Specialitet: Akutverksamhet vid sjukhus, allmän

Jourläkarcentralen Ljungby

Jourläkarcentralen Ljungby Jourläkarcentralen bedriver primärvård på kvällar och helger när vårdcentralen är stängd och besök till vårdcentral inte kan vänta till nästkommande vardag. Du kan inte ringa för närvarande till Jourläkarcentralen och boka tid. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Internmedicin Sunderby sjukhus

Internmedicin Sunderby sjukhus Välkommen till medicinklinken Sunderby sjukhus På medicinkliniken bedrivs en omfattande verksamhet med dels basverksamhet för Luleå-Boden patienter, dels högspecialiserad länssjukvård. Vi arbetar med 9 sektioner och ansvarar för specialistmottagning med öppen-vårdsbesök inom flera olika subspecialiteter Vi har även dagvårdsenheter för utredningar och behandlingar med cytostatika Vi disponerar 96 vårdplatser på sjukhuset som är fördelade på 4 vårdavdelningar samt hjärtintensiven. Vår dialysavdelning har 13 platser Våra sektioner är: hjärta/kärl ,diabetes/endokrinologi, njurmedicin, neurologi, hematologi, gastroenterologi. Dessutom ingår lung- och allergisektionen , infektionssektionen samt hudsektionen. Dessa är länsunika enheter som enbart finns på Sunderby sjukhus. Vi har också en Dietistenhet

Intensivakut Solna, Karolinska Universitetssjukhuset

Intensivakut Solna, Karolinska Universitetssjukhuset Intensivakuten tar emot patienter som kommer med ambulans, helikopter eller är remitterad från en annan vårdgivare om medicinskt behov finns. Övriga patienter får söka sig till något av de andra sex akutsjukhusen eller tio närakuter i länet. Kontakta 1177 Vårdguiden för information om vilken mottagning som är närmast för dig med hänsyn till vårdbehov. Till Intensivakuten kommer patienter som akut behöver Karolinskas högspecialiserade resurser.Dessa patienter tar vi emot:Trauma- och larmpatienter via ambulans eller helikopterPatienter i behov av akut tryckkammarbehandling eller hjärt-lungmaskin.Patienter som redan går under behandling på Karolinska, kommer också, efter kontakt med sjukhuset, att kunna

Infektionsmottagningen Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad

Infektionsmottagningen Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad På vår mottagning handlägger vi akuta infektionssjukdomar och erbjuder planerad verksamhet såsom infektionsutredningar, HIV- och hepatitmottagningar, immunbristmottagning, vaccinationer och resemedicinsk rådgivning. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Blekingesjukhuset Karlskrona

Blekingesjukhuset Karlskrona Blekingesjukhuset i Karlskrona är ett av två sjukhusområden i Blekinge. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Blekingesjukhuset Karlshamn

Blekingesjukhuset Karlshamn Blekingesjukhuset i Karlshamn är ett av två sjukhusområden i Blekinge. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Ögonmottagningen Växjö

Ögonmottagningen Växjö Verksamhetschef Karin Fafner Wallentén Växeltelefon 0470-58 80 00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Ögonmottagningen Ljungby

Ögonmottagningen Ljungby Verksamhetschef Karin Fafner Wallentén Växeltelefon 0470-58 80 00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Västmanlands sjukhus Köping

Västmanlands sjukhus Köping Sjukhuset i Köping är i första hand till för invånarna i KAK-området (Köping-Arboga-Kungsör) samt Hallstahammar och norra länsdelen. Tyngdpunkten ligger på akut internmedicin. Övriga specialiteter finns representerade på öppenvårdsmottagningar. Sjukhuset har vårdplatser fördelade på fyra vårdavdelningar och här arbetar cirka 400 personer, som utgör verksamhetens viktigaste resurser. Information till patienter Remisskrav För besök vid någon av sjukhusets mottagningar krävs remiss. Remiss utfärdas av familjeläkare. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Avdelning 5C Medicin Hallands sjukhus Varberg, Varberg

Avdelning 5C Medicin Hallands sjukhus Varberg, Varberg Vårdavdelning med 25 vårdplatser med inriktning på akut medicinsk verksamhet/ hjärt-kärlsjukdomar. Avdelningen har telemetri platser för hjärtpatienter. Information till besökare Besökstider Mån-Sön Dygnet runt Driftsform Driftsform: Landsting/Region