Prediabetes – ett förstadium till diabetes

Introduktion om prediabetes

Diabetes

Diabetes är en heterogen metabol sjukdom som påverkar flera organ i kroppen. Det klassiska kännetecknet för diabetes är förhöjt blodsocker.

De organ som vanligtvis drabbas och förändras vid diabetes är bland annat:

 • Bukspottkörteln (pankreas)
 • Levern
 • Skelettmuskler
 • Fettvävnaden
 • Hormoner från olika organ som hjärnan

Vad är insulin?

Insulin är ett av kroppens viktigaste hormoner som har oerhört många viktiga funktioner. Insulin frisätts från bukspottskörteln (pankreas) som är ett organ som finns djup i buken.

Bukspottkörteln (pankreas)

Bukspottskörteln ansvarar för att reglera kroppens blodsockernivåerna och metabolism, bland annat genom frisättningen av hormonet insulin. Det finns specialiserade celler inuti bukspottskörteln som heter B-celler. Dessa celler producerar och utsöndrar hormonet insulin.

Cellerna känner av blodsockernivåerna utanför och innanför cellen och kan på så vis avgöra om blodsockernivåerna antingen är för höga eller låga. Därefter frisätts insulin som svar för att minska blodsockernivåerna.

Olika fysiologiska effekter av insulin:

 • Ökar cellernas upptag av blodsocker (primärt i skelettmuskler, levern och fettvävnaden)
 • Ökar protein syntes
 • Ökar syntesen av fett genom att konvertera blodsocker till triglycerider
 • Minskar produktionen av glykogen
 • Minskad autofagi (återvinning av slaggprodukter i celler)

Hur påverkas frisättningen av insulin vid diabetes/prediabetes?

Vid diabetes och prediabetes så försämras bukspottkörtelns förmåga att producera och frisätta insulin. Dessutom försämras organets förmåga att känna av blodsockernivåerna och insulinkoncentrationerna i blodet.

Detta kallas för insulinresistens eller nedsatt insulinkänslighet och är ett av de mest utforskade områdena inom medicin men vi vet fortfarande inte riktigt hur insulinresistens utvecklas.

Olika varianter av diabetes

Det finns flera varianter av diabetes och de skiljer sig avsevärt vad gäller bakomliggande orsaker till sjukdomen samt behandling och uppföljningen. De vanligaste diabetesformerna är följande:

 • Typ 2 diabetes – utgör ca 80-90% av alla diabetes
 • Graviditetsdiabetes – förmodligen den näst vanligaste diabetesformen i världen idag
 • Typ 1 diabetes – även känd som ungdomsdiabetes då i princip alla utvecklar tillståndet innan 30 års ålder
 • Intermediära diabetesformer – utgörs av en heterogen grupp av sjukdomar som alla orsakar högt blodsocker
 • Prediabetes – är numera en av de vanligaste formerna av diabetes.

Hur diagnostiseras diabetes?

Diabetes diagnostiseras baserat på blodsockerprov där sjukvården mäter koncentrationen av socker (glukos) i blodet för att avgöra om personen har förhöjda blodsockernivåer. Definitionen för diabetes skiljer sig eftersom det finns flera metoder för att mäta blodsockernivåer och blodsocker ändras snabbt i blodet, därför mäts vanligtvis ett blodsockerprov på fastande mage.

Definitionen för diabetes enligt blodsocker:

 • Fastande blodsocker ≥ 7.0 mmol/l
 • Långtidsblodsocker (HbA1c) > 52 mmol/mol
 • Slumpmässigt blodsocker ≥ 11.1 mmol/l

Vad är prediabetes?

Prediabetes är ett tillstånd som kan leda till typ 2 diabetes. Det är alltså ett förstadium till typ 2 diabetes och det är viktigt att identifiera och behandla det tidigt för att förhindra utvecklingen av diabetes.

Lätt förhöjda blodsockernivåer

Prediabetes är ett tillstånd där blodsockernivåerna är högre än normala, men inte höga nog för att diagnostiseras som diabetes. Prediabetes beror oftast på att organ och fysiologiska system som reglerar blodsockerkontrollen påverkas och individen har en klart förhöjd risk att drabbas av diabetes i framtiden.

Inom forskningen brukar prediabetes kallas för nedsatt sockertolerans (impaired glucose tolerance test, IGT) eller nedsatt fastande blodsockerprov (impaired fasting glucose test, IFG).

Blodsockervärden för prediabetes

 • Fastande blodsocker ≥ 6.1 och < 7.0
 • Efter glukosbelastning ≥ 7.8 och < 11.1
 • Långtidsblodsocker (HbA1c) > 42 och < 52 mmol/mol

Vem är i riskzonen?

Prediabetes kan drabba vem som helst, men vissa människor har en högre risk att utveckla det.

Riskfaktorer inkluderar:

 • Övervikt eller fetma
 • Fysisk inaktivitet
 • Högt blodtryck
 • Höga blodfetter (högt LDL-kolesterol, lågt HDL-kolesterol och förhöjda triglycerider)
 • Historia av diabetes i familjen
 • Kvinnor som har haft diabetes under graviditeten)eller har haft barn som väger mer än normalt vid födseln
 • Hög ålder
 • Dåliga kostvanor
 • Vissa sjukdomar och behandlingar som kan påverka sockermetabolismen
 • Etnicitet – vissa folkgrupper har ökad risk att drabbas av typ 2 diabetes och även prediabetes

Kort om symtom

De flesta människor med prediabetes har inga symtom alls. Men om du upplever några av följande symptom bör du tala med din läkare:

 • Ökad hunger
 • Ökad törst och vattenkastning
 • Trötthet
 • Suddig syn
 • Muntorrhet
 • Återkommande sår, svårläkta sår eller infekterade fötter

Kort om behandling

Det finns olika behandlingsalternativ för prediabetes, inklusive livsstilsförändringar och medicinering.

Livsstilsförändringar som rekommenderas inkluderar:

 • Regelbunden motion
 • Viktminskning (om du är överviktig)
 • Att äta en hälsosam kost
 • Din läkare kan också ordinera medicinering om det behövs. Detta kan inkludera orala läkemedel eller insulininjektioner.
 • Om du lider av kraftig övervikt (> BMI 35) och prediabetes kan kirurgi vara ett alternativ

Symtom och tecken på prediabetes

 1. Förhöjda blodsockernivåer: Blodsockernivåer som är högre än normalt men inte höga nog för att diagnostiseras som diabetes.
 2. Ökad törst: En ökad törst kan vara ett tecken på att kroppen försöker kompensera för den ökade mängden socker i blodet.
 3. Ökat urinutsläpp: När blodsockret stiger, försöker kroppen ta bort det överskott av socker genom att utsöndra det via urinen.
 4. Trötthet och svaghet: Ökade blodsockernivåer kan leda till trötthet och svaghet eftersom kroppen inte kan använda glukos (socker) effektivt för att producera energi.
 5. Viktnedgång: Ökade blodsockernivåer kan leda till viktminskning eftersom kroppen inte kan använda glukos effektivt för att producera energi.
 6. Sveda och torr hud: När blodsockret stiger, kan det leda till torr hud och sveda eftersom kroppen inte kan reglera vattenbalansen effektivt.

Orsaker till prediabetes

Prediabetes är ett tillstånd som innebär att en persons blodsocker är högre än normalt, men inte högt nog för att klassificeras som diabetes. Det är viktigt att identifiera orsakerna till prediabetes eftersom det kan leda till allvarliga hälsoproblem om det inte behandlas. Här är några vanliga orsaker till prediabetes.

 1. Övervikt och fetma: Övervikt och fetma är den vanligaste orsaken till prediabetes. När en person har för mycket fett i kroppen, kan det leda till att deras kropp inte kan använda insulin effektivt. Detta kan leda till att blodsockret stiger och prediabetes utvecklas.
 2. Stillasittande livsstil: En stillasittande livsstil är en annan vanlig orsak till prediabetes. När en person inte rör sig eller tränar regelbundet, minskar deras kropps förmåga att använda insulin effektivt. Detta kan leda till att blodsockret stiger och prediabetes utvecklas.
 3. Genetiska faktorer: Genetiska faktorer spelar också en roll i utvecklingen av prediabetes. Om en person har familjemedlemmar med diabetes, är de mer benägna att utveckla prediabetes eftersom de har en högre risk för att utveckla sjukdomen.
 4. Kostvanor: Dåliga kostvanor och låg fysisk aktivitetsnivå brukar bidra till viktuppgång som är av de starkaste drivande faktorerna till prediabetes och diabetes.
 5. Stress: Stress är en annan vanlig orsak till prediabetes. När en person är stressad, producerar deras kropp extra glukos som inte kan användas effektivt av kroppens celler. Detta kan leda till att blodsockret stiger och prediabetes utvecklas.

Dessa är några av de vanligaste orsakerna till prediabetes. Det är viktigt att identifiera orsakerna så att man kan ta itu med dem och undvika allvarliga hälsoproblem som kan uppstå om man inte behandlar sjukdomen.

Hur prediabetes diagnostiseras

Blodsocker

Prediabetes är ett tillstånd som innebär att en persons blodsocker är högre än normalt, men inte högt nog för att klassificeras som diabetes. Det är viktigt att diagnostisera prediabetes tidigt för att förhindra att det utvecklas till diabetes.

Nedsatt glukostoleranstest (impaired glucose tolerance test, IGT)

För att diagnostisera prediabetes måste en läkare göra en serie tester. Den vanligaste testet är ett glukostoleranstest (GTT). Detta test kräver att patienten dricker en lösning med glukos och sedan mäter läkaren blodsockernivån efter en viss period. Om resultatet visar att blodsockernivån är högre än normal men inte hög nog för att klassificeras som diabetes, kan detta vara tecken på prediabetes.

 • Fastande blodsockervärde: ≥ 6,1 och < 7,0 (venöst prov)
 • Glukosbelastning: ≥ 7,8 och < 11,1 (venöst prov)

HbA1c (långvarigt blodsockerprov)

En annan typ av test som används för att diagnostisera prediabetes är ett hemoglobintest (HbA1c). Detta test mäter den genomsnittliga blodsockernivån under de senaste två till tre månaderna. Om resultatet visar att blodsockernivån är högre än normal men inte hög nog för att klassificeras som diabetes, kan detta också vara tecken på prediabetes.

 • Långtidsblodsocker över > 42 mmol/mol till < 52 mmol/mol

Hur prediabetes behandlas

Prediabetes är en föregångare till typ 2-diabetes, och det är viktigt att behandla det tidigt för att förhindra att det utvecklas till diabetes. Det finns flera olika typer av behandlingar som kan hjälpa till att kontrollera prediabetes och minska risken för att utveckla diabetes.

Livsstilsförändringar

Den vanligaste behandlingen för prediabetes är livsstilsförändringar. Det innebär att man ändrar sin kost och sin motion för att hålla blodsockret under kontroll. För att göra detta bör man äta en balanserad kost som är rik på grönsaker, fullkornsprodukter, magert kött och fet fisk. Man bör undvika sockerhaltiga livsmedel, raffinerade produkter och bearbetat kött.

Motion är också viktigt för att hålla blodsockret under kontroll. Man bör sträva efter att träna minst 30 minuter per dag, 5 dagar i veckan.

Läkemedelsbehandling

Om livsstilsförändringar inte räcker för att hålla blodsockret under kontroll, kan läkaren ordinera läkemedel som metformin eller glitazoner. Metformin är ett läkemedel som används för att sänka blodsockret och minska risken för att utveckla diabetes. Glitazoner är en annan typ av läkemedel som används för att sänka blodsockret och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Läkemedel mot blodfetter är också nyttigt vid diabetes och pre-diabetes. Det vanligaste preparatet är statiner som används flitigt inom sjukvården. Diskutera gärna med din läkare om du tror att du behöver kontrollera dina blodfetter och påbörja behandling med statiner.

Kirurgi

Fetmakirurgi kan ibland nyttjas för att behandla pre-diabetes, däremot är inte operationen till för att behandla pre-diabetes utan snarare försöka orsaka en kraftig viktnedgång som i sin tur även har en positiv inverkan på blodsockret.

Det finns många olika behandlingsmetoder som kan hjälpa till att kontrollera prediabetes och minska risken för att utveckla diabetes. Det viktigaste är att ta reda på vilken behandling som passar dig bäst och sedan arbeta tillsammans med din läkare för att uppnå de bästa resultaten.

Hur prediabetes kan förebyggas

Motionera regelbundet

Den bästa metoden för att förebygga prediabetes är att hålla koll på din vikt och motionera regelbundet. För att gå ner i vikt, försök att äta en balanserad kost med lågt kaloriinnehåll och undvik feta livsmedel. Försök att äta mindre portioner och undvik snabba kolhydrater som bröd, pasta och ris.

Motionera minst 30 minuter per dag, fem dagar i veckan. Detta kan vara promenader, jogging, cykling eller simning.

Kostförändringar

För de som redan har prediabetes, finns det många saker som kan göras för att förhindra att det utvecklas till diabetes. Det bästa sättet är att följa en sund livsstil med en balanserad kost och regelbunden motion. Det är också viktigt att ta mediciner som ordinerats av din läkare och ha regelbundna läkarbesök för att se till att du inte har några tecken på diabetes.

Genom att följa dessa tips kan du hjälpa dig själv eller någon du känner att förebygga prediabetes och dess allvarliga konsekvenser. Om du misstänker att du har prediabetes eller diabetes, bör du rådfråga din läkare så snart som möjligt.

Komplikationer till prediabetes

Typ 2 diabetes

Prediabetes är ett tillstånd som innebär att blodsockernivåerna är högre än normalt, men inte höga nog för att klassificeras som diabetes. Om det inte behandlas kan det leda till allvarliga komplikationer.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Komplikationer till prediabetes inkluderar hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, njursjukdomar och ögonsjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste komplikationen till prediabetes. Det är viktigt att ta hand om prediabetes för att förhindra att det utvecklas till diabetes, vilket kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar.

Stroke är en annan allvarlig komplikation till prediabetes. Stroke uppstår när blodcirkulationen till hjärnan störs, vilket kan orsakas av förhöjda blodsockernivåer. Personer med prediabetes har en ökad risk för stroke jämfört med personer utan prediabetes.

Njursjukdomar

Njursjukdomar är också en vanlig komplikation till prediabetes. Njurarna filtrerar avfall från blodet och reglerar vattenbalansen i kroppen. Förhöjda blodsockernivåer kan skada njurarna och leda till nedsatt njurfunktion.

Ögonsjukdomar är ytterligare en allvarlig komplikation till prediabetes. Förhöjda blodsockernivåer kan skada blodkärl i ögat och leda till synförlust. Personer med prediabetes bör regelbundet undersöka sina ögon för att upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede.

För att undvika dessa allvarliga komplikationer är det viktigt att ta hand om prediabetes. Det finns olika sätt att göra detta, inklusive att följa en hälsosam livsstil med regelbunden motion och en balanserad diet som innehåller lågt GI-mat, lågt saltintag och mycket frukt och grönsaker. Det är också viktigt att regelbundet mäta blodsockernivåerna och ta mediciner som rekommenderas av din läkare.

Sammanfattning av allvarliga komplikationer till följda av prediabetes:

Prognosen vid prediabetes

Om du har diagnostiserats med prediabetes bör du följa läkarens råd för att minska risken för att utveckla typ 2-diabetes. Detta kan innebära att ändra din diet, öka din fysiska aktivitet och ta mediciner som ordinerats av din läkare.

Det finns också andra saker som du kan göra för att minska risken för diabetes, såsom att undvika alkohol och tobak, hålla en hälsosam vikt och regelbundet kontrollera ditt blodsocker.

Det är viktigt att veta att det finns behandlingar som kan hjälpa dig att hantera prediabetes och minska risken för att utveckla typ 2-diabetes. Genom att ta itu med problemet tidigt kan du hjälpa till att skydda dig själv mot allvarliga komplikationer som kan uppstå om prediabetes utvecklas till diabetes.

Differentialdiagnoser till prediabetes

Hormonella störningar (endokrina sjukdomar)

Differentialdiagnoser för prediabetes inkluderar följande hormonella sjukdomar:

 • Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)
 • Cushings syndrom
 • Akromegali
 • Hyperthyroidism
 • Njursjukdomar – vissa njursjukdomar kan påverkar hormoner i kroppen som kan efterlikna prediabetes eller diabetes

Fetma är den vanligaste orsaken till prediabetes och är associerad med insulinresistens. PCOS är en hormonell störning som påverkar äggstocksfunktionen och kan leda till insulinresistens och prediabetes.

Cushings syndrom är en endokrin sjukdom som orsakas av för mycket kortisol i blodet och kan leda till prediabetes. Akromegali är en annan endokrin sjukdom som orsakas av för mycket tillväxthormoner och kan leda till prediabetes. Hypertyroidism är en sköldkörtelsjukdom som orsakar för höga nivåer av sköldkörtelhormoner i blodet och kan leda till prediabetes.

Njursjukdomar kan också leda till prediabetes eftersom de kan störa kroppens förmåga att producera insulin.