Nytt

Social ångest (social fobi) – orsaker, symtom, behandling och uppföljning

Allt om social fobi

Ångeststörning

Social fobi eller ångest debuterar tidigt i ens liv, vanligtvis innan personen fyllt 15 år men kan även debutera i vuxen ålder. Obehandlat blir detta ett problematiskt sjukdomstillstånd som präglas av stark rädsla att utsätta sig för sociala situationer och oro inför dessa situationer som kan bli övermäktig.

Social fobi eller ångest är ett vanligt tillstånd och en svensk studie visar att förekomsten i Sverige är mellan 10-15%. Tillståndet är lite vanligare hos kvinnor än män. Social fobi är en vanlig form av ångeststörning som påverkar miljontals människor världen över. Det är en psykisk störning som kan leda till stora problem i sociala situationer och påverka ens livskvalitet.

Kort om symtom

Oftast innebär det att man känner sig extremt obekväm och nervös inför situationer där man tror att man kan bli bedömd eller kritiserad av andra. Det kan vara saker som att prata inför en grupp, gå på ett jobbintervju eller gå ut med vänner. Människor med social fobi känner ofta att de inte är bra nog och att de inte kan hantera situationen.

Symptomen på social fobi inkluderar vanligtvis följande:

 • Hjärtklappning
 • Svettningar
 • Rodnad
 • Röstförändringar
 • Yrsel
 • Illamående
 • Panikattacker när de tvingas att vara i sociala situationer

Kort om behandling

Det finns flera olika behandlingsmetoder för social fobi. Psykoterapi är den vanligaste behandlingen och det finns olika typer av terapier som kan hjälpa till att lindra symtomen. Några exempel är kognitiv beteendeterapi (KBT), exponeringsterapi och gruppterapi. I vissa fall kan läkemedel som antidepressiva ordineras för att lindra symtom.

För att lindra symtom på social fobi finns det också några saker du kan göra hemma. Det är viktigt att du tar hand om dig själv genom att sova ordentligt, äta hälsosam mat och motionera regelbundet. Du bör också ta tid för dig själv och göra saker som du tycker om.

Livsstilsförändringar

Försök att vara mer aktiv i sociala sammanhang och träna på att prata med andra människor. Att ha någon som du kan prata med om dina känslor kan också hjälpa dig att hantera din sociala fobi.
Social fobi är en allvarlig psykisk störning som kan ha stora effekter på ens livskvalitet.

Det är viktigt att du söker professionell hjälp om du misstänker att du har social fobi eftersom det finns effektiva behandlingsmetoder som kan hjälpa dig att lindra dina symtom. Genom att ta hand om dig själv och träna på att vara mer aktiv i sociala sammanhang kan du också hjälpa dig själv att hantera din sociala fobi.

Symtom och tecken på social fobi

 1. Ångest: Personer med social fobi upplever ofta intensiv ångest när de är i sociala situationer. Ångest kan vara så svår att det orsakar fysiska symtom som hjärtklappning, svettningar och yrsel.
 2. Försök att undvika sociala situationer: Personer med social fobi försöker ofta undvika sociala situationer som de tror att de inte kommer att klara av. Detta kan leda till isolering och depression.
 3. Kritiskt självförakt: Personer med social fobi har ofta en negativ bild av sig själva och tror att andra ser dem som mindre värdiga eller inte värdiga att vara med i samtal.
 4. Förberedelser: Personer med social fobi kan lägga mycket tid på att förbereda sig inför sociala situationer, som att öva på vad de ska säga eller försöka hitta en strategi för att undvika situationen helt.
 5. Fysiska symtom: Personer med social fobi kan uppleva fysiska symtom som t.ex. hjärtklappning, svettningar, rodnad, illamående och andningssvårigheter när de är i sociala situationer.

Individen är rädd för följande saker:

 • Rädslan att bli granskad av andra
 • Rädslan att göra bort sig inför andra
 • Att visa yttre symtom på ångest genom ökade svettningar, rodnad, darrning eller förvirring.

Hur social fobi diagnostiseras

Psykologisk undersökning

För att diagnostisera social fobi, måste en läkare eller psykolog göra en utförlig undersökning.
En läkare eller psykolog börjar vanligtvis med att ställa frågor om personens historia och symptom. De kan också ställa frågor om hur personen har reagerat i olika sociala situationer. Dessa frågor hjälper till att identifiera tecken på social fobi.

Frågeformulär och intervjuer

Läkaren eller psykologen kan också använda olika typer av tester för att hjälpa till att diagnostisera social fobi. En av de vanligaste testerna är ett frågeformulär som mäter graden av social fobi. Det hjälper läkaren eller psykologen att avgöra om personen har en mild, måttlig eller svår form av social fobi.

Läkaren eller psykologen kan också använda andra typer av tester, som strukturerade intervjuer, för att hjälpa till att diagnostisera social fobi. Dessa intervjuer är utformade för att ge läkaren eller psykologen en djupare insikt i personens symptom och hur de har påverkat deras liv.

Hur social fobi behandlas

Det finns olika typer av behandlingar som kan hjälpa människor med social fobi att lindra sina symptom och lära sig att hantera sin ångest.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den vanligaste formen av behandling för social fobi. KBT syftar till att hjälpa individen att identifiera och ändra de tankar och beteenden som orsakar deras ångest. Genom att utforska de underliggande orsakerna till deras ångest, kan individen börja lära sig att hantera sina symptom och förbättra sin livskvalitet.

Exponeringsterapi

Terapi som går ut på att exponera sig successivt för sin fobi är en annan typ av behandling som används för att hjälpa personer med social fobi. Metoden involverar att exponera patienten för de situationer som orsakar deras ångest, såsom att tala inför en grupp eller träffa nya människor. Genom att gradvis exponera patienten för dessa situationer, kan patienten lära sig att hantera sin ångest och bli mer bekväm med social interaktion.

Läkemedel

Läkemedel kan också användas som ett komplement till andra typer av behandling för social fobi. Läkemedel som SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) har visat sig vara effektiva vid behandling av social fobi. Dessa läkemedel hjälper till att minska ångest och depression som ofta associeras med social fobi, vilket gör det lättare för patienten att ta itu med sina symptom.

Stödgrupper

Slutligen, det finns olika typer av stödgrupper som kan hjälpa personer med social fobi. I dessa grupper kan deltagarna dela sina erfarenheter och stödja varandra genom att diskutera strategier för att hantera sin ångest. Stödgrupper ger också en plats där deltagarna kan utbyta tips om hur man ska hantera stressiga situationer och uppmuntra varandra att ta itu med sina symptom.

Hur social fobi kan förebyggas

Social fobi är en vanlig ångeststörning som kan påverka människors liv negativt. Det kan leda till att man undviker sociala situationer och att man har svårt att kommunicera med andra. För att förebygga social fobi är det viktigt att ta itu med de underliggande orsakerna och att hitta strategier för att hantera ångesten.

Identifiera den bakomliggande orsaken

Först och främst är det viktigt att identifiera de underliggande orsakerna till social fobi. Dessa kan variera från person till person, men ofta inkluderar de tidigare traumatiska upplevelser, genetiska faktorer eller en inställning som tror att man inte duger. Genom att identifiera dessa orsaker kan man börja arbeta med dem och hitta strategier för att hantera dem.

Lär dig att hantera ångesten

En annan viktig del av att förebygga social fobi är att lära sig tekniker för att hantera ångest. Det finns olika typer av terapier som kan hjälpa till, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) eller kognitiv störningsterapi (CBT).

Familjemedlemmar och vänner bör vara medvetna om hur man kan stödja den personen och ge dem kärlek och uppmuntran när de behöver det. Det är också viktigt att ta itu med eventuella problem som kan ha bidragit till utvecklingen av social fobi, såsom mobbning eller diskriminering.

Slutligen är det viktigt att ta små steg mot att möta andra människor och delta i sociala aktiviteter. Att gå på gruppterapi eller ansluta sig till en supportgrupp kan vara ett bra sätt att börja interagera med andra människor.

Att träna regelbundet eller delta i hobbyer som involverar andra människor kan också hjälpa till att bygga upp självförtroende och minska ångesten.

Komplikationer till social fobi

Det finns flera komplikationer som kan uppstå till följd av social fobi eller ångest, såsom:

 • Svårt att skapa relationer
 • Påverkad prestationsförmåga i skolan
 • Missbruk av alkohol eller droger
 • Depression
 • Andra ångestrelaterade problem såsom generaliserat ångestsyndrom (GAD) eller panikattacker

Prognosen vid social fobi

Prognosen beror på flera faktorer såsom individens förmåga att följa behandlingsplanen. Familj och omkringliggande nätverk är även viktiga faktorer för prognosen. Sjukdomshistorik och andra medicinska faktorer kan givetvis påverka prognosen men social fobi går att behandla effektivt, även svårare varianter av tillståndet.

Differentialdiagnoser till social fobi

Social fobi är en ångeststörning som kännetecknas av ett starkt och ofta omotiverat rädsla för att utföra sociala aktiviteter som att prata inför en grupp, gå på en fest eller träffa nya människor. Personer med social fobi kan uppleva intensiv ångest och rädsla för att bli bedömda negativt av andra, vilket leder till att de undviker sociala situationer.

Differentialdiagnoser är diagnoser som skiljer sig från den primära diagnosen. Det är viktigt att identifiera differentialdiagnoser för att säkerställa att patienten får rätt behandling. Differentialdiagnoser till social fobi inkluderar:

 1. Generaliserat ångestsyndrom (GAD): GAD kännetecknas av allmän ångest som inte är relaterad till specifika situationer eller miljöer. Personer med GAD kan uppleva oro och rastlöshet, sömnproblem och problem med koncentration.
 2. Specifik fobi: En specifik fobi är en intensiv rädsla för ett specifikt objekt eller situation som ofta leder till undvikande beteende. Till exempel kan en person med en specifik fobi av spindlar undvika platser där det finns spindlar.
 3. Panikattack: En panikattack kännetecknas av plötsliga attacker av intensiv ångest och rädsla som ofta leder till symptom som hjärtklappning, svettningar, yrsel och andningssvårigheter. Attackerna kan vara så intensiva att de leder till att personen tror att de ska dö eller bli galen.
 4. Agorafobi: Agorafobi är en rädsla för offentliga platser eller situationer där det kan vara svårt att fly eller få hjälp om något skulle hända. Personer med agorafobi kan undvika stora folkmassor, affärer, tunnelbanan eller andra offentliga platser.
 5. Separationsångest: Separationsångest kännetecknas av intensiv rädsla för att skiljas från någon man älskar eller bryr sig om. Personer med separationsångest kan uppleva intensiv ångest när de skiljs från den personen och kan ha svårt att sova eller lida av magbesvär när de inte är tillsammans med den personen.

Innehåll