Nytt

Blodförgiftning (bakteriell infektion i blodet, sepsis) – orsaker, symtom, behandling och prognos

Allt om sepsis

Sepsis är ett allvarligt tillstånd

Sepsis eller blodförgiftning är ett allvarligt sjukdomstillstånd som orsakas av en infektion i blodcirkulationen. Det är ett alltså ett infektiöst tillstånd som uppstår när kroppen försöker bekämpa en infektion som spridit sig till blodcirkulationen.

Kroppen reagerar på infektionen och försöker bekämpa denna men detta kan resultera i en kraftig inflammation och skador på vävnad och organ till följd av detta. Sepsis eller blodförgiftning är ett livshotande tillstånd om det inte behandlas snabbt och effektivt.

Bakterier, virus eller svampar

Sepsis uppstår när bakterier, virus eller svampar sprider sig i kroppen och ut i blodcirkulationen och orsakar en infektion. Kroppen reagerar genom att frigöra molekyler (heter cytokiner på medicinskt språk) som orsakar inflammation. Detta kan leda till skador på vävnad och organ. Sepsis är vanligast hos personer som har ett svagt immunförsvar, såsom äldre människor, barn och personer med nedsatt hälsa.

Kort om symtom

Symtom på sepsis inkluderar följande:

 • Hög feber
 • Snabb andning – kan bero på dålig syresättning i blodet
 • Hjärtklappning
 • Blek hud
 • Frossa
 • Chock
 • Allmänpåverkad (dvs förvirrad, personlighetsförändrad, medvetandesänkt, aggiterad)
 • Låg urinproduktion
 • Vanligt med besvär från mag-tarmkanalen såsom buksmärta, kräkningar eller diarrér.

Undvik infektioner

För att förhindra sepsis är det viktigt att undvika infektioner. Det är viktigt att tvätta händerna ofta, undvika stora folkmassor och undvika direktkontakt med personer som har infektioner. Det är också viktigt att ta hand om sina sår, infektioner och skador eftersom de kan utvecklas till svåra infektioner och orsaka sepsis.

En annan viktig komponent är att följa läkarens ordinationer vid behandling av inflammationer och infektioner, vid dålig följsamhet till behandlingen kan antingen inflammation eller infektion återkomma och förvärras.

Symtom och tecken på sepsis

 1. Förhöjd kroppstemperatur: En ökning av kroppstemperaturen är ett vanligt symptom på sepsis, som ofta är högre än 38,3 °C.
 2. Förändrad andning: Andningsfrekvensen kan öka och bli snabbare än normala 20-30 andetag per minut.
 3. Förändrad hudfärg: Huden kan bli blek eller blåaktig, särskilt runt fingrar och tår.
 4. Förändrad puls: Pulsen kan bli snabbare eller långsammare än normalt.
 5. Förändrat mentalt tillstånd: Personer med sepsis kan uppleva förvirring, trötthet och yrsel.
 6. Lågt blodtryck: Blodtrycket kan sjunka till farliga nivåer som orsakar huvudvärk, yrsel och svimning.
 7. Ödem: Ödem är svullnad som orsakas av ansamling av vätska i vävnaden och kan vara ett tecken på sepsis.

Orsaker till sepsis

Sepsis är en allvarlig sjukdom som orsakas av en infektion. Det är ett tillstånd där kroppen försöker skydda sig själv genom att börja producera antikroppar och andra molekyler som kan skada vävnaderna. Sepsis kan leda till septisk chock, vilket är en livshotande komplikation som orsakar att blodtrycket sjunker drastiskt.

Sepsis uppstår när bakterier, virus eller andra mikroorganismer tränger in i kroppen och börjar multiplicera. Detta kan ske genom skador, sår eller infektioner, som ofta är resultatet av en annan sjukdom. Bakterierna kan också sprida sig från ett organ till ett annat via blodet.

En vanlig orsak till sepsis är att immunförsvaret inte fungerar som det ska. Om immunförsvaret är svagt eller skadat, kan det inte effektivt bekämpa infektioner och bakterier som tränger in i kroppen. Detta gör att kroppen inte längre kan skydda sig mot infektioner och sepsis kan uppstå.

Även om det finns flera olika orsaker till sepsis, är de vanligaste faktorerna:

Infektioner: Sepsis kan utlösas av infektioner i huden, urinvägar, luftvägar eller andra delar av kroppen. Infektioner som orsakar sepsis inkluderar lunginflammation, urinvägsinfektioner och blodförgiftning.
Skador: Skador som orsakar sepsis inkluderar brännskador, skador från operationer och trauman.
Immunbrist: Personer med immunbrist är mer benägna att utveckla sepsis eftersom deras kropp inte kan effektivt bekämpa infektioner.
Medicinering: Vissa läkemedel, såsom antibiotika, kan leda till sepsis om de används felaktigt eller om de används för länge.

Sepsis är en allvarlig sjukdom som kan leda till livshotande komplikationer om den inte behandlas snabbt och effektivt. Det är viktigt att veta de vanligaste orsakerna till sepsis för att undvika att utveckla sjukdomen.

Hur sepsis diagnostiseras

Diagnos av sepsis involverar vanligtvis en kombination av laboratorietester, bilddiagnostiska tester och kliniska observationer.

Blodprover

Laboratorietester är ett viktigt verktyg för att diagnostisera sepsis. Blodprov kan användas för att mäta nivåerna av vita blodkroppar, som ökar när kroppen försöker bekämpa en infektion. Ett urinprov kan också användas för att identifiera bakterier som orsakar infektionen.

Njur- och leverprover ingår även i blodproverna och det är viktigt eftersom sepsis oftast inkluderar lever- och njurpåverkan. Utöver detta ingår att man undersöker blodets förmåga att levra sig (koagulera), det innebär att läkare ordinerar koagulationsprover för att avgöra om din bakteriella infektion i blodet har orsakat en oerhört kraftig inflammation, och påverkan på koagulationen.

Prov från ryggmärgsvätska

Det är viktigt att utesluta infektion i hjärnan och ryggmärgen. Detta görs genom att genomföra en lumbalpunktion (LP), vilket innebär att man tar vätska från ryggmärgskanalen och skickar detta till laboratoriet för att se om bakterier växer i provet.

Bakterieodling

Det är viktigt att ordinera odlingar tidigt, dels från blodet, luft- och urinvägar samt andra kroppsdelar om nödvändigt. Bakterieodlingen kan påvisa vilken sorts bakterie det är som orsakat infektionen. Det är även viktigt att utesluta virusinfektioner om läkare misstänker att detta orsakat din sepsis.

De vanligaste bakterierna som orsakar sepsis eller blodförgiftning inkluderar följande:

 • Pneumokocker – bakterier som är vanliga i luftvägar
 • Stafylokocker
 • Betahemolytiska streptokocker
 • Tarmbakterier
 • Urinvägsbakterier
 • Meningokocker

Röntgenundersökning

Bilddiagnostiska tester är också viktiga för att diagnostisera sepsis. Röntgenstrålar kan användas för att ta bilder av inre organ, vilket hjälper läkare att identifiera eventuella infektionsfokus. Datortomografi (CT) och magnetisk resonanstomografi (MRT) kan också användas för att ta bilder av inre organ.

Klinisk undersökning

Kliniska observationer är också ett viktigt verktyg för att diagnostisera sepsis. Läkare undersöker patientens symtom, inklusive feber, svaghet, andningssvårigheter och snabb puls. Läkare kan också undersöka patientens hudfärg, som ofta blir blek eller grå med sepsis.

Snabb insättning av antibiotika

Om läkare misstänker sepsis, kan de snabbt ordinera antibiotika för att behandla infektionen. Ibland kan läkare behöva göra en operation för att ta bort infekterade områden i kroppen eller ta bort infekterade organ. Om sepsis inte behandlas i tid, kan det leda till allvarliga komplikationer som septisk chock och död.

Att diagnostisera sepsis tidigt är avgörande för att undvika allvarliga komplikationer. Genom laboratorietester, bilddiagnostiska tester och kliniska observationer kan läkare identifiera tecken på sepsis och starta rätt behandling så snart som möjligt.

Hur sepsis behandlas

Identifiera infektionsfokus

Behandlingen av sepsis börjar med att identifiera den underliggande infektionen. Detta kan göras genom att ta prover från blod, urin eller andra kroppsvätskor. Dessa prover analyseras sedan för att bestämma vilken typ av bakterie som orsakar infektionen. Utöver detta genomförs röntgenundersökningar för att försöka påvisa vart infektionen kommer ifrån.

När infektionen har identifierats, börjar läkaren behandlingen. Antibiotika är det vanligaste sättet att behandla sepsis. Antibiotika används för att döda bakterierna som orsakar infektionen. Ibland kan läkaren också ordinera andra läkemedel, såsom antivirala läkemedel eller antifungala läkemedel, beroende på vilken typ av infektion som finns.

Vätska och ersättning av viktiga ämnen

För att hjälpa till att bekämpa infektionen kan läkaren också ordinera intravenösa (IV) droppar med näringsämnen och vätska. Dessa droppar hjälper till att återställa volymen av vätska i kroppen och hjälper till att motverka de giftiga effekterna av infektionen.

Läkemedel

Om sepsis har utvecklats till septisk chock, kan läkaren också ordinera mediciner för att höja blodtrycket och förbättra metabola förhållanden i kroppen som påverkats av infektionen och inflammationen. Dessa mediciner kan inkludera bland annat bikarbonat, syrgasbehandling, steroider, dobutamin eller noradrenalin.

Kirurgi

I vissa fall kan läkaren också rekommendera kirurgi för att ta bort infekterade vävnader eller organ. Om detta är fallet kommer patienten att behöva vila och återhämta sig efter operationen innan de kan fortsätta sin behandling.

Hur sepsis kan förebyggas

Sepsis är en allvarlig sjukdom som orsakas av en infektion och kan leda till organfel, förlamning eller till och med död. Det är viktigt att förebygga sepsis genom att ta de nödvändiga försiktighetsåtgärderna.

Här är några tips för att hjälpa dig att förhindra sepsis:

 1. Skydda dig mot infektioner: För att skydda dig mot infektioner bör du tvätta händerna ofta med tvål och vatten, undvika att röra vid andras kroppsvätskor och undvika att dela personliga hygienartiklar som tandborstar, rakhyvlar och nagelsaxar.
 2. Vaccinera dig regelbundet: Vaccinationer är ett effektivt sätt att skydda sig mot infektioner som kan leda till sepsis. Kontakta din lokala hälsovårdsanstalt för att se vilka vacciner som är lämpliga för dig.
 3. Behandla infektioner tidigt: Om du misstänker att du har en infektion bör du söka läkarvård omedelbart. Behandling av infektioner i ett tidigt skede kan minska risken för sepsis.
 4. Följ din läkares råd om medicinering: Om din läkare har ordinerat antibiotika eller andra läkemedel bör du ta dem exakt som anges på etiketten och inte sluta ta dem innan de är slut. Detta kan hjälpa till att bekämpa infektionen och minska risken för sepsis.
 5. Undvik skador som kan leda till infektioner: Skador som inte behandlas ordentligt kan leda till infektioner, så det är viktigt att skydda dig mot skador och behandla dem snabbt om de uppstår.

Komplikationer till sepsis

Sepsis är en allvarlig sjukdom som orsakas av en bakteriell infektion. Det kan leda till allvarliga komplikationer om det inte behandlas rätt och i tid. Komplikationer till sepsis inkluderar organfel, skador på vävnader och andra hälsoproblem.

Skador på organ och vävnader

Organfel är den vanligaste komplikationen till sepsis. När infektionen sprider sig genom kroppen kan det orsaka skador på organ som njurar, lever och hjärta. Dessa skador kan leda till att organen inte fungerar som de ska, vilket kan leda till allvarliga problem.

Skador på vävnader är en annan vanlig komplikation till sepsis. Infektionen kan orsaka skador på hud, muskler och andra vävnader i kroppen. Dessa skador kan leda till smärta, svullnad och inflammation.

Medicinska problem

Andra hälsoproblem som kan uppstå som följd av sepsis inkluderar lågt blodtryck, anemi (blodbrist) och koagulationsstörningar.

Lågt blodtryck kan leda till att blodcirkulationen minskar, vilket gör att organ inte får tillräckligt med syre och näring. Anemi är ett lågt antal röda blodkroppar, vilket gör att kroppen inte får tillräckligt med syre. Koagulationsstörningar innebär att blodet inte koagulerar som det ska, vilket kan leda till allvarliga blödningar.

Det är viktigt att ta itu med sepsis så snart som möjligt för att undvika dessa komplikationer. Om du misstänker att du har sepsis bör du söka läkarvård omgående för att få rätt behandling.

Prognosen vid sepsis

Generellt gäller att tidig behandling mot sepsis eller blodförgiftning brukar oftast ha en god prognos. Faktorer som påverkar prognosen är följande:

 • Hög ålder
 • Befintliga hjärt-kärlsjukdomar
 • Nedsatt njurfunktion
 • Lungsjukdom
 • Leversjukdom
 • Diabetes
 • Låg fysisk aktivitetsnivå
 • Fetma/övervikt
 • Särskild läkemedelsbehandling
 • Nedsatt immunförsvar
 • Försenad behandling

Ifall behandling sätts in tidigt så är prognosen god, därför är det viktigt att insättning av antibiotika, antivirala (läkemedel mot virus) eller andra läkemedel sätts in tidigt för att dämpa inflammationen, infektionen samt återställa blodcirkulationen till organ.

Anledningen till att blodcirkulationen försämras är för att blodtrycket sjunker. Blodkärlen lyckas inte hålla uppe blodtrycket vid sepsis.

Differentialdiagnoser till sepsis

Differentialdiagnoser till sepsis inkluderar andra infektioner, såsom följande:

 • Lunginflammation
 • Urinvägsinfektioner
 • Tarminfektioner
 • Hudinfektioner
 • Autoimmuna sjukdomar
 • Allergiska reaktioner
 • Cancer
 • Blodförgiftning

För att ställa en differentialdiagnos måste läkaren först ta reda på patientens historia och symtom. De kan sedan utföra olika tester, såsom blodprov, röntgen, CT-skanningar eller MR-skanningar för att bekräfta eller utesluta olika diagnoser.

Differentialdiagnoser till sepsis är viktiga eftersom de hjälper läkarna att ställa rätt diagnos och välja rätt behandling.

Innehåll