Sändning

1 min läsning

Transmission

Minus

Hur sprider smittkoppor?

Innan smittkoppor utrotades spreds den huvudsakligen genom direkt och ganska långvarig kontakt ansikte mot ansikte mellan människor. Smittkoppor patienter blev smittsamma när de första såren uppträdde i munnen och halsen (tidigt utslagsstadium). De sprider viruset när de hostade eller nysade och droppar från näsan eller munnen spred sig till andra människor. De förblev smittsamma tills deras sista smittkoppor föll av.

Dessa sårskorpor och vätskan som finns i patientens sår innehöll också variolaviruset. Viruset kan spridas genom dessa material eller genom de föremål som förorenats av dem, till exempel sängkläder eller kläder. Människor som vårdade smittkoppor och tvättade sina sängkläder eller kläder var tvungna att bära handskar och se till att inte bli smittade.

Sällan har smittkoppor spridit sig genom luften i slutna miljöer, såsom en byggnad (luftburen väg).

Smittkoppor kan bara spridas av människor. Forskare har inga bevis för att smittkoppor kan spridas av insekter eller djur.

Senaste av Blog