Pneumokocker Bilder

1 min läsning

Pneumokockbilder

Minus

VARNING: Några av dessa bilder kan vara olämpliga för barn. Visning av diskretion rekommenderas.

Foton av sjukdomen och bilder av människor som drabbats av sjukdomen

Illustration av Streptococcus pneumoniae

Photomicrograph av Streptococcus pneumoniaebakterier har odlats från en blododling
Källa: PHIL Foto ID# 2896

Mikrograf som visar Streptococcus pneumoniae bakterier i hjärnan spinalvätska med FA färgningsteknik
Källa: PHIL Foto ID# 3149

Ventral syn på en mänsklig hjärna skildrar en purulent basilar meningit infektion orsakad av Streptococcus pneumoniae bakterier

Källa: PHIL Foto ID# 6548

Pneumokock meningit i en alkoholist
Källa: PHIL Foto ID # 33

Ytterligare bilder och förordningar

Se till att se regler och upphovsrättsregler för dessa webbplatser som erbjuder fler bilder/foton.

  • Immunisering Action Coalition
  • Public Health Image Library (PHIL)

Senaste av Blog