Specialitet: Akutverksamhet vid sjukhus, kardiologi

Kardiologisk avdelning Umeå

Kardiologisk avdelning Umeå Den kardiologiska enheten består av utredningsavdelning, vårdavdelning och hjärtintensivvårdsavdelning, HIA. Utredningsavdelning Veckovårdsavdelning där patienter från de fyra nordligaste länen utreds och behandlas inför klaffkirurgi, kranskärlskirurgi, kärlkirurgi, ballongvidgning och elektrofysiologiska ingrepp. Telefon: 090-785 38 71 Vårdavdelning Här vårdas patienter med hjärtsvikt, hjärtinfarkt, kärlkramp och andra hjärtsjukdomar. Telefon till vårdavdelningens reception: 090-785 14 14 Hjärtintensivvårdsavdelning HIA Här vårdas patienter med akut hjärtinfarkt eller allvarliga hjärtrytmstörningar. Telefon: 090-785 29 24 Information till patienter Kontakta oss: Väntelistesjuksköterska: Telefon: 090-785 10 56 Telefontid: Måndag 09:00–11:00 och 13:00–14:00 Tisdag-torsdag 09:00–11:00 Fax: 090-13 27 34 Inskrivning reception, telefon 090-785 38 72 HIA, telefon 090-785

Hjärtmottagning Falun

Hjärtmottagning Falun Den mesta av klinikens öppna vård sker sker på hjärtmottagningen. Där finns specialister inom flera områden t.ex. olika EKG-undersökningar, ultraljud, pacemakerinplantationer. Information till patienter Beroende på orsak till läkarbesök kan vissa förhållningsregler och förberedelser gälla, läs därför noggrant igenom vad som står i kallelsen. Remisskrav Remiss eller egen vårdbegäran Information till besökare Besöksregler Doftfritt. Parfym, rakvatten och andra starka dofter kan vara besvärligt för en del. Undvik därför detta när du besöker oss. Du får endast röka på anvisade platser. Mobiltelefon får endast användas i blå zoner, vid osäkerhet fråga personalen. All personal har tystnadsplikt. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hjärtavdelning transplantation och avancerad svikt, Lund

Hjärtavdelning transplantation och avancerad svikt, Lund Vi tar hand om dig som behandlas för hjärtsvikt, medfödda hjärtfel, en sjukdom i hjärtklaffarna och högt blodtryck i lungkärlen. Du kommer även hit för att undersökas och följas upp efteråt om du ska göra en hjärttransplantation eller få en mekanisk hjärtpump. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 10:00 – 20:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hjärtavdelning intensivvård, Lund

Hjärtavdelning intensivvård, Lund Vi tar hand om dig som har en hjärtsjukdom eller besvär med hjärtat, som du behöver vård för under en eller flera dagar. Du kommer oftast hit akut, till exempel för en hjärtinfarkt eller andra allvarliga hjärtsjukdomar. Vi undersöker orsakerna till din sjukdom, övervakar hjärtat och behandlar dig. Information till besökare Besöksregler Besökare är välkomna fram till klockan 21:00. Om den ni besöker är pigg och uppe och går, får ni gärna vistas i vårt dagrum. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hjärtavdelning 47 hjärtintensivvård, Karlskrona

Hjärtavdelning 47 hjärtintensivvård, Karlskrona På hjärtintensiven vårdas patienter med akut hjärtinfarkt, instabil kärlkramp, svår hjärtsvikt och vissa hjärtrytmstörningar. På hjärtintensiven finns endast enkelsalar och vi kan därför erbjuda fria besökstider. På hjärtintensiven vårdas patienten i det akuta skedet av sjukdomen. När sjukdomstillståndet är stabiliserat flyttas patienten över till eftervårdsavdelningen för fortsatt vård. Telefontider enligt överenskommelse. Information till patienter Ronden går mellan klockan 10 och 11. Information till besökare Besöksregler Besök efter överenskommelse med personalen. Undvik parfym eller starka dofter. Ta ej med blommor. Avdelningen har tillgång till ett anhörigrum, för vakande anhöriga. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hjärtavdelning arytmi Lund, Lund

Hjärtavdelning arytmi Lund, Lund Vi tar hand om dig som har rubbningar i hjärtrytmen och som behöver vård under en eller flera dagar. Vi undersöker bland annat de bakomliggande orsakerna och tar även hand om dig som har behandlats eller opererats och därför behöver extra övervakning av hjärtat efteråt. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 10:00 – 20:00 Besöksregler Besök på övriga tider endast efter överenskommelse med ansvarig sjuksköterska. Vänligen respektera begränsningen två besökare per patient, eftersom övriga patienter behöver lugn och ro. Om den ni besöker är uppegående får ni gärna vistas i vårt dagrum. Ta gärna med blommor, men

Avdelning 238 Kardiologi, Mölndal

Avdelning 238 Kardiologi, Mölndal Information till besökare Besöksregler Undvik starkt doftande blommor. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning 35 C, Uppsala

Akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning 35 C, Uppsala Här vårdas patienter som är för sjuka för att vårdas på vanlig avdelning men som inte behöver intensivvård. Här finns hög övervakning och avancerad behandling med andningsunderstöd och läkemedel Information till besökare Besökstider Mån-Sön 11:00 – 20:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Akutmottagningen Köping, Västmanlands sjukhus Köping

Akutmottagningen Köping, Västmanlands sjukhus Köping Du är välkommen till oss som är vuxen och har internmedicinska akuta tillstånd, exempelvis symptom från hjärta/kärl eller andningsproblem. Om ditt tillstånd inte är livshotande ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Du kan även få råd genom att ringa 1177 Vårdguiden. Vid nödsituation ring 112. Information till patienter Remisskrav Du behöver remiss för besök hos oss. Information till besökare Besöksregler Tänk på att stänga av din mobil när du besöker oss eftersom det kan störa medicinsk utrustning. Driftsform Driftsform: Landsting/Region