Rökavvänjning

5 min läsning

När du röker får du i dig nikotin som påverkar hjärnan och orsakar ett beroende. Förutom nikotinet finns det andra anledningar till att personer röker. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne som finns i tobak. Nikotinet orsakar olika typer av beroende såsom fysiologiskt beroende som gör att du känner ett så kallat sug och abstinensbesvär, psykologiskt beroende som gör att du känner att något saknas, vaneberoende som gör att du behöver röka i vissa sammanhang och socialt beroende som gör att du behöver röka i vissa sociala situationer. Rökning är en av de största riskfaktorerna för förtida död och lidande.

Passiv rökning är skadligt

Personer som andras in andras tobaksrök utsätts för så kallad passiv rökning som också är skadligt och kan orsaka sjukdomar. Passiv rökning kan ibland förvärra allergi, astma, hjärtinfarkt, stroke, lungcancer och allvarliga infektioner.

Hjälp att sluta röka

Ifall du vill sluta röka finns flera olika behandlingar som kan hjälpa dig mot ditt missbruk och minska abstinenssymtom. Den bästa behandlingen beror på hur länge du rökt cigaretter, dina personliga preferenser, din ålder och andra eventuella medicinska eller psykologiska tillstånd.

Behandling

Behandlingen består av ett vårdteam där olika kompetenser har olika roller. Utöver läkarkontakt behövs rådgivande samtal från kvalificerad terapeut och läkemedel för att hjälpa till med rökavvänjning.

Nikotinersättningsterapi

Den främsta anledningen till att människor röker är att de är beroende av nikotin. Nikotinersättningsterapi är ett läkemedel som ger dig en låg nivå av nikotin, utan tjära, kolmonoxid och andra giftiga kemikalier som finns i tobaksrök. Det kan bidra till att minska obehagliga abstinenssymtom såsom dåligt humör och begär, som kan uppstå när du slutar röka.

Nikotinersättningsterapi kan köpas från apotek och vissa butiker. Det finns också på recept från en läkare.

Nikotinersättningsterapi finns tillgänligt som:

 • Hudplåster
 • Tuggummi
 • Tabletter, orala remsor och pastiller
 • Näs- och munspray

Plåster avger långsamt nikotin. Vissa varianter skall sitta på hela tiden och vissa bör tas av på natten. Inhalatorer, tuggummi och sprayer fungerar snabbare och kan vara bättre för att hjälpa till med abstinenssymtom.

Det finns inga bevis för att någon enskild typ av nikotinersättningsterapi är mer effektiv än en annan. Men det finns goda bevis för att det är effektivare att använda en kombination av nikotinersättningsterapi än att använda en enda produkt.

Vanligtvis är det bäst att använda en kombination av nikotinersättningsterapier med plåster och en snabbt verkande form som tuggummi, inhalator eller nässpray. Behandling med nikotinersättningsterapier varar vanligtvis 8-12 veckor innan du gradvis minskar dosen och slutar slutligen.

Vem kan använda erbjudas nikotinersättningsterapi?

De flesta människor kan använda nikotinersättningsterapi, inklusive:

 • Vuxna och barn över 12 år – barn under 18 år inte bör använda pastiller utan att få medicinsk rådgivning första
 • Gravida kvinnor – din läkare kan föreslå nikotinersättningsterapi om de tror att det skulle hjälpa dig att sluta

Läs alltid paketet eller bipacksedeln innan du använder nikotinersättningsterapi för att kontrollera om det är lämpligt för dig.

Ibland kan det vara lämpligt att först söka läkarvård, till exempel om du har problem med njurarna eller levern, eller om du nyligen har haft en hjärtattack eller stroke.

Eventuella biverkningar

Biverkningar av nikotinersättningsterapi kan inkludera:

 • Hudirritation vid användning av plåster
 • Irritation i näsa, hals eller ögon när man använder en nässpray
 • Svårighet att sova (sömnlöshet), ibland med levande drömmar
 • En orolig mage
 • Yrsel
 • Huvudvärk

Eventuella biverkningar är vanligtvis milda. Men om de är särskilt besvärliga, kontakta din allmänläkare eftersom dosen eller typen av nikotinersättningsterapi kan behöva ändras.

Läkemedelsbehandling

Vareniklin (Champix)

Vareniklin (varumärke Champix) är ett läkemedel som fungerar på 2 sätt. Det minskar suget efter nikotin som nikotinersättningsterapi men det blockerar också de givande och förstärkande effekterna av rökning. Champix är endast tillgänglig på recept, så du brukar behöva träffa din allmänläkare eller för att få det. Det tas som 1 till 2 tabletter per dag. Du bör börja ta det en vecka eller 2 innan du försöker sluta. En behandlingskur varar vanligtvis cirka 12 veckor, men den kan fortsättas längre om det behövs.

Vem kan använda Champix?

Champix är säkert för de flesta människor att ta, även om det finns vissa situationer när det inte rekommenderas. Det är till exempel inte lämpligt för:

 • Barn under 18 år
 • Kvinnor som är gravida eller ammar
 • Personer med svåra njurproblem

Eventuella biverkningar av Champix

 • Sjukdomskänsla, sömnsvårigheter, ibland med livfulla drömmar
 • Muntorrhet
 • Diarré
 • Huvudvärk
 • Dåsighet
 • Yrsel

Bupropion (Zyban)

Bupropion (varumärke Zyban) är ett läkemedel som ursprungligen användes för att behandla depression, men det har sedan dess visat sig hjälpa människor att sluta röka. Det är inte klart exakt hur det fungerar, men det tros ha en effekt på de delar av hjärnan som är inblandade i beroendeframkallande beteende. Bupropion är endast tillgänglig på recept, så du brukar behöva träffa din allmänläkare. Det tas som 1 till 2 tabletter per dag. Du bör börja ta det en vecka eller 2 innan du försöker sluta. En behandlingskur varar vanligtvis omkring 7 till 9 veckor.

Vem kan använda Bupropion?

Bupropion är säkert för de flesta att ta, även om det finns vissa situationer när det inte rekommenderas. Det är till exempel inte lämpligt för:

 • Barn under 18 år
 • Kvinnor som är gravida eller ammar
 • Personer med epilepsi, bipolär sjukdom eller ätstörningar

Biverkningar av bupropion

Biverkningar av bupropion kan inkludera:

 • Muntorrhet
 • Sömnsvårigheter
 • Huvudvärk
 • Känsla och vara sjuk
 • Förstoppning
 • Svårighet att koncentrera
 • Yrsel

Tala med din läkare om du upplever några besvärliga biverkningar.

E-cigaretter

En e-cigarett är en elektronisk apparat som levererar nikotin i en ånga. Detta gör att du kan andas in nikotin utan de flesta skadliga effekterna av rökning, eftersom ångan inte innehåller tjära eller kolmonoxid.

Forskning har visat att e-cigaretter kan hjälpa dig att sluta röka, så du kanske vill prova dem istället för de mediciner som anges ovan. Det finns för närvarande inga e-cigaretter tillgängliga på recept.

För nu, om du vill använda en e-cigarett för att hjälpa dig sluta, måste du köpa en. Kostnaderna för e-cigaretter kan variera, men i allmänhet är de mycket billigare än cigaretter.

Abstinensbesvär

När en person slutar röka och kroppen inte längre får något nikotin kan personen utveckla så kallade abstinensbesvär som kan vara obehagliga och leda till att personen börjar röka igen.

Här är några vanliga symtom på abstinensbesvär:

 • Oro och ängslan.
 • Koncentrationssvårigheter
 • Nedstämdhet
 • Rastlöshet
 • Sömnsvårigheter
 • Lätt irriterad.
 • Ökad aptit

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!