/

Så smittar Coronavirus (covid-19): smittovägar, åtgärder, risker

1 min läsning
coronavirus-spridning
coronavirus-spridning

Hur Coronavirus (COVID-19) smittar

Vår nuvarande uppfattning om hur coronaviruset sprider sig (Coronavirus (COVID-19) bygger till stor del på vad som är känt om liknande coronavirus. Coronavirus är en familj av virus precis som influensa är en familj av virus, det finns alltså flera varianter av coronavirus och den som drabbat världen 2019 skiljer sig från andra liknande virusvarianter. Coronavirus (COVID-19) är en ny sjukdom och det finns mer att lära sig om hur den sprider sig, hur allvarlig sjukdomen egentligen är och vad som orsakat den, samt i vilken utsträckning den kan påverka människor globalt.

Viruset sprids från person till person

Forskare tror att viruset huvudsakligen sprider sig från person till person, även om det i vissa fall förekommit infektioner där man sedan med smittspårning noterat att den infekterade aldrig varit i närheten av någon annan med virusinfektionen. Trots dessa enstaka fall så säger man att viruset sprider sig från nära kontakt. Följande gäller för spridning av viruset:

  • Covid-19 sprider sig mellan personer som är i nära kontakt med varandra (inom ett par meter).
  • Viruspartiklar smittar via luften när en smittad person hostar eller nyser.

Dessa droppar kan hamna på antingen munnen, näsan eller andra kroppsdelar som sedan kommer i kontakt med luftvägarna, i vissa fall räcker det med att man är så nära att man inhalerar viruspartiklarna från någon annan som är smittad.

Spridning från infekterade ytor eller föremål

Det kan vara möjligt att en person kan få Coronavirus (COVID-19) genom att vidröra en yta eller ett föremål som har viruset på sig och sedan röra sin egen mun, näsa eller möjligen ögonen, men detta anses inte vara det huvudsakliga sättet som viruset sprider sig.

Kan någon sprida viruset utan att vara sjuk?

  • Människor tros vara mest smittsamma när de är som mest symptomatiska, dvs när de upplever symptom .
  • En viss spridning kan vara möjlig innan människor uppvisar symtom. Det har rapporterats om att detta inträffar med detta nya coronaviruset, men detta anses inte vara det huvudsakliga sättet som viruset sprider sig.

Hur lätt sprids viruset?

Hur lätt ett virus sprider sig från person till person kan variera. Vissa virus är mycket smittsamma (sprids lätt), som mässling, medan andra virus inte sprider sig lika lätt. Viruset som orsakar Coronavirus (COVID-19) verkar sprida sig lätt.

Senaste av Blog