Rotavirusvacciner

Rotavirus Vaccines

minus

Hur man uttalar Rotavirus media icon [MP3]

Rotavirus vaccin är det bästa sättet att skydda ditt barn mot rotavirussjukdom.

De flesta barn (cirka 9 av 10) som får vaccinet kommer att skyddas mot allvarlig rotavirussjukdom. Cirka 7 av 10 barn kommer att skyddas mot rotavirussjukdom av någon svårighetsgrad.

Två rotavirusvacciner är för närvarande licensierade för spädbarn i Sverige:

 • RotaTeq® ges i 3 doser i åldrarna 2 månader, 4 månader och 6 månader
 • Rotarix® ges i 2 doser i åldrarna 2 månader och 4 månader

Den första dosen av något vaccin ska ges innan ett barn ges 15 veckors ålder. Barn ska få alla doser rotavirusvaccin innan de blir 8 månader gamla.

Båda vaccinerna ges genom att sätta droppar i barnets mun.

 • Vad alla bör veta

  Vaccin grunderna för föräldrar till spädbarn och barn

  Information för vårdpersonal

  Vaccin rekommendationer och kontraindikationer; sammansättning, dosering och administrering; hantering och lagring

  Relaterade sidor

  • Rotavirus Vaccin Information Sheet (VIS)
  • Multipla vaccin VIS (rotavirus, DTap, Hib, hepatit B, polio och PCV 13)

  • Rotavirus Vaccin Safety
  • Rotavirus Faktablad
   • På engelska pdf-ikon [2 sidor]
   • En
  • Rotavirus och vaccinet (droppar) för att förhindra det
  • barn Immunisering Schema