Ballongvidgning av kranskärl (Perkutan koronar intervention, PCI)

3 min läsning
perkutan coronar intervention kranskärl PCI
perkutan coronar intervention kranskärl PCI

Ballongvidgning av kranskärl (koronarangioplastik)

En koronar angioplastik är ett ingrepp som används för att öppna blockerade eller förträngda blodkärl som försörjer själva hjärtmuskeln med syrerikt blod (kranskärl). Termen ”angioplastik” betyder att man använder en ballong för att blåsa upp en förträngning eller blockering i blodkärlen (artär). De flesta moderna angioplastikprocedurer innebär också att man sätter in ett kort metallnät, kallas även stent. Dessa metallstent lämnas permanent på plats för att låta blodet flöda mer fritt. Moderna stents består inte av metall och vissa frisätter även låga doser av immundämpande läkemedel lokalt för att dämpa inflammationen i blodkärlen. De immundämpande läkemedlet som frisätts minskar sannolikheten får att nya blodproppar ska uppstå i stenten.

Koronarangioplastik kallas ibland perkutan transluminal koronar angioplastik (PTCA). Kombinationen av koronar angioplastik med stentning kallas vanligtvis perkutan koronarintervention (PCI).

När används koronar angioplastik?

Liksom alla organ i kroppen behöver hjärtat konstant tillförsel av blod. Detta blod levereras av kransartärerna. Hos äldre människor kan förträngningar uppstå i dessa artärer och förkalkning (känd som ateroskleros), vilket kan orsaka kranskärlssjukdom.

Om blodflödet till hjärtat blir begränsat kan det leda till bröstsmärta som kallas angina. Bröstsmärta till följd av förträngningar i blodkärlen kan uppstå plötsligt eller utlöses av fysisk aktivitet eller stress. Medan angina ofta kan behandlas med medicinering så behövs ibland koronar angioplastik för att återställa blodtillförseln till hjärtat i svåra fall där läkemedlet är ineffektivt. Koronarangioplastik (PCI) används också ofta som en akut behandling efter hjärtinfarkt.

Fördelar med koronar angioplastik

I de flesta fall förbättras blodflödet i kransartärerna efter ballongvidgning (PCI). Många människor tycker att deras symptom blir betydligt bättre och de kan göra mer än de kunde före ingreppet. Om du har haft en hjärtattack, kan en angioplastik öka dina chanser att överleva jämfört med läkemedel mot blodproppar (trombolys). Förfarandet kan också minska dina chanser att få en annan hjärtinfarkt i framtiden.

Olika varianter av angioplastik

  • Akut PCI
  • Elektiv PCI

Vid akut hjärtinfarkt genomförs akut PCI men vid avancerad och utbredd sjukdom i kranskärlen väljer man elektiv PCI. En hjärtspecialist (kardiolog) gör även en bedömning ihop med hjärtkirurg om det inte är bättre med öppen hjärtkirurgi ifall det är flera kranskärl som är sjuka.

Hur utförs ballongvidgning

Koronar angioplastik genomförs med lokalbedövning, vilket innebär att du kommer att vara vaken medan proceduren utförs. Ett tunt flexibelt rör som kallas kateter sätts in i en av dina blodkärl (artärer) genom ett snitt i din ljumske, handled eller arm. Katetern styrs sedan till den drabbade kransartären med hjälp av en röntgen.

När katetern är på plats styrs en tunn tråd ner längs den drabbade kransartären och levererar en liten ballong till den drabbade delen av artären. Ballongen blåses sedan upp för att trycka upp artären, krossa fettinlagringar mot artärväggen så att blod kan flöda genom mer fritt när ballongen avlägsnas. Om stent används, kommer den att vara runt ballongen innan den sätts in. Stenten kommer att expandera när ballongen blåses upp och förblir på plats när ballongen töms på luft och avlägsnas.

En koronar angioplastik tar vanligtvis mellan 30 minuter och 2 timmar. Om du behandlas för angina, kommer du normalt att kunna gå hem senare samma dag eller dagen efter att du har genomgått proceduren. Du måste undvika tunga lyft, ansträngande aktiviteter och körning i minst en vecka. Om du har blivit inlagd på sjukhus efter en hjärtattack, kan du behöva stanna på sjukhuset i flera dagar efter angioplastikproceduren innan du går hem.

Hur säker är ballongvidgning (koronar angioplastik)?

Koronar angioplastik är en av de vanligaste typerna av behandling för hjärtat och sjukdomar i kranskärlen. Koronarangioplastik utförs oftast hos personer som är 65 år eller äldre, eftersom de är mer benägna att ha hjärtsjukdom. Eftersom proceduren endast innebär ett litet snitt i kroppen, är det oftast säkert att utföra hos de flesta människor. Läkare hänvisar till detta som en minimalt invasiv form av behandling.

Risken för allvarliga komplikationer från koronar angioplastik är i allmänhet liten, men det beror på faktorer som:

  • Ålder
  • Din allmänna hälsa
  • Om du har haft en hjärtattack

Allvarliga problem som kan uppstå som ett resultat av ingreppet inkluderar:

  • Blödning
  • hjärtinfarkt
  • stroke
  • Hjärtstillestånd
  • Rytmrubbningar

Finns det några alternativ?

Om många kransartärer har blivit blockerade och är förträngda, eller strukturen i dina artärer är onormal, kan en bypass-operation övervägas. Detta är en typ av invasiv kirurgi där delar av friska blodkärl tas från andra delar av kroppen och kopplas på kransartärerna. Blod avleds genom dessa kärl, så det kringgår de smala eller igensatta delarna av artärerna.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!