Äggledarinflammation (salpingit) – orsaker, symtom, utredning och behandling

2022-12-28
8 min läsning

Introduktion om salpingit

En bakteriell infektion

Salpingit är en bakteriell infektion som orsakas av olika bakterier såsom neisseria gonorrhoea, Chlamydia trachomatis och Mycoplasma genitalium. Infektionen är vanligast i reproduktiva organen hos kvinnor, men kan också förekomma i urinröret, livmoderhalsen och ändtarmen. En del av dessa bakterier kan överföras sexuellt eller genom att ha kontakt med infekterade ytor.

Kort om symtom

Symtom på salpingit inkluderar följande:

 • Smärta i nedre buken
 • Feber
 • Illamående
 • Klåda
 • Flytningar

Om salpingit inte behandlas kan det leda till allvarliga komplikationer som infertilitet, skador på äggstockarna eller livmodern.

Kort om diagnos

Diagnos av salpingit görs vanligtvis genom att ta ett prov från livmoderhalsen eller urinröret för att testa för bakterierna som orsakar infektionen. Det finns också andra tester som kan användas för att diagnostisera salpingit, inklusive blodprov och ultraljud.

Kort om behandling

Behandling av salpingit innebär vanligtvis att man tar antibiotika för att döda bakterierna som orsakar infektionen. Ibland kan läkaren rekommendera att man tar ett läkemedel som heter metronidazol för att behandla salpingit.

Förutom medicinsk behandling rekommenderas det också att man undviker sexuell aktivitet tills infektionen har läkt helt. Det är viktigt att använda kondom vid samlag för att undvika spridning av bakterierna som orsakar salpingit.

Det är viktigt att söka läkarvård om man misstänker att man har drabbats av salpingit eftersom det kan leda till allvarliga komplikationer om det inte behandlas i tid.

Symtom och tecken på salpingit

 1. Smärta: Smärta i övre delen av magen är ett vanligt symptom på salpingit. Smärtan kan vara skarp, värkande eller molande och kan stråla ut till ryggen eller ljumsken. Smärtan kan även upplevas vid menstruation, ägglossning och samlag.
 2. Feber: Feber är ett annat vanligt symptom på salpingit. Feber kan vara låg eller hög och kan komma med andra symtom som trötthet och huvudvärk.
 3. Illamående och kräkningar: Illamående och kräkningar är vanliga symtom på salpingit. Dessa symtom kan förekomma tillsammans med smärta i övre delen av magen.
 4. Urinträngningar: Urinträngningar är ett annat symptom som ofta förekommer vid salpingit. Det kan vara svårt att kissa och det kan finnas blod i urinen.
 5. Flytningar: Flytningar är ett annat symptom på salpingit. Det kan vara grumligt, illaluktande eller ha en illaluktande doft.

Symtomen kan uppkomma akut men kan även utvecklas långsamt över tid. Det beror lite på vilken bakterie som orsakat infektionen. Det är inte helt ovanligt att en kvinna utvecklar salpingit och går runt ovetandes om att de bär på en infektion som successivt förstör äggledaren.

Orsaker till salpingit

Salpingit är en infektion som påverkar äggledarna. Det är vanligtvis förknippat med smärta i nedre delen av buken, men det kan också orsaka andra symptom. Orsakerna till salpingit är ofta oklara, men det finns några vanliga faktorer som kan leda till infektion.

Följande bakterier orsakar vanligtvis salpingit:

 • N. gonorrhoeae
 • Chlamydia trachomatis
 • Mycoplasma
 • Staphylococcus
 • Streptococcus

En av de vanligaste orsakerna till salpingit är bakteriell infektion. Bakterier som chlamydia och gonorré kan lätt tränga in i äggledarna och orsaka inflammation och infektion. Dessa bakterier kan spridas via sexuell kontakt eller genom att man kommer i kontakt med infekterade ytor. Svampar kan också orsaka salpingit.

Trauma

En annan vanlig orsak till salpingit är skada eller trauma till äggledarna. Om äggledarna skadas kan det leda till inflammation och infektion. Skador kan uppstå under graviditet eller vid gynekologiska ingrepp, såsom abort eller laparoskopi.

Virusinfektioner

Även om det inte är så vanligt, kan salpingit också orsakas av virusinfektioner. Virus som mässling, röda hund och herpes simplex kan alla orsaka inflammation och infektion i äggledarna.

Autoimmuna sjukdomar

I vissa fall kan salpingit också vara ett resultat av autoimmuna sjukdomar, där immunförsvaret attackerar friska celler och vävnader. Sjukdomar som systemisk lupus erythematosus (SLE) och reumatoid artrit (RA) har båda associerats med salpingit.

Hur salpingit diagnostiseras

 1. Blodprover och urinprover: För att utesluta infektion som orsak till inflammationen
 2. Lokalt prov från underliv och livmoderhals: För att avgöra vilken sorts bakterie som orsakar infektionen.
 3. Ultraljud: Ultraljud kan genomföras både vaginalt och ovanpå magen för att undersöka äggledare, äggstockar och livmoder.
 4. Röntgen: I vissa fall används alternativa röntgenmetoder om det är svårt att se en inflammation i äggledaren. Då används vanligtvis datortomografi (CT) eller magnetkameraundersökning (MRI).

Laparoskopi (titthålskirurgi)

Om läkaren misstänker att patienten har salpingit kan de också beställa en laparoskopi för att ta en noggrannare titt på äggledarna. Laparoskopi är en operation där läkaren använder ett litet instrument för att inspektera äggledarna direkt. Under proceduren tar läkaren ofta prover från äggledarna för att undersöka dem under ett mikroskop.

Hur salpingit behandlas

Antibiotika

Om symtomen inte förbättras efter några dagar med antibiotikabehandling, kan läkaren rekommendera laparoskopi. Laparoskopi är en operation som görs genom små snitt i buken och innebär att läkaren kan undersöka äggledarna och ta bort eventuella blockeringar eller inflammationer.

Om laparoskopi inte är möjlig, kan läkaren rekommendera en laparotomi, vilket är en större operation som görs genom ett större snitt i buken. Under laparotomi kan läkaren ta bort hela eller delar av äggledarna om det behövs.

Kost som stärker immunförsvaret

Förutom medicinsk behandling kan det också vara nödvändigt att följa en diet som innehåller mycket vitaminer och mineraler för att stärka immunförsvaret och hjälpa till att bekämpa infektionen. Det är också viktigt att dricka mycket vatten och undvika alkohol och tobak för att hjälpa till att bekämpa infektionen.

Det är viktigt att följa läkarens instruktioner noggrant när det gäller behandling av salpingit. Om du inte följer instruktionerna kan du riskera att infektionen blir värre eller kompliceras ytterligare. Om du har frågor om din behandling bör du rådfråga din läkare innan du tar något steg.

Hur salpingit kan förebyggas

Salpingit är en infektion i äggledarna som kan orsaka smärta och obehag. Det är viktigt att förebygga salpingit eftersom det kan leda till infertilitet. Här är några sätt att förebygga salpingit:

 1. Använd skydd vid samlag: Kondom är den bästa metoden för att skydda mot sexuellt överförbara infektioner, inklusive salpingit. Kondomer minskar risken för att få en infektion genom att hålla bakterier och virus från att komma in i kroppen.
 2. Undvik samlag under menstruationen: Under menstruationen ökar risken för att få en infektion eftersom livmoderslemhinnan är mer mottaglig för bakterier och virus.
 3. Uppmuntra din partner att testas regelbundet: Om din partner har en sexuellt överförbar infektion, kan du bli smittad om du har samlag med dem utan skydd. Uppmuntra därför din partner att testas regelbundet så att du inte blir smittad.
 4. Se till att ha god hygien: Att tvätta sig med varmt vatten och tvål innan och efter samlag kan hjälpa till att minska risken för att få en infektion.

Genom att följa dessa tips kan du minska risken för att drabbas av salpingit och andra sexuellt överförbara infektioner. Om du misstänker att du har drabbats av salpingit, kontakta din läkare så snart som möjligt så att du kan börja behandlingen så tidigt som möjligt.

Komplikationer till salpingit

Salpingit är en infektion i äggledarna som kan orsaka allvarliga komplikationer. Det är viktigt att behandla salpingit tidigt för att undvika komplikationer.

Komplikationer till salpingit kan vara allvarliga och inkludera:

 1. Infertilitet: Infertilitet är den vanligaste komplikationen till salpingit. Infertilitet uppstår när infektionen skadar äggledarna så att de inte längre fungerar som de ska. Det kan leda till att ägget inte kan färdas från äggstockarna till livmodern och därför inte befruktas.
 2. Ektopisk graviditet: Ektopisk graviditet inträffar när ett befruktat ägg implanteras utanför livmodern, ofta i äggledaren. Detta kan leda till allvarliga blödningar och smärta.
 3. Ökad risk för andra infektioner: Salpingit kan orsaka inflammation i äggledarna som kan leda till andra infektioner, såsom urinvägsinfektioner och sepsis.
 4. Försämrad reproduktiv hälsa: Salpingit kan leda till försämrad reproduktiv hälsa, vilket innebär att det är svårare att bli gravid och ha ett friskt barn.

Om du misstänker att du har salpingit bör du söka vård så snart som möjligt för att undvika komplikationer.

Behandlingen består vanligtvis av antibiotika och ibland kirurgi. Om du har haft salpingit tidigare bör du regelbundet besöka din läkare för att säkerställa att inga komplikationer har uppstått.

Prognosen vid Salpingit

Bakteriell salpingit

Bakteriell salpingit är den vanligaste typen av salpingit och det är oftast lätt att behandla med antibiotika. Om bakteriell salpingit upptäcks tidigt och behandlas effektivt, är prognosen mycket god. Det finns dock risk för komplikationer, såsom infertilitet eller graviditet utanför livmodern, om infektionen inte behandlas ordentligt.

Virusorsakad salpingit

Virussalpingit är mindre vanlig men kan vara svårare att behandla. Behandlingen består oftast av symptomatisk lindring och vila. Prognosen beror på vilken typ av virus som orsakar infektionen och hur tidigt den upptäcks och behandlas. Om viruset inte behandlas kan det leda till allvarliga komplikationer, såsom infertilitet eller graviditet utanför livmodern.

Svampsalpingit

Svampsalpingit är mycket sällsynt men kan vara svårt att diagnostisera och behandla. Behandlingen består oftast av antifungala läkemedel, men prognosen beror på vilken typ av svamp som orsakar infektionen och hur tidigt den upptäcks och behandlas. Om infektionen inte behandlas kan det leda till allvarliga komplikationer, såsom infertilitet eller graviditet utanför livmodern.

Om du misstänker att du har salpingit bör du kontakta din läkare för att få en diagnos och rätt behandling. Prognosen för salpingit beror på vilken typ av infektion som orsakar den och hur tidigt den upptäcks och behandlas. Om du följer din läkares instruktioner noggrant kan du minska risken för allvarliga komplikationer och ha goda chanser till en fullständig återhämtning.

Differentialdiagnoser till salpingit

Blindtarmsinflammation (appendicit)

En differentialdiagnos till salpingit kan vara appendicit. Appendicit är en inflammation i appendix som orsakar smärta i nedre delen av buken. Symtom inkluderar smärta som förvärras när man tar ett djupt andetag eller hostar, illamående, feber och diarré. Behandlingen består vanligtvis av antibiotika och kirurgi för att ta bort appendix.

Endometrios

Ett annat exempel på en differentialdiagnos till salpingit är endometrios. Endometrios är en sjukdom där celler från livmoderslemhinnan växer utanför livmodern, ofta i äggledarna. Symtom inkluderar smärta i nedre delen av buken, svårigheter att bli gravid och tunga perioder. Behandlingen kan bestå av läkemedel eller kirurgi för att ta bort de extra cellerna.

Cysta

En tredje differentialdiagnos till salpingit är adnexal cysta. Adnexal cysta är en cysta som kan bildas på äggstockarna eller äggledarna. Symtom inkluderar smärta i nedre delen av buken, svullnad och obehag. Behandlingen består vanligtvis av observation och ibland kirurgi för att ta bort cystan.

Differentialdiagnoser till salpingit är mycket viktiga att identifiera för att säkerställa att patienten får rätt behandling. Alla differentialdiagnoser har olika symtom och behandlingsmetoder, så det är viktigt att ställa rätt diagnos för att säkerställa att patienten får den bästa möjliga behandlingen.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Vulvarcancer

Allt om Vulvarcancer Symtom och tecken på Vulvarcancer 1. Klåda: