//

Allt om Sömnproblematik – Anledningar, Behandling och Råd

7 min läsning

Sömnproblem

De flesta människor behöver mellan 7-9 timmars sömn varje dag. Helst ska den ara sammanhängande. Alla kan ibland ha svårt att sova men ibland övergår det till ständiga problem med att få tillräckligt med sömn. När det börjar påverka ens vardag och livskalité så kan det vara a värde att jobba med det. Idag finns det flera olika sorters behandlingar med allt ifrån råd kring sömnvanor till läkemedel som kan användas under kortare perioder. Oftast så kan sömnproblem behandlas utan mediciner.

Sömnlös person Källa: Wikimedia commons

Sömn

Alla djur behöver sova varje dag, människan behöver sova 7-9 timmar per natt. Sömnen är viktig för att kunna fungera normalt. Sömnen är något som är under aktiv forskning, vi vet inte hela sanningen kring varför vi sover men vi har bra koll på vad som händer om man inte sover. Dagens rön kring sömn menar vi behöver sömnen för att flera system i kroppen ska få möjlighet att återhämta sig. Kroppens muskler behöver tid att bygga upp sig efter bristningar som sker under träning och daglig aktivitet, immunförsvaret får tid att arbeta med kroppen och hjärnan får tillfälle för att bearbeta och sortera igenom de intryck som den har blivit utsatt för under dagen.

Vad händer när man inte sover

Alla har vid något tillfälle sovit för lite. Om man vid enstaka tillfällen sover för lite så märker man hur man blir trött på dagtid, får problem med koncentration och känner sig svag i kroppen. När man under en längre tid inte får tillräckligt med sömn så börjar kroppen att bli utmattad och andra symtom tar till

 • Ångest
 • Depression
 • Minskad logisk förmåga
 • Ökad känslighet för infektioner
 • Höjd puls
 • Minnesproblem
 • Minskad sexlust
 • Ökad risk för psykos

Olika sorters sömnproblem

Det finns flera olika sätt som man kan ha sömnproblem, detta kan ge en indikation på vad orsaken kan var samt hur man ska lösa problem på bästa sätt.

 • Problem med att somna in
 • Problem med uppvaknande på natten
 • Nedsatt sömn kvalité
 • Sömngång
 • För tidig uppvakning
 • Stort behov av flera tupplurar under dagen
 • Förskjuten dygnsrytm

Ett bra sätt för att förstå vilka problem som man har är att föra en sömndagbok där man skriver ner hur man har sovit varje natt och noterar när man går i säng, när man somnar, när man vaknar samt när och hur många gånger man är uppe på natten.

Varför får man sömnproblem?

Sömnen är en väldigt komplex process och det finns många olika anledningar till att man inte får tillräckligt med sömn. Ibland kan det bero på saker som händer runt omkring en så som stress på jobbet eller i hemmet och ibland kan det vara saker i en såsom andningssvårigheter på natten. Genom genomgång av ens sömnmönster och eventuella undersökningar så kan man ofta förstå vad det kan bero på och behandla därefter. 

Anledningar till sömnproblem

Dygnsrytm

Våra kroppar har inbyggt ett system som fungerar som en klocka. Denna klockan berättar för oss när vi ska vara trötta och lägga oss och när vi ska vara vakna och aktiva. Detta sker i en processer i hjärnan som heter den cirkadianska rytmen. Men för att denna rytmen ska stämma överens med verkligheten så måste klockan ständigt justeras och korrigeras. Detta görs med hjälp två olika saker. Det ena är solljuset, klockan försöker ställa in sig så vi sover när det är mörkt och är vaken när det är ljust. Det andra den använder sig av är måltider. Detta så vi är vakna när vi äter och smälter maten när vi sover. 

Störningar av dygnsrytm

Idag finns det dock många saker som kan störa den inneboende dygnsrytmen. Många spenderar sina dagar i mörka utrymmen och ligger med ljusa skärmar på natten. Dessa ljusa skärmar misstolkas som solljus av hjärnan och den signalerar då att det är dag. De som äter vid oregelbundna tider har också risk att rubba sin klocka, t.ex. om man äter sent på kvällen eller mitt i natten. 

Hantering av sömnproblem

När man ska angripa ett sömnproblem så brukar man inleda med att behandla det självständigt. Detta kan vara genom olika ändringar i sina vanor eller genom att identifiera vad det är som stör ens sömn. Det finns också generella råd om saker som hjälper ens sömn. 

Sömnhygien

Sömnhygien är en grupp av råd som syftar till att skapa goda förutsättningar för sömn, alla med sömnproblem och även de utan sömnproblem kan vara hjälpta av dessa åtgärder

 • Sovrummet ska vara lugnt, kallt och mörkt.
 • Undvika att ha datorer, mobiler eller smarta klockor i sovrummet
 • Minimera störande ljud på natten, öronproppar kan användas för att minska störningar
 • Motionera under dagen, håll dock de närmsta timmarna innan sänggång motionsfria
 • Sov inte under dagen även om du är trött
 • Var enbart i sängen vid sömn och samlag
 • Om du inte somnar på 20 minuter lämna sängen och gör något annat en stund, försök sova igen när du är trött
 • Lägg dig vid samma tid varje dag och vakna samma tid varje dag
 • Ät dina måltider på samma tid varje dag. 
 • Undvik att ha arbete i sovrummet
 • Undvik drycker med koffein 6 timmar innan sänggång, detta inkluderar kaffe, thé och coladrycker (notera att coladrycker har nästan lika mycket koffein som kaffe)
 • Gör avslappnande aktiviteter innan sänggång så som att läsa, lyssna på musik eller bada. Undvik att göra detta på skärmar.
 • Om du grubblar och oroar dig på natten kan det vara bra att skriva en lista med saker att ta tag i nästa dag, då slipper du tänka på det.

När ska man söka läkarvård?

Om du har haft din sömnlöshet som har påverkat din vardag under en längre period samt har försökt att kuva problemet självständigt utan goda resultat så kan det vara av värde att uppsöka en läkare. Om andra i hushållet också klagar på att du snarkar eller slutar att andas under natten så bör du uppsöka en läkare.

Innan du kommer till läkaren så är det fördelaktigt att ha fört en sömndagbok under några veckors tid. En sömndagbok är loggbok där du skriver upp när du går till sängen, när du somnar, när du vaknar samt hur många gånger du vaknar upp på natten. Med denna så kan du och din läkare få en bättre översikt om vad dina problem kan handla om.

Undersökningar

Beroende på graden av sömnproblem så kan en läkare göra olika undersökningar av dig

 • Sömndagbok är en vanlig metod för att förstå sig på sömnproblem
 • Blodprover mot t.ex. sköldkörtelsproblem
 • Frågeformulär för olika psykiatriska tillstånd som t.ex. depression
 • Polysomnografi. Här får man sova med olika maskiner som registrerar ens sömnaktivitet. Detta kan göras både hemma eller på sjukhus.

Behandling

Grunden i all behandling av sömnlöshet ska vara att först behandla den underliggande orsaken till den störda sömnen, detta kan ske på många olika sätt beroende på orsak. Depressioner kan behandlas med terapi och antidepressiva, stress kan behandlas med rådgivning eller byte av jobb, sömnapné kan behandlas med viktnedgång och CPAP osv. 

Den andra grundpelaren i behandlingen är sömnhygien, detta är råden som beskrevs ovan, de ger lindring oavsett orsak till sömnproblemen. 

I vissa fall så kan de också vara aktuellt med läkemedelsbehandling under korta tidsperioder. Detta ska man dock vara mycket försiktig med då flera av preparaten är beroendeframkallande och narkotikaklassade samt att de vid längre bruk kan försämra ens sömnproblematik genom att man inte kan sova utan dem och inte sover bra med dem. 

Psykologisk behandling

Att behandlas med terapi och samtal har visat sig vara mycket effektivt för sömnproblem, speciellt om det beror på anledningar som stress och depressioner. Ofta så använder man sig av specialiserade KBT metoder. Här kan man få goda verktyg och insikter kring sina sömnproblem och kan därför ofta hitta en hållbar långsiktig lösning på problemet. Ofta så hjälper det med andra relaterade problem samtidigt. Alla vårdcentraler ska ha tillgång till en psykolog som då ingår under sjukförsäkringen, du behöver alltså inte betala för en privat psykolog för detta.

Läkemedel

När en läkare ska välja ut ens sömnläkemedel så ska denne bedöma vad dina främsta problem med sömnen är. Är det att somna in, att du vaknar på natten eller att din dygnsrytm är störd? Beroende på anledning så väljer man ett passande preparat

 • Insomningsproblem – Zopiklon (imovane, mycket beroendeframkallande)
 • Uppvakningar på natten – Propavan
 • Dygnsrytmstörningar – Melatonin (obs. ny medicin på marknaden, ännu inte rekommenderad i alla regioner)
 • Depression och sömnproblem – Mirtazapin (antidepressivt medel som ger trötthet. tas på kvällen)

I regel så ska dessa mediciner enbart användas under kortare perioder eller vid behov (några få gånger per månad). Det är viktigt att förstå att medicinerna inte är någon lösning på problemet utan snarare kan bli en språngbräda för att lösa det aktuella problemet.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!