Specialitet: Akutverksamhet vid sjukhus, infektion

Infektionskliniken mottagning

Infektionskliniken mottagning Infektionskliniken mottagning ansvarar för akut och planerad öppenvård av patienter som drabbats av infektionssjukdomar.I planerad vård ingår även vaccinationer.Om ni önskar kontakt med oss gör det gärna via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Information till patienter Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre. Information till besökare Besökstider Mån-Fre 08:00 – 16:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Infektionskliniken avdelning 1

Infektionskliniken avdelning 1 Sluten vård – infektionspatienter. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 14:00 – 19:00 Besöksregler Undantag från besökstider enligt överenskommelse. Ingång utifrån till varje sal. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Barn- och ungdomsmottagning akut Malmö

Barn- och ungdomsmottagning akut Malmö Ring 112 vid livshotande tillstånd. Till oss kommer barn och unga som ännu inte har fyllt 18 år som blivit akut sjuka eller råkat ut för en allvarlig olycka eller skada. Om du tror att ditt barn har skador i skelett och leder, ska ni istället söka vård på akutmottagningen för vuxna i Malmö. Ring gärna 1177 före ditt besök. De hjälper dig att bedöma ditt barns tillstånd och hänvisar er rätt. Information till patienter Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Barn- och ungdomsmottagning akut Lund

Barn- och ungdomsmottagning akut Lund Ring 112 vid livshotande tillstånd. Till oss kommer barn och unga som ännu inte har fyllt 18 år som blivit akut sjuka eller råkat ut för en allvarlig olycka eller skada. Om du tror att ditt barn har skador i skelett och leder, ska ni i stället söka vård på akutmottagningen för vuxna i Lund. Vänd er till Öron-näsa-hals-akutmottagning om barnet blir akut sjuk i öron, näsa eller hals. Under helger och kvällar efter 17.00, kan ni vända er hit i stället. Ring gärna 1177 före ditt besök. De hjälper dig att bedöma ditt barns

Akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning 35 C, Uppsala

Akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning 35 C, Uppsala Här vårdas patienter som är för sjuka för att vårdas på vanlig avdelning men som inte behöver intensivvård. Här finns hög övervakning och avancerad behandling med andningsunderstöd och läkemedel Information till besökare Besökstider Mån-Sön 11:00 – 20:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Akutmottagningen Sunderby sjukhus, Akutsjukvården Sunderby sjukhus, Närsjukvård

Akutmottagningen Sunderby sjukhus, Akutsjukvården Sunderby sjukhus, Närsjukvård Information till patienter Om du blir akut eller livshotande sjuk ska du ringa 112 för att tillkalla ambulans eller ta dig till en akutmottagning själv.Vid övriga olycksfall eller sjukdomar, ring 1177 dygnet runt. Du får prata med en sjuksköterska som ger dig råd om var du ska vända dig.På 1177.se kan du hitta information om sjukdom, behandlingar och var du kan söka vård. Där finns också e-tjänster där du kan logga in för vårdärenden på nätet. Av sekretess- och utrymmesskäl vill vi gärna att så få anhöriga som möjligt följer med patienten in

Akutmottagningen Växjö

Akutmottagningen Växjö Akutmottagningen har öppet dygnet runt, årets alla dagar, och är främst till för dig som blivit allvarligt sjuk eller råkat ut för olycksfall. Vi behandlar akut sjuka inom specialiteterna medicin, infektion, kirurgi och ortopedi. På kvällar, nätter och helger tar vi också emot de som söker akut till ögonkliniken och öron-näsa-halskliniken. Kirurgiska och ortopediska åkommor hos barn omhändertas på akutmottagningen medan medicinska sjukdomar omhändertas på barnakuten. Alla patienter som kommer till akutmottagningen blir först bedömda och prioriterade av en sjuksköterska. Prioriteringen är individuell och är beroende av dina värden, symtom, skador och hur allvarliga dessa är. Den patient

Akutmottagning, Danderyds Sjukhus AB

Akutmottagning, Danderyds Sjukhus AB Danderyds akutmottagning är en av Sveriges största sett till antalet patienter. Vi tar emot allvarliga, akuta sjukdoms- eller olycksfall.Vi tar emot patienter:från fyllda 18 år med medicinska sjukdomstillstånd  från fyllda 18 år med kardiologiska sjukdomstillstånd  från fyllda 15 år med kirurgiska och urologiska sjukdomstillstånd  från fyllda 15 år med ortopediska sjukdomstillstånd Om du inte är akut sjuk ska du i första hand kontakta din vårdcentral, närakut eller jourläkarmottagning. Du kan också kontakta 1177 Vårdguiden på telefon 1177 för rådgivning.För att ge de svårast sjuka och skadade patienterna kortast möjliga väntetid bedöms och prioriteras alla sökande. Det

Akutmottagning, Södersjukhuset

Akutmottagning, Södersjukhuset Akutmottagningen är till för vuxna med allvarliga akuta sjukdoms- eller olycksfall. Ring 112 vid nödsituation när du behöver omedelbar hjälp. Ring 1177 om du är osäker på var och när du ska söka vård, öppet alla dagar dygnet runt. En sjuksköterska hjälper till att bedöma dina besvär och du kan få rådgivning och information om var du ska söka hjälp. Ring 08-616 21 20 om du behöver kontakt med oss, vår sjukvårdsrådgivning besvaras av 1177 Vårdguiden om vart du ska vända dig. Information till besökare Besökstider Mån-Sön Dygnet runt Driftsform Driftsform: Landsting/Region