Specialitet: Akutverksamhet vid sjukhus, kardiologi

Kardiologisk avdelning Umeå

Kardiologisk avdelning Umeå Den kardiologiska enheten består av utredningsavdelning, vårdavdelning och hjärtintensivvårdsavdelning, HIA. Utredningsavdelning Veckovårdsavdelning där patienter från de fyra nordligaste länen utreds och behandlas

Hjärtmottagning Falun

Hjärtmottagning Falun Den mesta av klinikens öppna vård sker sker på hjärtmottagningen. Där finns specialister inom flera områden t.ex. olika EKG-undersökningar, ultraljud, pacemakerinplantationer. Information till

Hjärtavdelning intensivvård, Lund

Hjärtavdelning intensivvård, Lund Vi tar hand om dig som har en hjärtsjukdom eller besvär med hjärtat, som du behöver vård för under en eller flera

Hjärtavdelning 47 hjärtintensivvård, Karlskrona

Hjärtavdelning 47 hjärtintensivvård, Karlskrona På hjärtintensiven vårdas patienter med akut hjärtinfarkt, instabil kärlkramp, svår hjärtsvikt och vissa hjärtrytmstörningar. På hjärtintensiven finns endast enkelsalar och vi

Hjärtavdelning arytmi Lund, Lund

Hjärtavdelning arytmi Lund, Lund Vi tar hand om dig som har rubbningar i hjärtrytmen och som behöver vård under en eller flera dagar. Vi undersöker

Avdelning 238 Kardiologi, Mölndal

Avdelning 238 Kardiologi, Mölndal Information till besökare Besöksregler Undvik starkt doftande blommor. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Akutmottagningen Köping, Västmanlands sjukhus Köping

Akutmottagningen Köping, Västmanlands sjukhus Köping Du är välkommen till oss som är vuxen och har internmedicinska akuta tillstånd, exempelvis symptom från hjärta/kärl eller andningsproblem. Om