Nytt

Ledgångsreumatism (RA) – orsaker, symtom, utredning, behandling och prognos

Introduktion om ledgångsreumatism (RA)

Autoimmun sjukdom

Ledgångsreumatism eller reumatoid artrit (RA) som det heter på medicinskt språk är en kronisk autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i leder och andra delar av kroppen. Det är den vanligaste formen av reumatoid sjukdom.

Autoimmun sjukdomar innebär att kroppens egna immunförsvar attackerar olika vävnader och strukturer i kroppen. Det finns flera andra autoimmuna sjukdomar men RA innebär att kroppsegna immunceller (framför allt Makrofager men även B-celler och T-celler) attackerar både små- och mellanstora leder.

Kort om symtom

Ledgångsreumatism kan orsaka smärta, stelhet, svullnad och försämrad funktion i leder. Det kan också påverka andra organ, inklusive hud, ögon, lungor och hjärta.

De tidiga tecknen på RA kan vara subtila och inkludera trötthet, värk och stelhet i leder. Smärtan kan vara mer intensiv när du vaknar upp eller har varit stilla under lång tid.

Du kan också uppleva svullnad eller rodnad runt lederna. Dessa symptom kan variera beroende på personen och de delar av kroppen som påverkas.

Kort om bakomliggande orsaker

Det är inte klart exakt vad som orsakar RA, men det är troligt att en kombination av genetiska faktorer och miljöfaktorer spelar in. Risken för att utveckla RA ökar med åldern och det är vanligare hos kvinnor än hos män.

Kort om diagnos

Diagnosen RA ställs vanligtvis med hjälp av en fysisk undersökning, blodprov och röntgenbilder. Läkaren kan också använda andra tester för att utesluta andra sjukdomar som har liknande symptom. Vid autoimmuna finns det ett batteri med prover för att identifiera inflammationen.

Kort om behandling

Behandlingen av RA syftar till att minska inflammationen och lindra symtomen. Läkemedel som används för att behandla RA inkluderar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), immunmodulerande läkemedel (IMM) och biologiska läkemedel.

Fysioterapi kan också användas för att stärka musklerna runt lederna och förbättra rörligheten. Det finns inget botemedel mot RA, men det finns många saker du kan göra för att hantera symtomen. Det är viktigt att träna regelbundet för att stärka musklerna runt lederna och förbättra rörligheten.

Det är också bra att undvika aktiviteter som orsakar smärta eller svullnad i lederna. Att äta en balanserad kost som innehåller mycket frukt, grönsaker, magert kött och helkorn kan också hjälpa till att hantera symtomen på RA.

Symtom och tecken på reumatoid artrit

 1. Smärta: Smärta är ett vanligt symptom på reumatoid artrit, som kan vara både lokaliserad och diffus. Det kan förekomma i leder, muskler och vävnader runt lederna.
 2. Svullnad: Svullnad är vanligtvis associerat med reumatoid artrit och kan förekomma i leder, muskler och vävnader runt lederna.
 3. Stelhet: Stelhet är ett vanligt symtom på reumatoid artrit, särskilt när man vaknar upp eller har suttit stilla under en längre tid.
 4. Trötthet: Trötthet är ett vanligt symptom på reumatoid artrit, som kan orsaka att man känner sig trött och utmattad hela tiden.
 5. Förlust av funktion: Reumatoid artrit kan leda till att leder blir stela och förlorar sin rörlighet, vilket kan göra det svårt att utföra vardagliga aktiviteter.
 6. Feber: Feber är ett vanligt symtom på reumatoid artrit, som ofta är associerat med inflammation i leder och vävnader.

Ett vanligt symtom vid RA är att individen upplever smärta, svullnad, värmeökning och rörelseinskränkning i små- och mellanstora leder när de vaknar upp på morgonen. Dessa symtom kan oftast försvinna under dagen men kan vara ett förtecken på RA.

Orsaker till reumatoid artrit

Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation och smärta i leder och andra vävnader. Det är en av de vanligaste formerna av reumatiska sjukdomar och drabbar ungefär 1% av vuxna. Trots att det inte finns någon känd orsak till RA, har forskare identifierat ett antal faktorer som kan bidra till utvecklingen av sjukdomen.

 1. Genetiska faktorer: Genetiska faktorer spelar en stor roll i utvecklingen av RA. Det finns flera genetiska mutationer som är associerade med RA, vilket tyder på att det finns en genetisk predisposition för sjukdomen. Forskning har visat att personer vars föräldrar eller syskon har RA är mer benägna att utveckla sjukdomen.
 2. Infektioner: Infektioner kan också bidra till utvecklingen av RA. Forskning har visat att vissa virus och bakterier, såsom Epstein-Barr-virus, cytomegalovirus, Chlamydia pneumoniae och Helicobacter pylori, kan orsaka inflammation i lederna och leda till RA.
 3. Miljöfaktorer: Miljöfaktorer som rökning, luftföroreningar och exponering för kemikalier har också visat sig vara associerade med utvecklingen av RA. Rökning ökar risken för RA hos både män och kvinnor.
 4. Hormoner: Hormoner spelar också en roll i utvecklingen av RA. Kvinnor är mer benägna att utveckla sjukdomen än män, vilket tyder på att hormoner kan ha en inverkan på risken för RA.

Även om det inte finns någon känd orsak till RA, har forskare identifierat ett antal faktorer som kan bidra till utvecklingen av sjukdomen. Genetiska faktorer, infektioner, miljöfaktorer och hormoner har alla visat sig vara associerade med utvecklingen av RA. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer när man diagnostiserar och behandlar RA.

Hur reumatoid artrit diagnostiseras

Fysisk undersökning av leder

Diagnos av reumatoid artrit börjar med en omfattande medicinsk historia och en fysisk undersökning. Läkaren kommer att ställa frågor om symtom, familjemedlemmar som har haft RA, eventuella allergier eller andra sjukdomar, samt mediciner som du tar.

Fysiska undersökningar inkluderar att läkaren undersöker dina leder för att se om de är svullna, stela eller har någon annan typ av abnormitet.

Blodprover

För att bekräfta diagnosen reumatoid artrit kan läkaren beställa ett antal olika tester. Blodprov kan användas för att söka efter antikroppar som är associerade med RA, liksom andra markörer som indikerar inflammation. Röntgenstrålar kan användas för att se om det finns tecken på skada på ben eller leder.

Blodprover som mäts vid misstanke om RA:

 • Generella inflammationsprover (SR/CRP)
 • Anti-CCP (provet kan vara förhöjt långt innan symtomen uppstår)
 • Reumatoid faktor (RF) – förhöjt hos ca 70% av patienter med RA men kan även förekomma vid andra inflammatoriska och infektiösa tillstånd.

Röntgen

Ibland kan läkaren också beställa en datortomografi (CT) eller magnetisk resonansavbildning (MRI) för att ta reda på om det finns tecken på skada inuti lederna. Det vanligaste är dock att läkare ordinerar undersökning med ultraljud för att undersöka leder.

Om du misstänker att du har reumatoid artrit bör du rådfråga din läkare. Din läkare kommer att göra en omfattande medicinsk historia och fysisk undersökning och sedan bestämma vilka tester som behövs för att bekräfta diagnosen.

Hur reumatoid artrit behandlas

Antiinflammatoriska läkemedel

Behandling av RA innefattar både mediciner och livsstilsförändringar. Läkare kan ordinera läkemedel som minskar inflammation och smärta, samt förbättrar funktionen hos lederna. Dessa läkemedel inkluderar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), kortikosteroider, DMARD (disease-modifying antirheumatic drugs) och biologiska läkemedel.

NSAID-läkemedel hjälper till att minska inflammation och smärta, medan kortikosteroider används för att behandla svårare fall av RA. DMARD-läkemedel har utformats för att hjälpa till att förhindra skador på leder och andra organ, medan biologiska läkemedel är specifika läkemedel som riktar sig mot den underliggande immunförsvaret orsaken till RA.

Vanliga läkemedel inkluderar följande:

 • Metotrexat
 • Prednisolon
 • Salozopyrin
 • Leflunomid
 • Ciklosporin
 • TNF-alfa-blockerar
 • Rituximab
 • Kineret
 • Klorokinfosfat
 • IL-6 hammare (Tocilizumab och Sarilumab)
 • Azatioprin

Livsstilsförändringar

Livsstilsförändringar är också viktiga för att hantera RA. Personer med RA bör undvika aktiviteter som orsakar stress eller överbelastning på lederna, såsom tung lyftning eller långvarig stående. Motion är nyckeln till att hålla lederna mobila och starka, så det rekommenderas att personer med RA gör regelbundna övningar som anpassas till deras egna behov.

Det är också viktigt att äta en balanserad kost, dricka mycket vatten och undvika fet mat som kan bidra till inflammation.

RA-behandling bör anpassas individuellt beroende på patientens unika behov. Det finns många olika typer av behandlingar som kan hjälpa till att lindra symtom och förbättra livskvaliteten. Om du tror att du har tecken på RA, prata med din läkare om vilken behandling som passar dig bäst.

Hur reumatoid artrit kan förebyggas

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk sjukdom som påverkar leder och vävnad. Det orsakar smärta, svullnad och stelhet i lederna. RA är vanligast hos vuxna över 40 år, men kan förekomma hos personer i alla åldrar.

Hälsosam livsstil

Lyckligtvis finns det många sätt att förebygga reumatoid artrit. Först och främst bör du se till att ha en hälsosam livsstil. Det innebär att du ska äta hälsosam mat, träna regelbundet och undvika tobak och alkohol. Det är också viktigt att du försöker hålla vikten under kontroll eftersom övervikt kan öka risken för RA.

Det finns också några naturläkemedel som kan hjälpa till att förebygga reumatoid artrit. Dessa inkluderar omega-3-fettsyror, vitamin D, curcumin och boswellia. Dessa läkemedel har visat sig vara effektiva vid behandling av RA-symptom.

Stress

Förutom att ta naturläkemedel kan du också minska risken för reumatoid artrit genom att undvika stressiga situationer. Stress kan orsaka inflammation i lederna, vilket kan leda till RA-symptom. Försök att hitta sätt att hantera stress på ett hälsosamt sätt, som yoga eller meditation.

Sömn

Slutligen bör du se till att du får tillräckligt med sömn varje natt. Sömn är en viktig del av kroppens läkningsprocesser, så det är viktigt att få tillräckligt med sömn varje natt för att undvika RA-symptom.
Att följa dessa riktlinjer kan hjälpa dig att minska risken för reumatoid artrit och upprätthålla god hälsa. Om du misstänker att du har RA bör du kontakta din läkare för rådgivning och behandling.

Komplikationer till reumatoid artrit

Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i leder och vävnader. Sjukdomen kan leda till allvarliga komplikationer som kan påverka hela kroppen.

Komplikationer av RA innefattar:

 1. Försämrad rörlighet: RA orsakar smärta och svullnad i lederna, vilket gör det svårt att röra sig. Det kan leda till försämrad rörlighet och stelhet.
 2. Försämrad lungfunktion: RA kan orsaka inflammation i lungorna, vilket kan leda till andningssvårigheter och andningsproblem.
 3. Försämrad hjärtfunktion: RA kan orsaka inflammation i hjärtat, vilket kan leda till hjärtproblem som hjärtsvikt, arytmier och stroke.
 4. Försämrad njurfunktion: RA kan orsaka inflammation i njurarna, vilket kan leda till njursvikt och andra njurproblem.
 5. Infektionskomplikationer: RA ökar risken för infektioner eftersom immunsystemet inte fungerar som det ska. Detta kan leda till allvarliga infektioner som lunginflammation, urinvägsinfektioner och blodförgiftning.
 6. Benskörhet (osteoporos): RA ökar risken för osteoporos eftersom det kan orsaka förlust av benvävnad och minskad benstyrka.
 7. Ledskador: RA kan orsaka skador på lederna, inklusive erosioner och deformiteter. Dessa skador kan göra det svårt att röra sig och även leda till permanent förlamning.

För att förhindra komplikationer av RA är det viktigt att behandla sjukdomen tidigt och effektivt. Det finns olika typer av mediciner som hjälper till att lindra symtom och minska risken för komplikationer. Det är också viktigt att ha regelbundna läkarbesök för att kontrollera eventuella komplikationer eller försämringar i sjukdomen.

Prognosen vid reumatoid artrit

Prognosen för RA varierar beroende på personen och deras unika situation. För vissa människor kan det finnas en långvarig remission efter behandling, medan andra kan ha mer komplicerade fall som kräver livslång medicinering.

Behandlingen av RA är ofta en kombination av läkemedel och olika typer av rehabilitering. Läkemedel som används för att behandla RA inkluderar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), glukokortikoider, DMARD (disease-modifying antirheumatic drugs) och biologiska läkemedel.

Rehabilitering inkluderar träning, stretching och massage för att hjälpa till att lindra smärta och stelhet. Det finns inget botemedel mot RA, men det finns många olika behandlingsalternativ som kan hjälpa till att minska symtomen och förbättra livskvaliteten. Det är viktigt att diskutera prognosen med din läkare och ta reda på vilken typ av behandling som är bäst för dig.

En god prognos för RA innebär att du har ett bra resultat av din behandling och att du kan leva ett aktivt liv utan allvarliga symtom. Men det är viktigt att komma ihåg att RA är en progressiv sjukdom som kan försämras om den inte behandlas ordentligt. Det är därför det är så viktigt att följa din läkares råd och ta alla mediciner som rekommenderas.

Differentialdiagnoser till reumatoid artrit

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk sjukdom som orsakar inflammation i leder och vävnader. Det är en autoimmun sjukdom som kan leda till smärta, svullnad, stelhet och förkortning av muskler och senor. Differentialdiagnoser är andra sjukdomar som har liknande symptom som RA men som inte är relaterade till autoimmunitet.

De vanligaste differentialdiagnoserna för RA inkluderar:

 1. Osteoartrit: Osteoartrit är den vanligaste formen av artrit och orsakas av slitage på leder. Symtom inkluderar smärta, stelhet och svullnad.
 2. Gikt: Gikt är en akut form av artrit som orsakas av ett överskott av urinsyra i blodet. Symtom inkluderar akut smärta, svullnad och rodnad i leder.
 3. Psoriasisartrit: Psoriasisartrit är en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i leder och hudförändringar. Symtom inkluderar smärta, stelhet och svullnad.
 4. Bursit: Bursit är en inflammatorisk sjukdom som orsakar svullnad och smärta i leder. Det kan orsakas av skada eller infektion.
 5. Fibromyalgi: Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som orsakar allmän smärta, trötthet, muskelstelhet och problem med att sova.
 6. Systemisk lupus erythematosus (SLE): SLE är en autoimmun sjukdom som kan orsaka inflammation i leder, hudförändringar, trötthet och andra symtom.

Differentialdiagnoser till RA kan vara svåra att diagnostisera eftersom de ofta har liknande symptom. Det är därför viktigt att se en läkare för rätt diagnos och behandling. Läkaren kan göra olika tester för att utesluta andra sjukdomar och bekräfta diagnosen RA.

Innehåll