Nytt

Lunginflammation (pneumoni) – orsaker, symtom, behandling och uppföljning

Introduktion om lunginflammation (pneumoni)

Infektion

Pneumoni eller lunginflammation är en allvarlig infektion i lungorna som orsakar inflammation och svullnad. Det kan orsakas av både bakterier, virus och andra mikroorganismer. Pneumoni är en vanlig sjukdom som kan drabba människor i alla åldrar, men det är vanligare hos yngre barn och äldre personer. Det är den sjunde vanligaste dödsorsaken i världen, med cirka 3 miljoner dödsfall per år.

Bakterier, virus och svampinfektioner

Pneumoni orsakas oftast av bakterier som kallas Streptococcus pneumoniae, men det kan också orsakas av virus eller andra mikroorganismer. Bakteriella former av pneumoni är vanligast hos barn och äldre personer, medan viral pneumoni är vanligare hos yngre vuxna.

Kort om symtom

Symtom på pneumoni inkluderar hosta, feber, andfåddhet, bröstsmärtor och andningssvårigheter. Andra symptom kan vara trötthet, illamående, kräkningar och diarré. Om du har några av dessa symtom bör du kontakta din läkare för att få en diagnos.

Kort om diagnos

Diagnosen pneumoni ställs vanligtvis baserat på patientens historia och symtom samt resultat från en fysisk undersökning. Läkaren kan också ta röntgenbilder eller göra blodprover för att bekräfta diagnosen. Ibland kan läkaren behöva göra en bronkoskopi för att ta prov från luftvägarna för att identifiera den exakta orsaken till infektionen.

Kort om behandling

Behandlingen av pneumoni beror på vilken typ av infektion som orsakade det. Beroende på om det är bakteriell eller viral pneumoni kan läkaren ordinera antibiotika eller antivirala läkemedel. Ibland kan läkaren rekommendera att man tar vila och dricker mycket vätska för att hjälpa till att lindra symtomen. Om man har svårt att andas kan läkaren ordinera syrgasbehandling eller andningshjälpmedel.

Förebyggande åtgärder

För att förebygga pneumoni bör man undvika att röka, hålla sig frisk genom att regelbundet motionera och undvika att utsätta sig för smittsamma miljöer. Det finns också vacciner som skyddar mot vissa typer av pneumoni, så det är viktigt att se till att man har de rekommenderade vaccinationerna.

Pneumoni är en allvarlig sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer om den inte behandlas ordentligt. Om du misstänker att du har pneumoni bör du kontakta din läkare så snart som möjligt för att få rätt diagnos och behandling.

Symtom och tecken på lunginflammation

 1. Hosta: En produktiv hosta är ett av de vanligaste symtomen på pneumoni. Hosta kan vara torr eller produktiv, vilket innebär att den är fuktig och kan producera slem eller sputum.
 2. Bröstsmärta: Smärta i bröstet är ett vanligt symptom på pneumoni. Smärtan kan vara både värkande och skärande.
 3. Feber: Feber är ett annat vanligt symptom på pneumoni. Temperaturen kan stiga till höga nivåer, särskilt om infektionen är allvarlig.
 4. Andfåddhet: Andfåddhet är ett annat vanligt symptom på pneumoni. Det kan vara svårt att andas normalt och det kan kännas som om luften inte riktigt når lungorna.
 5. Trötthet: Trötthet är ett vanligt symptom på pneumoni. Det kan vara svårt att hålla sig vaken och man kan känna sig mycket trött hela tiden.
 6. Frossa: Frossa är ett annat vanligt symptom på pneumoni. Det kan vara svårt att hålla sig varm och kroppstemperaturen kan sjunka till låga nivåer.
 7. Illamående: Illamående är ett annat vanligt symptom på pneumoni. Det kan vara svårt att äta och det kan upplevas som om maten inte smakar bra.

Orsaker till lunginflammation

Pneumoni är en allvarlig infektion som orsakar inflammation i lungorna. Det kan orsakas av både bakterier, virus och svampar. Pneumoni är en vanlig sjukdom som drabbar människor i alla åldrar, men den är vanligare hos äldre personer och barn. De vanligaste orsakerna till pneumoni är bakterier, virus och svampar.

Hur går infektionen till?

Luftvägarna är oerhört rena och fria från bakterier, virus och andra mikroorganismer. Däremot är munhålan full med bakterier och även de översta delarna av luftvägarna, dvs i nedre delen av svalget. Här finns bakterier, virus och andra mikroorganismer som koloniserar vävnaden.

I vissa fall, exempelvis pga pågående virusinfektion, nedsatt immunförsvar eller annan orsak som leder till att bakterierna kan ta sig ner i de sterila luftvägarna och dela sig snabbt. Detta leder till en inflammation eftersom immunförsvaret behöver mobiliseras för att ta hand om bakterierna eller virus som hamnat i lungorna.

Kliniska symtom

 • Graden av allmänpåverkan kan variera väldigt mycket, dels beror det på patientens ålder och hälsa men även den infektion som personen drabbats av.
 • Förhöjd andningsfrekvens
 • Andningssvårigheter / andfåddhet (kallas för dyspné)
 • Nedsatta andningsljud över delar av lungorna eller andra biljud som är onormala.

Bakterier som orsakar lunginflammation:

 • Streptococcus pneumoniae – står för majoriteten av alla samhällsförvärvade lunginflammationer
 • Stafylokocker aureus
 • Haemophilus influenzae
 • Moraxella catarrhalis
 • Mykoplasma pneumoniae
 • Klamydia pneumoniae
 • Tuberkulos

Virusinfektioner som orsakar lunginflammation:

 • Influensavirus
 • Parainfluensavirus
 • Adenovirus

Svampinfektioner som orsakar lunginflammation:

 • Aspergillus
 • Histoplasma

Andra faktorer som kan bidra till att utveckla pneumoni inkluderar följande:

 • Rökning
 • Exponering för kemikalier eller andra irriterande ämnen
 • Nedsatt immunförsvar
 • Kroniska sjukdomar som astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Låg näringstillgång

Nedsatt immunförsvar

Folk som har ett nedsatt immunförsvar, såsom personer med HIV/AIDS eller cancerpatienter som tar kemoterapi, har en större risk att utveckla pneumoni. Personer som har haft en organöverföring eller tar immundämpande läkemedel har också en högre risk för att utveckla pneumoni.

Rökning

Personer som har en historia av rökning har också en större risk att utveckla pneumoni. Rökning skadar lungorna och gör dem mer mottagliga för infektioner. Personer som exponeras för giftiga kemikalier eller andra irriterande ämnen kan också ha en större risk att utveckla pneumoni.

Hur lunginflammation diagnostiseras

Fysisk undersökning

För att diagnostisera pneumoni krävs det att läkaren gör en grundlig undersökning och tar hänsyn till patientens symtom och medicinska historia. De vanligaste symtomen på pneumoni är följande:

 • Feber
 • Hosta
 • Andfåddhet
 • Bröstsmärtor
 • Trötthet
 • Allmänpåverkan
 • Sjukdomskänsla

Läkaren kan också ställa frågor om eventuella riskfaktorer för att utveckla pneumoni, såsom rökning, nedsatt immunförsvar eller exponering för miljögifter. Efter att ha ställt frågor kommer läkaren att göra en fysisk undersökning av patienten. Detta innebär att läkaren lyssnar på patientens andning med en stetoskop för att identifiera tecken på pneumoni. Vanligtvis ställs diagnosen lunginflammation baserat på diskussionen med läkare om symtom och den fysiska undersökningen.

Röntgen

Läkaren kan också ordinera ytterligare tester för att bekräfta diagnosen. Vanliga tester inkluderar röntgen av lungorna, blodprover och sputumprov. Röntgen av lungorna visar upp tydliga tecken på pneumoni som vita fläckar i lungorna. Vanliga röntgenundersökningar för att påvisa lunginflammation är vanligt slätröntgen eller datortomografi (CT).

Blodprover

Blodprover kan inte hjälpa till att avgöra om infektionen orsakas av antingen bakterier, virus eller svampar. Idag finns vissa speciella prov som kan användas för att se om det rör sig om bakterier eller annan mikroorganism. Detta prov är ovanligt och vanliga blodprover inkluderar infektionsprover.

Oftast är en hög inflammation ett tecken på en bakteriell infektion eftersom virusinfektioner brukar sällan orsaka stora infektionspåslag. I vissa fall kan det vara nödvändigt att odla bakterier från blodprov. Detta kallas blododling och görs för att utesluta att bakterier finns i blodet och en blodförgiftning är på väg att utvecklas.

Bronkoskopi

Bronkoskopi är en undersökning där läkare för ner ett rör med kamera för att visualisera insidan av lungorna och vid behov kan man ta prover eller skölja området med vätska. Denna undersökning är ovanlig vid lunginflammation men vissa patienter kan behöver genomgå bronkoskopi.

Sputumprov

Sputumprov är ett prov där individen för hosta upp slem från luftvägarna och detta skickas till laboratoriet för att analyseras under mikroskop för att se om det finns bakterier eller virus som orsakar infektionen.

Vävnadsprov (biopsi)

Om läkaren misstänker att patienten har en svampinfektion kan de också ordinera en biopsi av lungvävnad. Denna procedur innebär att läkaren tar ett litet prov av lungvävnad som sedan analyseras under mikroskop för att se om det finns tecken på svampinfektion. Detta är oerhört ovanligt vid

Diagnos av pneumoni är viktig för att kunna ge rätt behandling till patienten. Om diagnosen inte ställs riktigt kan det leda till allvarliga komplikationer eller dödsfall. Det är därför viktigt att patienter som misstänks ha pneumoni ges riktiga tester och behandlingar för att undvika allvarliga konsekvenser.

Hur lunginflammation behandlas

Lunginflammationer som orsakas av virus behöver sällan behandlas med antivirala läkemedel.

Antibiotika

Om du har en mild form av pneumoni kan du behandlas hemma med antibiotika. Dessa läkemedel hjälper till att döda bakterierna som orsakar infektionen. Du kommer också att få instruktioner om hur du ska ta hand om dig själv hemma, inklusive vila, dricka mycket vätska och ta läkemedel som lindrar symptom som feber och smärta.

Olika antibiotikaterapier:

 • Penicillin – vanligaste valet vid lunginflammation
 • Amoxicillin – bredspektrum penicillin
 • Cefotaxim – mot särskilda bakterier
 • Erytromycin – mot särskilda bakterier

Intravenösa (IV) antibiotika

Om din pneumoni är mer allvarlig eller om du har andra medicinska problem som gör det svårt att behandla dig hemma, kan du behöva sjukhusvård. I så fall kommer du att få intravenösa (IV) antibiotika och andra mediciner som hjälper till att lindra symptom. Du kan också behöva syresättning eller andningshjälp om du har svårt att andas.

Ibland kräver pneumoni kirurgi för att ta bort delar av lungvävnaden som är infekterad. Detta är vanligtvis bara nödvändigt om infektionen inte svarar på antibiotika eller om det finns en abscess (ansamling av pus) i lungorna.

Oavsett vilken typ av behandling du väljer är det viktigt att följa din läkares råd och ta alla ordinerade mediciner som rekommenderas. Att följa en hälsosam livsstil, inklusive regelbunden motion, god nattsömn och stresshantering, kan också hjälpa till att stödja din återhämtning från pneumoni.

Hur lunginflammation kan förebyggas

Pneumoni är en allvarlig lunginfektion som orsakas av bakterier, virus eller svamp. Det kan vara livshotande, särskilt för de som är äldre, har andra underliggande sjukdomar eller har ett svagt immunförsvar.

Följande åtgärder kan hjälpa till att förebygga pneumoni:

 1. Vaccination. Vaccinationer är den bästa metoden för att skydda mot pneumoni. Det finns olika typer av vacciner som kan användas för att skydda mot olika typer av pneumoni. De flesta vuxna bör ta ett pneumokockvaccin och en influensavaccin varje år.
 2. Undvik rökning och passiv rökning. Rökning ökar risken för att utveckla pneumoni, så det är viktigt att undvika rökning och passiv rökning.
 3. Skydda dig mot luftburna infektioner. Luftburna infektioner som influensa och förkylning kan leda till pneumoni, så det är viktigt att skydda sig mot dessa infektioner genom att tvätta händerna ofta, undvika nära kontakt med personer som är sjuka och ta influensavaccin varje år.
 4. Se till att du har en bra kost och motionera regelbundet: En bra kost och regelbunden motion hjälper till att stärka immunförsvaret, vilket gör det lättare för kroppen att bekämpa infektioner som kan leda till pneumoni.
 5. Undvik alkoholmissbruk. Alkoholmissbruk kan leda till en försämrat immunförsvar, vilket gör det lättare för bakterier och virus att orsaka infektioner som kan leda till pneumoni.

Genom att ta dessa enkla steg kan man minska risken för att utveckla pneumoni. Om du misstänker att du har pneumoni, se till att du kontaktar din läkare så snart som möjligt för diagnos och behandling.

Komplikationer till lunginflammation

Pneumoni är en allvarlig infektion som påverkar lungorna och kan orsaka allvarliga komplikationer. Det är viktigt att få rätt behandling så snart som möjligt för att undvika allvarliga komplikationer.
Komplikationer till pneumoni kan vara allvarliga och inkludera:

 1. Lungabscess: Detta är en inkapslad bakteriehärd som bildas i lungorna som ett resultat av infektionen. Det kan leda till andningssvårigheter, feber, hosta och smärta i bröstet.
 2. Pleurit: Detta är en inflammation i lungbladet (pleura), det vill säga de tunna membran som omger lungorna. Pleurit kan leda till smärta i bröstet, hosta och andfåddhet.
 3. Lungemfysem: Detta är en allvarlig komplikation som orsakar att luftblåsor bildas i lungorna och skadar alveolerna, vilket gör det svårt för syre att passera in i blodet. Lungemfysem kan leda till andningssvårigheter, trötthet och hjärtproblem.
 4. Sepsis: Sepsis är en allvarlig infektion som sprider sig via blodet genom hela kroppen och orsakar inflammation. Det kan leda till organfel, chock och ibland död.
 5. Lunghjärnhinneinflammation: Detta är en allvarlig komplikation som orsakar inflammation i hjärnans membraner och kan leda till huvudvärk, yrsel, feber och andningssvårigheter.

Det är viktigt att få rätt behandling så snart som möjligt för att undvika allvarliga komplikationer till pneumoni. Om du misstänker att du har pneumoni bör du uppsöka läkare så snart som möjligt för att få rätt diagnos och behandling.

Prognosen vid lunginflammation

Olika faktorer avgör prognos

Prognosen vid lunginflammation beror på andra faktorer än själva inflammationen/infektionen. Viktiga faktorer som avgör prognos är följande:

 • Ålder
 • Samsjuklighet

Desto äldre patienten är ju sämre är prognosen. De flesta lunginflammationer behandlas framgångsrikt med antibiotika men trots detta är lunginflammation en vanlig orsak till död och lidande. Detta beror oftast på andra grundsjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, cancer, demens eller tillstånd som orsakar nedsatt immunförsvar.

Bakteriella infektioner

Om patienten har bakteriell pneumoni och får rätt behandling i tid, är prognosen god. Patienter som får adekvat behandling inom några dagar efter att ha upplevt symptom bör kunna återhämta sig helt inom några veckor. Om patienten inte får adekvat behandling, kan det leda till komplikationer som blodförgiftning (sepsis) eller andningssvikt, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser.

Virusorsak lunginflammation

Viral pneumoni har en mer osäker prognos. Många virus som orsakar viral pneumoni är mycket smittsamma och kan vara svåra att behandla. I vissa fall kan patienter ta flera veckor eller månader att återhämta sig helt från viral pneumoni. I vissa fall kan det leda till kroniska problem som astma.

Aspirationspneumoni

Det finns också andra typer av pneumoni som kan ha olika prognoser. För exempel kan aspirationpneumoni, som uppstår när mat eller dryck aspiratoras (sugits) in i luftvägarna, ha en mer osäker prognos beroende på hur snabbt den behandlas.

Oavsett vilken typ av pneumoni patienten har, är det viktigaste att de får rätt behandling så snart som möjligt för att minska risken för allvarliga komplikationer och förbättra prognosen. Läkare rekommenderar ofta att patienter med tecken på pneumoni söker medicinsk hjälp så snart som möjligt för att undvika allvarliga konsekvenser.

Differentialdiagnoser till lunginflammation

Olika lungsjukdomar

Differentialdiagnoser till pneumoni inkluderar andra infektionssjukdomar som influensa, bronkit och lunginflammation; allergiska sjukdomar som astma; och icke-infektiösa sjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungfibros.

För att bestämma om en patient har pneumoni eller någon annan sjukdom, måste läkaren göra en grundlig undersökning av patienten. Detta inkluderar att ställa frågor om patientens medicinska historia och symtom, samt att ta röntgenbilder av bröstet för att se om det finns tecken på inflammation eller förändringar i lungorna.

Cancer

Det är inte ovanligt att patienter med lungcancer utvecklar en lunginflammation och första efter några veckor när kontrollröntgen genomförs efter infektionen är behandlad så framgår det att patienten har en lungtumör som förmodligen bidrog till lunginflammationen.

Differentialdiagnoser till pneumoni är mycket viktiga eftersom det kan leda till fel behandling om läkaren inte korrekt diagnostiserar patienten. Om läkaren misstänker att patienten har en annan sjukdom än pneumoni, kan ytterligare tester utföras för att bekräfta diagnosen. Det är viktigt att läkaren tar hänsyn till alla möjliga differentialdiagnoser innan han eller hon ger patienten rätt behandling.

Innehåll