård blir aktuell hjälper vi dig vidare i vårdkedjan. Ibland blir det långa väntetider på grund av att det kommer in många