Nytt

Plötslig spädbarnsdöd

Plötsligt spädbarnsdöd

Plötsligt spädbarnsdöds är den plötsliga, oväntade och oförklarliga bortgången av ett till synes friskt barn. I Sverige är plötslig spädbarnsdöd sällsynt och risken för att ditt spädbarn går bort är oerhört låg men trots detta är det vanligt att känna oro för att ens barn ska drabbas. De flesta dödsfallen inträffar under de första 6 månaderna och tillståndet tenderar också att vara vanligare hos pojkar. I Sverige är det ungefär 1 barn på 6000 som dör i plötslig spädbarnsdöd. Spädbarn födda för tidigt eller med låg födelsevikt löper större risk. Plötslig spädbarnsdöd inträffar oftast när ett barn sover, även om det ibland kan hända när de är vakna.

Föräldrar kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd genom att inte röka under graviditeten eller efter att barnet är fött och alltid placera barnet på ryggen när de sover. Det är inte helt klarlagt vad orsaken är till plötslig spädbarnsdöd, barnen får vanligtvis andningsuppehåll och därför tros en orsaka vara syrebrist vid ett andningsuppehåll. Andra orsakar kan vara att barnet upplever andningssvårigheter som ansiktet inte är fritt eller barnet blir för varmt.

Vad orsakar plötslig spädbarnsdöd?

Den exakta orsaken till plötslig spädbarnsdöd är okänd, men det tros bero på en kombination av faktorer. Experter tror att plötslig spädbarnsdöd förekommer i ett visst skede i ett barns utveckling och att det påverkar barn som är sårbara för vissa miljöpåfrestningar. Denna sårbarhet kan orsakas av att vara född för tidigt eller ha låg födelsevikt, eller av andra orsaker som ännu inte har identifierats. Miljöpåverkan kan innefatta tobaksrök, trassla in sig i sängkläder, en enkel sjukdom eller andningssvårigheter.

Barn som dör plötsligt tros ha problem med hur de reagerar på dessa påfrestningar och hur de reglerar sin hjärtfrekvens, andning och temperatur. Även om orsaken till plötslig spädbarnsdöd inte är helt förstådd finns det ett antal saker du kan göra för att minska risken.

Råd för att förebygga plötslig spädbarnsdöd

Det finns flera åtgärder som kan bidra till att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Nedan följer en lista över saker du kan göra för att förhindra plötslig spädbarnsdöd.

  • Använd inte nikotinprodukter i närheten av barnet
  • Placera alltid ditt barn på ryggen för att sova
  • Säkerställ att barnets ansikte och luftvägar är fria samt att det är lagom varmt och att barnet kan röra på sig
  • Barn som är yngre än 3 månader bör sova i egen säng
  • Försök att amma barnet
  • Rök inte under graviditeten och undvik passiv rökning både före och efter födseln

De viktigaste råden är att barnet sover på rygg och att man inte använder några nikotinprodukter i närheten av barnet. Risken för plötslig spädbarnsdöd minskar om barnet sover på rygg istället för på mage. En förklaring kan vara att luftvägarna hålls öppen bättre i ryggläge. Att sova på sidan är inte lika säkert som att sova på rygg. Försök att optimera sängen så att barnet kan röra på sig tillräckligt.

Ring 112 för ambulans om ditt barn:

  • Slutar andas eller blir blå
  • Kämpar med andningen
  • Är medvetslös eller om du upplever en medvetandesänkning hos barnet

Stödtjänster

Om ett barn plötsligt och oväntat går bort måste det utredas hur och varför de dog. En obduktion kommer vanligtvis att vara nödvändig, vilket kan vara mycket smärtsamt för familjen. Polis- och sjukvårdspersonalen arbetar nära för att utreda oväntade spädbarnsdöd och se till att familjen får stöd. De borde kunna sätta dig i kontakt med lokala källor för hjälp och stöd. Många människor tycker att prata med andra som har haft liknande erfarenheter hjälper dem att klara av sin sorg.

Innehåll