Specialitet: Akutverksamhet vid sjukhus, käkkirurgi

Protetik

Protetik Avdelningen för oral protetik ligger i centrala Växjö men vi bedriver även verksamhet i Ljungby. På oral protetik behandlas patienter med skadade eller förlorade tänder som behöver repareras eller ersättas med konstgjorda tänder. Vi gör fasta proteser, som kan vara en krona eller bro som cementeras fast på de egna tänderna. Vi gör också avtagbara proteser som patienten själv kan ta ut eller sätta in i munnen. Vi ersätter förlorade tänder med implantat som är titanskruvar som opereras in i käkbenet. På dessa titanskruvar kan vi sedan fästa en ny konstgjord tand eller en rad nya tänder. Vi behandlar

Akutmottagning Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset

Akutmottagning Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset Akutmottagningen har öppet dygnet runt och finns för dig om du blir akut svårt sjuk. Våra specialiteter är medicin/infektion, kirurgi, ortopedi och neurologi. Vid ett besök på akutmottagningen träffar du först en sjuksköterska i vår reception som gör en första bedömning. Här kan du komma att hänvisas till närakuten alternativt din vårdcentral beroende på dina besvär. Detta för att säkerställa att alla patienter får rätt vård i rätt tid.  På sjukhuset finns också akutmottagning för gynekologi, barnmedicin och öron-näsa-hals.  Söker du för gynekologisk åkomma ska du anmäla dig i vår reception men du hänvisas sedan vidare till gynekologiska akutmottagningen på Kirurgigatan 69 (Hus

Orofacial Medicin Hudiksvall

Orofacial Medicin Hudiksvall Sjukhustandvård Vi är remissinstans och våra huvudsakliga arbetsområden utgörs av utredningar på remiss från läkare. Hos oss finns specialister i parodontologi (tandlossningssjukdomar) och käkkirurgi på tisdagar. Driftsform Driftsform: Privat

Akutmottagning Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset

Akutmottagning Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset Akutmottagningen har öppet dygnet runt och finns för dig om du blir akut svårt sjuk. Våra specialiteter är medicin/infektion, kirurgi, ortopedi och neurologi. Vid ett besök på akutmottagningen träffar du först en sjuksköterska i vår reception som gör en första bedömning. Här kan du komma att hänvisas till närakuten alternativt din vårdcentral beroende på dina besvär. Detta för att säkerställa att alla patienter får rätt vård i rätt tid.  På sjukhuset finns också akutmottagning för gynekologi, barnmedicin och öron-näsa-hals.  Söker du för gynekologisk åkomma ska du anmäla dig i vår reception men du hänvisas sedan vidare till gynekologiska akutmottagningen på Kirurgigatan 69 (Hus

Specialisttandvården Ortodonti

Specialisttandvården Ortodonti Vi bedriver specialisttandvård av remitterade patienter, ansvarar för en konsultationsverksamhet vid folktandvårdens kliniker och de privata klinikerna, som bedriver barntandvård. Hos oss finns även röntgenavdelning, som utför röntgenundersökningar på remiss. Vi finns på två orter i länet Växjö och Ljungby. Klinikchef: Susanna Lindén-Nelson Information till patienter Remisskrav Ja. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Specialisttandvård Gävle Sjukhus

Specialisttandvård Gävle Sjukhus Specialisttandvård Vi erbjuder specialisttandvård inom specialiteerna käkkirurgi, parodontologi (tandlossningssjukdomar), protetik, endodonti (rotbehandlingar), röntgen och bettfysiologi. Vi är remissinstans och våra huvudsakliga arbetsområden utgörs av utredningar på remiss från tandläkare. Information till patienter Vi finns på Gävle sjukhus, ingång 15. Remiss krävs. Remisskrav Ja! Driftsform Driftsform: Privat

Specialisttandvården Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad

Specialisttandvården Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad Specialisttandvården har särskilda resurser för dig med mer komplicerade behov eller som på grund av sjukdom, funktionshinder eller grav tandvårdsrädsla inte kan få tandvård någon annanstans. Till oss kommer du efter remiss från tandläkare eller läkare. Specialisttandvården har ett nära samarbete med hälso- och sjukvården och andra tandkliniker såsom ex Folktandvården. Eftersom vi erbjuder en samlad specialisttandvård kan du som patient känna dig trygg och få träffa flera specialister vid samma besökstillfälle. Utöver patientbehandling är forskning, utbildning och kvalitetsuppföljning centrala verksamheter inom Specialisttandvården. Information till patienter Anmäl dig gärna på vår ankomsterminal som finns i

Specialistkliniken för käkkirurgi Göteborg, Göteborg

Specialistkliniken för käkkirurgi Göteborg, Göteborg Käkkirurgi är den specialitet inom tandvården som framförallt arbetar med olika kirurgiska ingrepp. Det kan exempelvis handla om att ta bort tänder, sätta in implantat eller operera käkställningsfel. Information till patienter Våra lokaler ska vara tillgängliga för alla, därför ber vi dig undvika stark parfym när du besöker oss. Remisskrav Remiss krävs. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Specialistkliniken för käkkirurgi Borås, Borås

Specialistkliniken för käkkirurgi Borås, Borås Käkkirurgi är den specialitet inom tandvården som framförallt arbetar med olika kirurgiska ingrepp. Det kan exempelvis handla om att ta bort tänder, sätta in implantat eller operera käkställningsfel. Information till patienter Våra lokaler ska vara tillgängliga för alla, därför ber vi dig undvika stark parfym när du besöker oss. Remisskrav Remiss krävs. Driftsform Driftsform: Landsting/Region