Säkerhet för vaccin

Vaccinsäkerhet

minus

Smittkoppsvaccinet är det bästa skyddet du kan få om du utsätts för smittkoppviruset. Alla som direkt utsätts för smittkoppor, oavsett hur friska de är, skulle erbjudas vaccinet mot smittkoppor eftersom riskerna med smittkoppor är mycket större än de som vaccinet innebär.

Det finns biverkningar och risker relaterade till smittkoppsvaccinet. De flesta människor har normala, vanligtvis milda reaktioner som en öm arm, feber och kroppsvärk. Vissa människor kan dock ha reaktioner som sträcker sig från allvarliga till livshotande.

Det är mer sannolikt att du får allvarliga biverkningar om

 • du för närvarande har eller någonsin har haft vissa kroniska hudåkommor, även om det bara var en gång (särskilt eksem eller atopisk dermatit.)
 • Du har aktiva raster i huden vid vaccinationstillfället, som gift murgröna eller akne.
 • Du har ett försvagat immunförsvar. Du kan ha ett försvagat immunförsvar om du:
  • Har genomgått en transplantation.
  • Är HIV-positiva.
  • Har cancer eller behandlas för cancer.
  • Tar mediciner som undertrycker ditt immunförsvar, som steroider. Relaterade resurser

Information för vaccinatorer