Specialitet: Akutverksamhet vid sjukhus, kirurgi

Kirurgmottagningen Växjö

Kirurgmottagningen Växjö Verksamhetschef: Johan Moberg. Telefon 0470-58 80 00 På Kirurgmottagningen tar vi emot dig som har behov av specialiserad kirurgisk vård. Vår mottagning är uppdelad i olika sektioner utifrån specialitet: bröst-, plastik och endokrinologi, kärl, urologi, mage och tarm, kirurgi vid övervikt, allmänkirurgi, barnkirurgi och endoskopiska undersökningar i mage, tarm och urinvägar. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterska och undersköterska i team för patienten. Vi har mottagning till läkare och specialistsjuksköterskor. Besöken som genomförs kan bestå av undersökning, provtagning, efterkontroll, behandling och rådgivning. Våra tobaksavvänjare ger stöd och hjälp inför rökfri operation. När du söker vård hos oss behöver du

Kirurgkliniken Sundsvall

Kirurgkliniken Sundsvall Vi svarar för primär kirurgisk sjukvård inom vårt upptagningsområde som omfattar ca 155 000 invånare. Dessutom har vi en del spetsfunktioner där vi svarar för kirurgi till hela länets befolkning. Thoraxkirurgi, vad gäller lungoperationer är i länet centraliserat till Sundsvall. Operationer av sköldkörtel och bisköldkörtlar har också blivit en länsspecialitet. Även operationer för sjuklig fetma remitteras till länssjukhuset liksom all resurskrävande brötcancerkirurgi.Vår kirurgiska verksamhet är uppdelad på fyra sektioner där läkare med specialistkunskap har profilansvar. Dessa fyra ansvarsområden är bröstendokroni, kärlthorax, övre gastrointestinalkanalen samt tjocktarmssjukdomar. Vi bedriver också en del kirurgi på barn. Dagkirurgi i Sundsvall erbjuder en

Kirurgiavdelning 7, Malmö

Kirurgiavdelning 7, Malmö Till oss kommer du i akut behov av kirurgisk vård. Eller om du planeras för gallstens- och bråckkirurgi. Vi tar hand om dig både före och efter operation. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 11:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgiavdelning akut, Malmö

Kirurgiavdelning akut, Malmö Till oss kommer du som har en mindre komplicerad och vårdkrävande diagnos och inte behöver vara inlagd så länge. Vi tar även hand om dig som ska bli, eller har blivit opererad. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 11:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgiavdelning 8, Malmö

Kirurgiavdelning 8, Malmö Till oss kommer du i behov av akut kirurgisk vård. Vi tar hand om dig både före och efter operation. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 11:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

B182 KAVA, Kirurgiska kliniken US

B182 KAVA, Kirurgiska kliniken US Avdelningarna B91 Kirurgi och B182 KAVA är vårdavdelningar för planerad och akut kirurgisk vård. Den planerade vården på avdelning B91 har 24 vårdplatser och KAVA (kirurgiska akutvårdsavdelning) har 28 vårdplatser. Information till patienter Remisskrav Nej Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Akutvårdsavdelningen Länssjukhuset Ryhov

Akutvårdsavdelningen Länssjukhuset Ryhov Akutvårdsavdelningen tillhör akutkliniken. På akutvårdsavdelningen vårdar vi akut sjuka patienter med medicinska och kirurgiska åkommor. Akutvårdsavdelningen är indelad i MAVA (Medicinsk Akutvårdsavdelning) som har 24 vårdplatser samt KAVA (Kirurgisk akutvårdsavdelning) med 14 vårdplatser. Utav dessa 38 vårdplatser ingår det en övervakningsenhet med 5 vårdplatser där vi vårdar de patienter som behöver extra tillsyn eller är svårt sjuka. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 10:00 – 20:00 Besöksregler Övriga tider enligt överenskommelse med personalen. På grund av allergier tillåter vi inte blommor på avdelningen. Besök inte avdelningen om du har feber, förkylningsbesvär, diarré, kräkningar eller andra symtom som kan

Akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning 35 C, Uppsala

Akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning 35 C, Uppsala Här vårdas patienter som är för sjuka för att vårdas på vanlig avdelning men som inte behöver intensivvård. Här finns hög övervakning och avancerad behandling med andningsunderstöd och läkemedel Information till besökare Besökstider Mån-Sön 11:00 – 20:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Akutmottagningen, Uppsala

Akutmottagningen, Uppsala Vi tar emot dig med akut sjukdom eller skada. Du måste vara över 15 år för att komma till oss med buk, skall-och skelettskada eller över 18 år om det är ett akut medicinskt tillstånd. Driftsform Driftsform: Landsting/Region