Nytt

Sömnapné (obstruktiv sömnapne) – orsaker, symtom, behandling och prognos

Allt om Sömnapné

En allvarlig sömnstörning

Sömnapné är en allvarlig sömnstörning som orsakar korta och upprepade andningsuppehåll under sömnen. Det kan leda till att du vaknar ofta under natten, har låg energi och känner dig trött på dagarna. Sömnapné kan också öka risken för hjärt-kärlsjukdomar, stroke och diabetes.

Kort om symtom

Sömnapné är vanligast hos män som är över 40 år, men det kan drabba alla åldrar och båda könen.

Symptom inkluderar följande:

 • Snarkning
 • Andningsuppehåll under sömnen
 • Trötthet på dagarna
 • Svårigheter att koncentrera sig
 • Irritabilitet och depression

Obstruktiv sömnapné (OSA) och central sömnapné (CSA)

Det finns två typer av sömnapné: obstruktiv sömnapné (OSA) och central sömnapné (CSA). OSA orsakas av blockering av luftvägarna som gör att andningen stannar upp eller blir oregelbunden. CSA orsakas av att hjärnan inte skickar signaler till andningsmusklerna som den ska.

Kort om diagnos

Diagnos av sömnapné kräver vanligtvis en natts sömnstudie som utförs på ett sjukhus eller en specialiserad mottagning. Studien mäter andning, hjärtfrekvens, muskeltonus och andra fysiologiska variabler under natten.

Kort om behandling

Behandling av sömnapné innefattar vanligtvis livsstilsförändringar som att sluta röka, gå ner i vikt och undvika alkohol innan man går och lägger sig. Andningshjälpmedel som CPAP-masker kan också användas för att hjälpa till att hålla luftvägarna öppna under natten. I vissa fall kan kirurgi vara nödvändig för att behandla sömnapné.

För att undvika sömnapné bör du försöka sova minst 7-8 timmar per natt, undvika alkohol innan du går och lägger dig och se till att du har en bra sovposition som inte blockerar luftvägarna. Du bör också undvika att äta stora måltider innan du går och lägger dig, träna regelbundet för att hålla din vikt i schack och ta hand om eventuella allergier som kan orsaka snarkning eller andningsproblem.

Symtom och tecken på sömnapné

 1. Snarkningar: Snarkningar är ett av de vanligaste symtomen på sömnapné. Det är ett ljud som uppstår när luft passerar genom en trång luftväg, vilket kan leda till att andningsmönstret störs.
 2. Upprepade uppvakningar: Om du har sömnapné kan du vakna upp flera gånger under natten utan att kunna minnas det. Detta beror på att andningsmönstret störs och att du inte får tillräcklig syre.
 3. Huvudvärk: Huvudvärk är ett vanligt symptom på sömnapné, speciellt om du vaknar upp ofta under natten.
 4. Trötthet: Om du har sömnapné kan du känna dig trött hela tiden, även om du sover tillräckligt länge. Detta beror på att du inte får tillräcklig syre under sömnen och att ditt andningsmönster störs.
 5. Fokuseringsproblem: Om du har sömnapné kan det vara svårt att fokusera och hålla koncentrationen under dagtid. Detta beror på att du inte får tillräcklig syre under sömnen, vilket leder till att hjärnfunktionen störs.
 6. Irritabilitet: Om du har sömnapné kan du känna dig irriterad och kort i humör hela tiden, även om du sover tillräckligt länge. Detta beror på att andningsmönstret störs och att du inte får tillräcklig syre under sömnen.

Orsaker till sömnapné

Orsakerna till sömnapné är ofta oklara, men det finns vissa faktorer som kan bidra till utvecklingen av sjukdomen.

Kroppsvikt

Först och främst är övervikt en vanlig orsak till sömnapné. Fettvävnad som samlas runt nacken och halsen kan blockera luftvägarna och förhindra normal andning. Dessutom kan fetma leda till att musklerna i luftvägarna blir slappare, vilket gör det svårare för luft att passera.

Strukturella (anatomiska) orsaker

En annan vanlig orsak till sömnapné är naturliga anatomiska egenskaper, som en smal hals eller stora tonsiller. Dessa anatomiska egenskaper kan blockera luftvägarna och förhindra normal andning.
Ålder är också en potentiell riskfaktor för sömnapné. Med åldern minskar muskeltonus i luftvägarna, vilket gör det svårare att andas ordentligt under sömnen.

Alkohol och droger

Alkohol och droger kan också leda till sömnapné, eftersom de kan orsaka muskelavslappning i luftvägarna. Detta gör det svårt för luft att passera, vilket leder till andningsuppehåll.

Medicinska sjukdomstillstånd

Slutligen kan allergier, diabetes, astma eller andra medicinska tillstånd leda till sömnapné. Dessa medicinska tillstånd kan orsaka inflammation i luftvägarna, vilket gör det svårt för luft att passera.

Om du tror att du har symtom på sömnapné bör du rådfråga din läkare. Din läkare kommer att kunna diagnostisera dig och hjälpa dig att hitta den bästa behandlingsplanen för dina specifika behov.

Hur sömnapné diagnostiseras

Sömnapné är ett vanligt tillstånd som orsakar att andningen stannar upp under sömnen. Det kan orsaka trötthet, huvudvärk och andra symtom. För att diagnostisera sömnapné måste en patient genomgå en serie undersökningar.

Polysomnografi (PSG)

Den första undersökningen som görs är en polysomnografi (PSG). Detta är en nattlång undersökning som utförs på ett sjukhus eller ett särskilt sömnlaboratorium. Under PSG kopplas patienten till ett antal elektroder som mäter hjärtfrekvens, andningsmönster, muskeltonus och andra variabler under sömnen. Resultaten från PSG används för att bestämma om patienten har sömnapné eller inte.

En annan typ av undersökning som kan användas för att diagnostisera sömnapné är en ambulant polysomnografi (APSG). APSG utförs hemma och är mindre omfattande än PSG. Det använder endast en mindre mängd elektroder och mäter endast andningsmönster och hjärtfrekvens. APSG används ofta för att bekräfta resultaten från PSG-undersökningen.

Undersök syremättnad i blodet under sömnen

I vissa fall kan läkare också rekommendera en oximetrisk undersökning. Detta är en snabb undersökning som mäter syremättnaden i blodet med hjälp av en liten sensor som placeras på fingret. Oximetrisk undersökning kan vara användbar för att identifiera mildare former av sömnapné som inte upptäcks av PSG eller APSG.

Genom att genomgå riktiga diagnostiska tester är det möjligt att fastställa om du har sömnapné och vilken typ av behandling som krävs för att bota det.

Hur sömnapné behandlas

Behandling av sömnapné är viktig för att förhindra allvarliga komplikationer. Det finns flera olika typer av behandlingar som kan användas för att behandla sömnapné.

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

Den vanligaste behandlingen för sömnapné är CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Det innebär att patienten bär en mask som levererar lufttrycket till näsan och munnen under sömn. Lufttrycket håller luftvägarna öppna och förhindrar att andningen stannar upp. CPAP-masken är ofta anpassad för att passa individuellt och kan justeras för att ge den bästa komforten.

Mandibulär repositioneringsterapi (MRT)

En annan behandlingsmetod är mandibulär repositioneringsterapi (MRT). MRT använder sig av en skena som är anpassad till patientens mun och som flyttar tandköttet framåt för att hålla luftvägarna öppna. Denna metod kan vara effektiv för att minska symtomen på sömnapné, men det kan ta tid att vänja sig vid skenan.

Apnébettskena

En annan behandlingsmetod som används för sömnapné är apnébettskena. Apnébettskena använder sig av en speciell apparat som passar in i munnen och som håller luftvägarna öppna under sömn. Apparaten kan justeras för att ge den bästa komforten och effektiviteten.

Kirurgi

Om dessa behandlingar inte fungerar, kan läkaren rekommendera kirurgiska ingrepp som kan hjälpa till att lindra symtomen på sömnapné. Dessa ingrepp inkluderar nackoperationer, tonsillektomi (halsmandlar) och adenoidektomi. Kirurgiska ingrepp bör endast göras som ett sista utväg eftersom de kan vara riskabla och ha biverkningar.

Kirurgi gäller antingen borttagandet av tonsillerna, mjuka gommen, halsmandlarna, delar av näsan eller käken för att behandla obstruktionen.

Undvik koffein, tobak alkohol och droger

För att maximera effekten av behandlingarna bör patienter med sömnapné undvika alkohol, tobak och koffein innan de går och lägger sig samt se till att de har en regelbunden sovtid varje natt. De bör också se till att de inte sover på ryggen eftersom detta kan leda till andningssvårigheter.

Genom att ta itu med sömnapné på rätt sätt kan du undvika allvarliga komplikationer och få en god natts sömn. Om du misstänker att du har sömnapné bör du kontakta din läkare för rådgivning om vilken typ av behandling som passar dig bäst.

Hur sömnapné kan förebyggas

Sömnapné är ett vanligt problem som drabbar många människor. Det kan orsaka allvarliga hälsoproblem, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, depression och trötthet. Lyckligtvis finns det några saker som du kan göra för att förebygga sömnapné.

Sov tillräckligt

Först och främst bör du se till att du får tillräckligt med sömn varje natt. Försök att sova minst åtta timmar per natt och undvik att ta långa tupplurar under dagen. Om du har svårt att somna, prova att skapa en lugn miljö och använda avslappningsmetoder, såsom yoga eller meditation.

Motionera regelbundet

Du bör också se till att hålla dig i form genom att träna regelbundet. Motion hjälper till att stärka musklerna i nacken och bröstet, vilket kan minska risken för sömnapné. Försök att träna minst tre gånger i veckan, men om du inte har tid eller ork, prova att promenera eller cykla dagligen.

Undvik alkohol, tobak och droger

En annan viktig strategi för att förebygga sömnapné är att undvika alkohol och tobak. Alkohol och tobak kan leda till andningsproblem under sömnen, vilket kan öka risken för sömnapné. Försök att undvika dessa produkter helt eller begränsa din konsumtion till ett minimum.

Sovposition

Slutligen bör du se till att du har en bra sovposition. Ligg på din sida istället för på ryggen eftersom detta minskar risken för andningsproblem under sömnen. Du bör också se till att använda en kudde som stödjer din nacke och axlar rätt.

Genom att följa dessa tips kan du minska risken för sömnapné och upprätthålla en god hälsa. Om du fortfarande har problem med sömnapné bör du kontakta din läkare för ytterligare rådgivning och behandling.

Komplikationer till sömnapné

Hjärt-kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste komplikationen till sömnapné. Det beror på att andningsstörningarna leder till syrebrist i blodet som i sin tur kan skada hjärtat och blodkärlen. Detta kan leda till hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke.

Högt blodtryck

Högt blodtryck är en annan vanlig komplikation till sömnapné. Syrebristen som orsakas av andningsstörningarna leder till att blodtrycket stiger. Detta kan i sin tur leda till hjärtinfarkt, stroke och njursvikt.

Stroke

Stroke är en allvarlig komplikation till sömnapné. Det beror på att syrebristen som orsakas av andningsstörningarna leder till skador på hjärnans blodkärl som kan orsaka stroke.

Diabetes

Diabetes är en annan vanlig komplikation till sömnapné. Det beror på att andningsstörningarna leder till att insulinproduktionen minskar vilket i sin tur kan leda till typ 2 diabetes.

Depression

Depression är en annan vanlig komplikation till sömnapné. Det beror på att personer med sömnapné ofta har låg energi och trötthet vilket kan leda till depression.

Trötthet

Trafikolyckor är en annan vanlig komplikation till sömnapné. Det beror på att personer med sömnapné ofta har trötthet och dåsighet vilket kan leda till att de inte kan fokusera ordentligt bakom ratten och därför har en ökad risk för trafikolyckor.

Yrsel

Yrsel är den sista vanliga komplikationen till sömnapné. Det beror på att syrebristen som orsakas av andningsstörningarna leder till att personen ofta känner sig yr och desorienterad när de vaknar upp efter en period av andningsstörningar.

Prognosen vid sömnapné

För att förbättra prognosen för personer med sömnapné måste man först identifiera orsaken till problemet.

Efter att ha fastställt diagnosen kan läkaren börja behandla sömnapné. Behandlingarna varierar beroende på typen av sömnapné och kan innefatta kontinuerlig positiv luftvägsryck (CPAP), apnébettskena eller kirurgiska ingrepp.

CPAP-terapi är den vanligaste behandlingen och innebär att patienten använder en mask som ger lufttrycket för att hålla luftvägarna öppna under sömnen. MRT involverar att justera positionen på käken och tungans position för att undvika blockering av luftvägarna. Kirurgiska ingrepp kan vara nödvändiga i vissa fall, men är inte den vanligaste behandlingen.

Oftast god prognos

Om behandlingarna är effektiva kan prognosen för personer med sömnapné vara mycket god. De flesta patienter som får rätt behandling upplever betydande förbättringar i deras sömnkvalitet och allmäntillstånd. För att upprätthålla dessa resultat bör patienter regelbundet besöka sin läkare för att se till att deras behandling fungerar som den ska.

Sammanfattningsvis är prognosen för personer med sömnapné beroende av hur effektiv behandlingen är. Om patienterna får riktig behandling kan de uppleva betydande förbättringar i sin sömnkvalitet och allmäntillstånd. För att upprätthålla dessa resultat bör de regelbundet besöka sin läkare för att se till att deras behandling fungerar som den ska.

Differentialdiagnoser till sömnapné

Differentialdiagnoser för sömnapné inkluderar andningsrelaterade störningar som obstruktiv sömnapné, central sömnapné och hypoventilation.

Andra vanliga differentialdiagnoser är depression och ångest.

Obstruktiv sömnapné är den vanligaste formen av sömnapné och det är karakteriserat av perioder med andningsuppehåll eller mycket långsam andning under sömnen.

Trötthet och huvudvärk

Det kan orsaka snarkning, trötthet och huvudvärk. Central sömnapné är en mindre vanlig form av sömnapné som orsakas av att hjärnans signaler inte fungerar som de ska.

Depression, ångest och bipolär sjukdom kan också orsaka symtom som liknar dem som orsakas av sömnapné. Narkolepsi och narcolepsy-like syndrom är båda neurologiska störningar som kan leda till plötsliga attacker av dvala eller trötthet under dagen.

Innehåll