Nytt

Hjärtsäcksinflammation (Perikardit) – orsaker, symtom, behandling, uppföljning och prognos

Allt om hjärtsäcksinflammation

Hjärtsäcken (perikardiet)

Hjärtsäcken består av membran som omsluter hjärtat och mellan själva hjärtmuskeln och hjärtsäcken (perikardiet) finns en tunn vätska som kallas för perikardvätska. Denna vätska tillåter hjärtat att arbeta nästintill friktionsfritt så att själva pumparbetet inte orsakar slitage och andra skador på hjärtat från omkringliggande organ och strukturer.

Perikardit är en inflammation i hjärtats förslutningsmembran, det perikardiella skiktet, som omsluter hjärtat. Inflammationen kan orsakas av en mängd olika faktorer såsom:

 • Virusinfektioner
 • Bakteriella infektioner
 • Autoimmuna sjukdomar
 • Hjärtinfarkt och skador på hjärtat som kan uppstå vid operationer eller trauman

Kort om symtom

Symptom på perikardit kan inkludera följande:

 • Bröstsmärtor – vanligt att bröstsmärtan är lägesrelaterad
 • Andfåddhet
 • Trötthet
 • Hjärtklappning eller oregelbunden rytm
 • Infektionstecken

Kort om diagnos

Diagnos ställs vanligtvis genom att man lyssnar på hjärtat med fysisk undersökning, genomföra flera röntgenundersökningar av bröstkorgen och hjärtat samt att genom blodprover och elektrokardiogram (EKG).

Kort om behandling

Behandling av perikardit kan inkludera antibiotika för att behandla eventuella bakteriella infektioner, inflammationshämmande läkemedel och, i vissa fall, kortison. I allvarligare fall kan det behövas en operation för att avlägsna den inflammerade vävnaden. Det är viktigt att söka läkarvård om man tror att man kan ha perikardit, eftersom det kan leda till allvarliga komplikationer om det inte behandlas.

Symtom och tecken på hjärtsäcksinflammation

Vanliga symtom på perikardit inkluderar:

 1. Bröstsmärtor: Smärtan kan vara molande eller plötslig och kan förvärras vid djup andning, hosta eller vid att ligga på vänster sida.
 2. Andfåddhet: Eftersom perikardit kan orsaka ansamling av vätska runt hjärtat, kan det leda till andfåddhet, särskilt vid ansträngning eller vila.
 3. Trötthet: Trötthet är ett vanligt symtom vid perikardit, eftersom inflammationen kan orsaka att hjärtat inte fungerar som det ska.
 4. Hjärtklappning: Eftersom perikardit kan orsaka att hjärtat inte får tillräckligt med blod, kan det leda till hjärtklappning.
 5. Infektionstecken: Inflammation i perikardiet kan orsaka feber. Du kan även uppleva andra infektiösa symtom såsom förkylning eller magsjuka.

Dessa symptom kan vara svåra att skilja från andra hjärtrelaterade sjukdomar, så det är viktigt att söka läkarvård om man tror att man kan ha perikardit.

Orsaker till hjärtsäcksinflammation

Orsakerna till perikardit kan variera. Här är några vanliga orsaker:

 1. Virusinfektioner: Många virusinfektioner, såsom influensa, parainfluensa, coxsackievirus och covid kan orsaka perikardit.
 2. Bakteriella infektioner: Bakteriella infektioner, såsom pneumokocker och streptokocker, kan också orsaka perikardit.
 3. Autoimmuna sjukdomar: Sjukdomar som reumatoid artrit och lupus kan orsaka perikardit genom att attackera hjärtat.
 4. Hjärtinfarkt: När en del av hjärtmuskeln dör på grund av brist på blodtillförsel kan det orsaka perikardit.
 5. Skador på hjärtat: Skador på hjärtat som uppstår vid operationer eller trauman kan också orsaka perikardit.

I vissa fall kan orsaken till perikardit vara okänd.

En bild på ett mänskligt hjärta som genomgått en hjärtsäcksinflammation. Källa: wikipedia creative commons

Hur diagnostiseras hjärtsäcksinflammation

Fysisk undersökning

För att börja diagnostisera perikardit, kommer läkaren att utföra en fysisk undersökning. De kommer att lyssna på hjärtat och lungorna med ett stetoskop för att identifiera eventuella tecken på perikardit. De kommer också att undersöka patientens bröst för att se om det finns några tecken på svullnad eller smärta.

Diagnostiska metoder

Efter den fysiska undersökningen kommer läkaren att ta ett antal tester för att bekräfta diagnosen. Dessa tester inkluderar:

 1. EKG (elektrokardiogram): EKG används för att mäta elektrisk aktivitet i hjärtat. Det kan visa tecken på perikardit, såsom förändringar i hjärtfrekvensen eller rytm.
 2. Blodprov: Blodprover kan användas för att mäta nivåer av vissa ämnen som kan vara förhöjda vid perikardit, såsom C-reaktivt protein och antikroppar mot virus eller bakterier som orsakar infektioner. Ett annat blodprov som egentligen används för att identifiera skada på hjärtmuskeln (troponiner) kan användas för de kan vara förhöjda.
 3. Röntgen: Vanlig lungröntgen används för att skapa bilder av hjärtat och lungorna. De kan visa tecken på perikardit, såsom svullnad eller vätska runt hjärtat.
 4. Ultraljud: Ultraljud används för att skapa bilder av hjärtat och dess strukturer. Det kan visa tecken på perikardit, såsom svullnad eller vätska runt hjärtat.
 5. CT-hjärta: Datortomografi hjärta används för att skapa detaljerade bilder av inre organ, inklusive hjärtat. Det kan visa tecken på perikardit, såsom svullnad eller vätska runt hjärtat.
 6. MR (magnetresonans)- hjärta: MR används för att skapa detaljerade bilder av inre organ, inklusive hjärtat. Det kan visa tecken på perikardit, såsom svullnad eller vätska runt hjärtat.

Genom att ta dessa tester och genomföra en fysisk undersökning kan läkaren diagnostisera perikardit och ordinera rätt behandling för dig. Om du upplever symtom som bröstsmärta, andfåddhet eller trötthet, se till att du talar med din läkare om detta så snart som möjligt.

Hur behandlas perikardit

Adekvat sjukvårdsnivå

Personer som drabbats av hjärtsäcksinflammation skall söka sjukvård omedelbart och övervakas på sjukhus med hjärtövervakning för att minska risken för akuta komplikationer. I början av tillståndet är risken för plötsliga störningar i hjärtrytmen högre. Därför är det nödvändigt att övervaka drabbade individer på sjukhus.

Antiinflammatoriska läkemedel

Behandling för perikardit kan innehålla medicinering, kirurgi eller andra behandlingsmetoder. Den vanligaste typen av medicinering är antiinflammatoriska läkemedel som ibuprofen eller naproxen. Dessa läkemedel hjälper till att minska inflammation och smärta. Om det inte finns någon effekt från antiinflammatoriska läkemedel, kan kortikosteroider (prednisolon) förskrivas för att minska inflammation. Kolkicin är ett vanligt läkemedel vid perikardit.

Det är även möjligt att behandla tillståndet med mer moderna immundämpande läkemedel för att minska inflammationen i hjärtsäcken. Kom ihåg att även om tillståndet utlöses av en infektion så kommer det resultera i en inflammation, eftersom immunceller måste ta sig till hjärtsäcken och bekämpa infektionen från virus, bakterier osv.

Kirurgi

Kirurgi kan också vara nödvändig för att behandla perikardit. I vissa fall kan det vara nödvändigt att ta bort hela eller delar av perikardiet för att lindra symtomen. Om det finns en infektion, kan antibiotika ordineras för att behandla det. Fastän perikardiet och perikardvätska bidrar till minskad friktion från hjärtarbete och omkringliggande vävnad så går det att leva utan ett perikard.

Hjärtmediciner

Andra behandlingsmetoder som används för att behandla perikardit inkluderar rytmreglerande läkemedel såsom betablockerare, digoxin eller kalciumantagonister. Andra läkemedel såsom vätskedrivande för att minska mängden vätska som ansamlas i hjärtat och minska trycket på hjärtat.

ACE-hämmare är en sorts blodtrycksmedicin som kan användas med eller utan vätskedrivande för att avlasta hjärtat. I vissa fall kan blodförtunnande vara nödvändigt om det finns en risk för bildning av blodproppar under tiden som personen återhämtar sig från inflammationen i hjärtsäcken.

Det är viktigt att diskutera alla behandlingsalternativ med din läkare innan du bestämmer dig för en behandling. Din läkare kommer att bedöma dina symptom och undersöka dig noggrant innan de rekommenderar en behandling. Det är viktigt att du tar alla mediciner som rekommenderas av din läkare och undviker att ta några andra mediciner utan deras godkännande.

Perikardit är en sjukdom som kan vara svår att diagnostisera och behandla, men med rätt behandling kan du undvika allvarliga komplikationer och återgå till ett normalt liv.

Avhållsamhet från fysisk träning rekommenderas under cirka 3 till 6 mån, och till dess att symtom och patologiska fynd har normaliserats.

Vid återfall är det vanligare att personen erbjuds immundämpande behandling såsom Metotrexat, Imurel eller Kineret.

Hur kan hjärtsäcksinflammation förebyggas

Det finns ingen specifik metod för att förebygga perikardit, men det finns vissa åtgärder som kan hjälpa till att minska risken att drabbas:

 1. Skydda sig mot infektioner: Ta försiktighet för att undvika infektioner genom att tvätta händerna ofta, undvika personer som är sjuka och vaccinera sig mot infektionssjukdomar.
 2. Minska risken för hjärtproblem: Många orsaker till perikardit är relaterade till hjärtproblem, så det är viktigt att ta hand om hjärtat genom att äta en hälsosam kost, motionera regelbundet, undvika rökning och överdrivet alkoholintag, och hålla blodtrycket, kolesterolet och blodsockret under kontroll.
 3. Var försiktig med mediciner: Många mediciner, såsom NSAID-läkemedel (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) och kortikosteroider, kan orsaka perikardit. Var noga med att följa läkarens anvisningar och var noga med att tala med läkaren om eventuella biverkningar som uppstår under behandlingen.
 4. Sök läkarvård vid första tecken på perikardit: Om du upplever bröstsmärtor, andfåddhet eller feber, så är det viktigt att söka läkarvård omgående. Perikardit kan behandlas med mediciner och i vissa fall kan kirurgi krävas. Genom att söka vård tidigt kan man förebygga komplikationer och få en snabbare återhämtning.

Komplikationer till hjärtsäcksinflammation

Perikardit är en inflammatorisk sjukdom som påverkar hjärtats fodral, perikardium. Det kan orsaka smärta i bröstet, andfåddhet och andra symtom. Om det inte behandlas kan det leda till allvarliga komplikationer.
Komplikationer av perikardit kan vara mycket allvarliga och inkludera:

 1. Fibrös perikardit (förtjockning vid hjärtsäcksinflammation): Fibrös perikardit är en komplikation som uppstår när det inflammatoriska skiktet av perikardiet blir tjockare och förlorar sin elasticitet. Detta kan leda till att hjärtmuskeln inte kan röra sig fritt och att hjärtat inte kan pumpa effektivt. Det kallas fibrös eftersom det uppstår en ärrvävnad i hjärtsäcken som består av fibrosa celler (bindvävsceller).
 2. Hemoperikardium (blod i hjärtsäcken): Hemoperikardium är en komplikation som uppstår när blod samlas inne i hjärtsäcken. Det kan orsaka tryck på hjärtat och leda till chock eller hjärtstillestånd. När volymen i hjärtsäcken minskar så ökar motståndet mot hjärtväggen, vilket även påverkar pumpförmågan negativt.
 3. Effusionsperikardit (vätskeansamling i hjärtsäcken): Effusionsperikardit är en komplikation som uppstår när vätska samlas inne i hjärtsäcken. Det kan orsaka tryck på hjärtat och leda till andfåddhet, bröstsmärtor och andra symtom. Det vätska som ansamlas kommer från den inflammatoriska processen som rekryterar många inflammatoriska celler och vätska för att kontroller infektionen/inflammationen. Denna vätska kan ha samma effekt som vid hemoperikardium
 4. Perikardiell tamponad: Perikardiell tamponad är en komplikation som uppstår när vätska samlas inne i hjärtfodralet och trycker på hjärtat. Det kan leda till chock eller hjärtstillestånd. Denna vätska skiljer sig inte från effusionsperikardit men inflammationen i själva hjärtsäcken behöver inte ingå vid perikardiell tamponad.

Prognosen vid hjärtsäcksinflammation

Infektion

Om perikardit orsakas av en infektion, som till exempel en virusinfektion eller bakteriell infektion, kan det vanligtvis behandlas med antibiotika eller antivirala läkemedel. Om behandlingen är effektiv, kan prognosen vara gynnsam. I de flesta fall kommer patienter att återhämta sig helt inom några veckor.

Medicinska sjukdomstillstånd som bakomliggande orsak

I vissa fall kan perikardit orsakas av autoimmuna sjukdomar, såsom systemisk lupus erythematosus (SLE) eller reumatoid artrit. I dessa fall kan prognosen vara mer osäker. Behandlingen kommer att bestå av läkemedel som syftar till att lindra symptom och minska inflammation. Om behandlingen är effektiv, kan patienter uppleva symptomlindring och förbättrad livskvalitet.

Hjärtsjukdomar

I vissa fall kan perikardit orsakas av skador på hjärtmuskeln eller hjärtklaffarna. I dessa fall kan prognosen vara mer osäker och beroende på skadans allvarlighetsgrad. Om skadan är allvarlig, kan det leda till hjärtsvikt och andra komplikationer som kan ha en negativ inverkan på patientens livskvalitet och överlevnad.

Oavsett vilken typ av perikardit som diagnostiserats är det viktigt att patienten följer sin läkares råd och tar de mediciner som ordinerats. Det är också viktigt att undvika stressiga situationer och se till att man får tillräckligt med vila och sömn. Detta kommer att hjälpa till att stödja patientens immunförsvar och minska risken för komplikationer.

Differentialdiagnoser till hjärtsäcksinflammation

En differentialdiagnos för perikardit börjar med att ta reda på patientens historia och göra en fysisk undersökning. Detta inkluderar att kontrollera puls, blodtryck, andning och temperatur. Läkaren kan också ta röntgenbilder, ultraljud eller magnetkameraundersökningar för att se om det finns några tecken på perikardit.

Ett annat viktigt steg i differentialdiagnosen är att utesluta andra sjukdomar som kan ha samma symtom som perikardit. Dessa inkluderar hjärtinfarkt, lunginflammation, lunginflammation, lungemboli (blodpropp i lungorna), hjärtklaffsjukdom, hjärtsvikt och aneurysm (vidgning av stora blodkärl). Läkaren kan också testa för virusinfektioner som kan orsaka perikardit.

Differentialdiagnoser till perikardit är viktiga eftersom de hjälper läkare att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling. Om läkaren misstänker att patienten har en annan sjukdom än perikardit, kan de ordinera tester eller andra diagnostiska procedurer för att bekräfta diagnosen.

Differentialdiagnoser till perikardit är ett viktigt verktyg för att upptäcka och behandla denna sjukdom effektivt. Genom att ta reda på patientens historia, göra en fysisk undersökning och utesluta andra möjliga sjukdomar, kan läkare ställa rätt diagnos och ge rätt behandling.

Innehåll