Specialitet: Akutverksamhet vid sjukhus, internmedicin

IVAK Kalix sjukhus

IVAK Kalix sjukhus IVAK= -Intensivvårdsavdelning 0923-76385 -Akutmottagning -Ambulansverksamhet Information till patienter Om du inte är akut sjuk, ska du i första hand kontakta din vårdcentral

Avdelning 90 och 91, Göteborg

Avdelning 90 och 91, Göteborg Medicinsk akutvårdsavdelning (AKVA) Information till patienter Ålder Vi tar emot patienter som är 16 år eller äldre. Information till besökare

Avdelning 356B, Göteborg

Avdelning 356B, Göteborg Vårdavdelning 356 B är en modern medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) med 19 vårdplatser. Sektionschef: Henrik Norrsell Vårdenhetschef: Linnea Björklund Information till patienter Ålder

Akutvårdsavdelningen Länssjukhuset Ryhov

Akutvårdsavdelningen Länssjukhuset Ryhov Akutvårdsavdelningen tillhör akutkliniken. På akutvårdsavdelningen vårdar vi akut sjuka patienter med medicinska och kirurgiska åkommor. Akutvårdsavdelningen är indelad i MAVA (Medicinsk Akutvårdsavdelning)

Akutsjukvården Piteå sjukhus

Akutsjukvården Piteå sjukhus När du kommer till akutmottagningen möter du först en sjuksköterska som bedömer ditt tillstånd utifrån din berättelse och eventuella kontroller i form

Akutvårdsavdelning 35 D, Uppsala

Akutvårdsavdelning 35 D, Uppsala Vi tar hand om patienter som kräver akut behandling ett par dygn med övervakning. Hit kommer man oftast direkt från akutmottagningen.

Akutmottagningen Köping, Västmanlands sjukhus Köping

Akutmottagningen Köping, Västmanlands sjukhus Köping Du är välkommen till oss som är vuxen och har internmedicinska akuta tillstånd, exempelvis symptom från hjärta/kärl eller andningsproblem. Om