Säsongsinfluzons säsongsinfluensavaccin

4 min läsning

Fluzone High Dose Seasonal Influensa

Vaccin Högdos influensavaccin, varumärke Fluzone High Dose

Minus

Anmärkning: ”Förebyggande och kontroll av säsongsinfluensa med vacciner: Rekommendationer från rådgivande kommittén för immunisering USA 2019—20 Influensasäsongen” har publicerats. Det rekommenderas årlig influensavaccination för alla som är 6 månader eller äldre med något licensierat influensavaccin som är lämpligt för mottagarens ålder och hälsostatus (IIV, RIV4 eller LAIV4) utan att föredra något vaccin framför ett annat. Innehållet på denna webbplats håller på att uppdateras för att återspegla den senaste vägledningen. Mer information om den kommande influensasäsongen 2019-2020 finns. På denna sida

  • Vad är Fluzone högdos influensavaccin?
  • Vem kan få Fluzone High Dose?
  • Vad är skillnaden mellan Fluzone, Fluzone High Dose, Fluzone Intradermal och Fluzone Quadrivalent?
  • Finns det fördelar med högdos Fluzone jämfört med standarddos säsongsinfluensavacciner för vuxna som är 65 år och äldre?
  • Erbjuder Fluzone High-Dose bättre skydd än det adjuvanterade influensavaccinet?
  • Hur säker är Fluzone High Dose?
  • Rekommenderar Riktlinjer ett vaccin över ett annat för personer som är 65 år och äldre?
  • Var hittar jag mer information om Fluzone High Dose?
  • Vilka andra influensavacciner finns tillgängliga för personer i denna åldersgrupp?
  • Varför finns det ett behov av influensavacciner som utformats speciellt för personer som är 65 år och äldre?

Denna sida innehåller information om högdos säsongsinfluensavaccin, Fluzone High-Dose. Mer information om Fluzone High Dose finns på Food and Drug Administration (FDA) hemsida.

Vad är Fluzone-högdosvaccin?

Fluzone High Dose är trekomponent- (trivalent) inaktiverat influensavaccin, tillverkat av Sanofi Pasteur Inc. Fluzone High-Dose är licensierat specifikt för personer som är 65 år och äldre. Fluzone High Dose innehåller fyra gånger antigenet (den del av vaccinet som hjälper kroppen att bygga upp skydd mot influensavirus) av standarddosinaktiverade influensavacciner. Den högre dosen av antigen i vaccinet är avsedd att ge äldre människor ett bättre immunsvar, och därför bättre skydd mot influensa.

Vem kan få Fluzone High Dose?

I USA är Fluzone High-Dose licensierat endast för personer i åldern 65 år och äldre. Som med alla influensavacciner rekommenderas inte Fluzone High Dose för personer som tidigare haft allvarlig allergisk reaktion mot vaccinet eller andra komponenter än ägg. Information om vaccinkomponenter finns i förpackningsinsatser från varje tillverkare.

Vad är skillnaden mellan Fluzone High Dose och Fluzone Quadrivalent?

Dessa produkter är både influensavacciner som produceras av en tillverkare. Det finns ett antal andra influensavacciner som produceras av andra tillverkare.

Fluzone High Dose och Fluzone Quadrivalent är båda injicerbara influensavacciner gjorda för att skydda mot de influensavirus som sannolikt orsakar sjukdom under just den influensasäsongen. Högdos Fluzon innehåller fyra gånger så mycket antigen (den del av vaccinet som uppmanar kroppen att tillverka antikroppar) som ingår i standarddosinaktiverade influensavacciner. Det extra antigenet är avsett att skapa ett starkare immunsvar (mer antikropp) hos den person som får vaccinet.

Finns det fördelar med högdos Fluzone jämfört med standarddos säsongsinfluensavacciner för vuxna som är 65 år och äldre?

Data från kliniska prövningar där Fluzone (ett trevärt standarddosvaccin) jämfördes med högdos Fluzone (ett trevärt högdosvaccin) hos personer som är 65 år eller äldre tyder på att ett starkare immunsvar (t. e. , högre antikroppsnivåer) inträffar efter vaccination med Fluzone High Dose. En studie publicerad i New Sverige Journal of Medicineindikerade att högdosvaccinet var 24. 2% effektivare för att förebygga influensa hos vuxna 65 år och äldre jämfört med ett standarddosvaccin. Konfidensintervallet för detta resultat var 9. 7% till 36. 5%. En separat studie publicerad i The Lancet Respiratory Medicinerapporterade att Fluzone Hög dos var förknippad med en lägre risk för sjukhusintag jämfört med standarddos Fluzone för personer i åldern 65 år eller äldre, särskilt de som bor i långtidsvård. Studien jämförde sjukhusvistelser bland mer än 38 000 invånare på 823 vårdhem i 38 stater under influensasäsongen 2013-14.

Erbjuder Fluzone High-Dose bättre skydd än det adjuvanterade influensavaccinet?

Hittills har det inte förekommit några randomiserade studier som jämförde Fluzone High Dose med FLUAD (det adjuvanta influensavaccinet)..

Det finns många vaccinalternativ att välja mellan, men det viktigaste är att alla människor 6 månader och äldre får ett influensavaccin varje år. Om du har frågor om vilket vaccin som är bäst för dig, tala med din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Hur säker är Fluzone High Dose?

Vissa biverkningar (som också rapporteras efter regelbundna influensavacciner) rapporterades oftare efter vaccination med Fluzone High Dose än efter standarddos inaktiverade influensavacciner. De vanligaste biverkningarna under kliniska studier var lindriga och tillfälliga och inkluderade smärta, rodnad vid injektionsstället, huvudvärk, muskelvärk och sjukdomskänsla.. De flesta hade minimala eller inga biverkningar efter att ha fått Fluzone High Dose.

Rekommenderar Riktlinjer ett vaccin över ett annat för personer som är 65 år och äldre?

Riktlinjer och dess rådgivande kommitté för immuniseringspraxis har inte uttryckt någon preferens för något influensavaccin som är indicerat för personer 65 år och äldre. Det rekommenderas influensavaccination som det första och viktigaste steget i att skydda mot influensa.

Var hittar jag mer information om Fluzone High Dose?

Mer information om denexterna ikonenför Fluzone High Dosefinns på FDA (Food and Drug Administration) hemsida.

Vilka andra influensavacciner finns tillgängliga för personer i denna åldersgrupp?

Förutom Fluzone High Dose är ett annat influensavaccin licensierat specifikt för personer som är 65 år och äldre. Den adjuvans externainfluensavaccin innehåller ett adjuvans, en ingrediens som syftar till att förbättra immunsvaret. Det adjuvanterade vaccinet var effektivare än oadjuvans inaktiverat standarddos vaccin i en observationsstudie med en säsong som genomfördes bland personer 65 år och äldre. Personer i denna åldersgrupp kan också få standarddos, oadjuvans influensavacciner eller rekombinant influensavaccin. Det finns ingen preferensrekommendation för någon formulering av influensavaccin för denna åldersgrupp.

Varför finns det ett behov av influensavacciner som utformats speciellt för personer som är 65 år och äldre?

studier som genomförts under tidigare influensasäsonger uppskattaratt mellan cirka 70 procent och 85 procent av säsongsrelaterade influensarelaterade dödsfall har inträffat hos personer 65 år och äldre och mellan 54 procent och 70 procent av säsongsinfluensrelaterade sjukhusvistelser har inträffade bland personer i denna åldersgrupp. Äldre vuxna med svagare immunsystem kan dock också ha ett lägre skyddande immunsvar efter influensavaccination jämfört med yngre, friskare människor. Detta kan resultera i lägre vaccineffektivitet (t. e. , ett mått på hur väl influensavaccinet skyddar mot influensasjukdom), i dessa människor. Nyare influensavacciner gjorda speciellt för personer som är 65 år försöker förbättra immunsvaret och skyddet av influensavaccin i denna åldersgrupp.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!