Specialitet: Akutverksamhet vid sjukhus, neurologi

Akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning 35 C, Uppsala

Akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning 35 C, Uppsala Här vårdas patienter som är för sjuka för att vårdas på vanlig avdelning men som inte behöver intensivvård. Här finns hög övervakning och avancerad behandling med andningsunderstöd och läkemedel Information till besökare Besökstider Mån-Sön 11:00 – 20:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Akutmottagningen Sunderby sjukhus, Akutsjukvården Sunderby sjukhus, Närsjukvård

Akutmottagningen Sunderby sjukhus, Akutsjukvården Sunderby sjukhus, Närsjukvård Information till patienter Om du blir akut eller livshotande sjuk ska du ringa 112 för att tillkalla ambulans eller ta dig till en akutmottagning själv.Vid övriga olycksfall eller sjukdomar, ring 1177 dygnet runt. Du får prata med en sjuksköterska som ger dig råd om var du ska vända dig.På 1177.se kan du hitta information om sjukdom, behandlingar och var du kan söka vård. Där finns också e-tjänster där du kan logga in för vårdärenden på nätet. Av sekretess- och utrymmesskäl vill vi gärna att så få anhöriga som möjligt följer med patienten in

Akutmottagningen, Capio S:t Görans Sjukhus

Akutmottagningen, Capio S:t Görans Sjukhus Capio S:t Görans akutmottagning är en av landets största sett till antalet patienter. Akutmottagningen är till för allvarliga, akuta sjukdoms- eller olycksfall. Vi tar emot vuxna patienter med medicinska, kirurgiska eller ortopediska sjukdomstillstånd. Om du inte är akut sjuk ska du i första hand kontakta din vårdcentral eller jourläkarmottagning. Du kan också kontakta 1177 Vårdguiden på telefon 1177 för rådgivning. Väntetid Alla patienter som kommer in till akutmottagningen prioriteras efter hur svårt sjuka de är. Det går därför inte att säga på förhand hur länge du kan få vänta på akuten. Ibland kommer det in

Akutmottagningen Växjö

Akutmottagningen Växjö Akutmottagningen har öppet dygnet runt, årets alla dagar, och är främst till för dig som blivit allvarligt sjuk eller råkat ut för olycksfall. Vi behandlar akut sjuka inom specialiteterna medicin, infektion, kirurgi och ortopedi. På kvällar, nätter och helger tar vi också emot de som söker akut till ögonkliniken och öron-näsa-halskliniken. Kirurgiska och ortopediska åkommor hos barn omhändertas på akutmottagningen medan medicinska sjukdomar omhändertas på barnakuten. Alla patienter som kommer till akutmottagningen blir först bedömda och prioriterade av en sjuksköterska. Prioriteringen är individuell och är beroende av dina värden, symtom, skador och hur allvarliga dessa är. Den patient

Akutmottagning, Danderyds Sjukhus AB

Akutmottagning, Danderyds Sjukhus AB Danderyds akutmottagning är en av Sveriges största sett till antalet patienter. Vi tar emot allvarliga, akuta sjukdoms- eller olycksfall.Vi tar emot patienter:från fyllda 18 år med medicinska sjukdomstillstånd  från fyllda 18 år med kardiologiska sjukdomstillstånd  från fyllda 15 år med kirurgiska och urologiska sjukdomstillstånd  från fyllda 15 år med ortopediska sjukdomstillstånd Om du inte är akut sjuk ska du i första hand kontakta din vårdcentral, närakut eller jourläkarmottagning. Du kan också kontakta 1177 Vårdguiden på telefon 1177 för rådgivning.För att ge de svårast sjuka och skadade patienterna kortast möjliga väntetid bedöms och prioriteras alla sökande. Det

Akutmottagning, Södersjukhuset

Akutmottagning, Södersjukhuset Akutmottagningen är till för vuxna med allvarliga akuta sjukdoms- eller olycksfall. Ring 112 vid nödsituation när du behöver omedelbar hjälp. Ring 1177 om du är osäker på var och när du ska söka vård, öppet alla dagar dygnet runt. En sjuksköterska hjälper till att bedöma dina besvär och du kan få rådgivning och information om var du ska söka hjälp. Ring 08-616 21 20 om du behöver kontakt med oss, vår sjukvårdsrådgivning besvaras av 1177 Vårdguiden om vart du ska vända dig. Information till besökare Besökstider Mån-Sön Dygnet runt Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Akutmottagning Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset

Akutmottagning Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset Akutmottagningen har öppet dygnet runt och finns för dig om du blir akut svårt sjuk. Våra specialiteter är medicin/infektion, kirurgi, ortopedi och neurologi. Vid ett besök på akutmottagningen träffar du först en sjuksköterska i vår reception som gör en första bedömning. Här kan du komma att hänvisas till närakuten alternativt din vårdcentral beroende på dina besvär. Detta för att säkerställa att alla patienter får rätt vård i rätt tid.  På sjukhuset finns också akutmottagning för gynekologi, barnmedicin och öron-näsa-hals.  Söker du för gynekologisk åkomma ska du anmäla dig i vår reception men du hänvisas sedan vidare till gynekologiska akutmottagningen på Kirurgigatan 69 (Hus

Akutmottagning Helsingborg

Akutmottagning Helsingborg Ring 112 vid livshotande tillstånd. Till oss kommer du som är 18 år eller äldre, om du har blivit akut sjuk eller om du har varit med om en olycka eller skada. Vi tar även emot barn och unga som ännu inte har fyllt 18 år och som har skadat sig allvarligt eller fått en akut sjukdom i öron, näsa eller hals. Ring gärna 1177 före ditt besök. De hjälper dig att bedöma ditt tillstånd och hänvisar dig rätt. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Akutmottagning Lund

Akutmottagning Lund Ring 112 vid livshotande tillstånd. Till oss kommer du som är 18 år eller äldre, om du har blivit akut sjuk eller varit med om en olycka eller skada. Till oss kommer även barn och unga som har fått en skada i skelett eller leder. Ring gärna 1177 före ditt besök. De hjälper dig att bedöma ditt tillstånd och hänvisar dig rätt. Information till patienter Remisskrav Nej Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Akutmottagning Malmö

Akutmottagning Malmö Ring 112 vid livshotande tillstånd. Till oss kommer du som är 18 år eller äldre, om du har blivit akut sjuk eller varit med om en olycka eller skada. Till oss kommer även barn och unga som har fått en skada i skelett eller leder. Ring gärna 1177 före ditt besök. De hjälper dig att bedöma ditt tillstånd och hänvisar dig rätt. Information till patienter Remisskrav Nej Driftsform Driftsform: Landsting/Region