/

Perifer arteriell sjukdom (perifer artärsjukdom) och claudicatio (fönstertittarsjuka)

3 min läsning

Perifer arteriell sjukdom (artärsjukdom)

Perifer arteriell sjukdom (PAD) innebär att man har åderförkalkning (ateroskleros) i blodkärl utanför hjärtat och hjärnan. Åderförkalkning i hjärtat kallas kranskärlssjukdom och åderförkalkning i hjärnans kärl kallas cerebrovaskulär sjukdom. Åderförkalkning i alla övriga blodkärl i kroppen faller under kategorin perifer arteriell sjukdom (på engelska peripheral arterial disease, PAD). Perifer arteriell sjukdom är absolut vanligast i benen men förekommer i många andra kärl (t ex armarna).

Perifer artärsjukdom är en potentiellt allvarlig sjukdom som påverkar både livskvaliteten och överlevnaden. De rikfaktorer som orsakar perifer artärsjukdom är samma som orsakar åderförkalkning i hjärtat och hjärnan, nämligen rökning, högt blodtryck (hypertoni), högt kolesterol (hyperkolesterolemi), högt blodsocker (diabetes), fysisk inaktivitet, hög ålder, etc. Dessa riskfaktorer leder till att fett och inflammatoriska celler ansamlas i blodkärlens väggar och det leder med åren till att det blir trångt i blodkärlet. Denna process, där fett och inflammatoriska celler ansamlas i kärlväggen och orsakar en förträngning, kallas åderförkalkning (ateroskleros).

Om åderförkalkningen blir mycket uttalad kan förträngningen förhindra blodflödet, och då uppstår syrebrist i vävnaderna som försörjs av det blodkärlet. Därutöver kan åderförkalkningar brista, vilket leder till att det bildas en blodpropp (aterotrombos). Om det bildas en blodpropp så uppstår en akut och svår syrebrist som är väldigt smärtsam.

Vad orsakar perifer artärsjukdom?

 • Rökning
 • Högt blodtryck
 • Diabetes
 • Högt kolesterol
 • Hög ålder

Perifer artärsjukdom är ovanligt bland personer som är yngre än 60 år. Har man många och uttalade riskfaktorer så kan dock sjukdomen debutera tidigare än vad som är vanligt. Perifer artärsjukdom drabbar både män och kvinnor. Det är viktigt att göra en noggrann utredning. Personer med perifer artärsjukdom har nämligen väldigt hög risk för kranskärlssjukdom och cerebrovaskulär sjukdom. Det innebär att personer med perifer artärsjukdom har hög risk för att drabbas av hjärtinfarkt och stroke.

Vilka symtom ger perifer artärsjukdom?

Symptom på perfier artärsjukdom är som följer:

 • Smärta i benen vid ansträngning, t ex vid promenader.
 • Smärtan i benen lindras av att man vilar.
 • Fönstertittarsjuka (claudicatio intermittens) innebär att man stannar och vilar flera gånger under en promenad för att det gör ont i benen.
 • Smärta, värk eller kramp i benen är det vanligaste symptomet.
 • Ibland är smärtan lokaliserad på skinkan, låret eller höften.
 • Muskelatrofi betyder att muskler förtvinar, dvs blir mycket mindre och svagare. Atrofi av muskler beror på att muskeln har brist på blodförsörjning.
 • Håravfall är vanligt och beror på brist på blod i huden.
 • Glänsande hud är vanligt.
 • Ben och armar är kalla.
 • Pulsen i benen och armarna är svåra att känna (svaga pulsar).
 • Sår på benen (bensår). Såren är svårläkta.

Hur undviker jag att drabbas av perifer artärsjukdom och åderförkalkning?

 • Om du har någon eller flera riskfaktorer för åderförkalkning skall du få hjälp och behandling för att bli av med riskfaktorn.
 • Öka din fysiska aktivitet. Det går även bra om du har perifer artärsjukdom; fysisk aktivitet är inte farligt och kan lindra symtomen.
 • Om du röker måste du omedelbart sluta röka.
 • Kontrollera ditt blodtryck regelbundet.
 • Kontrollera ditt blodsocker och få behandling om du har diabetes.
 • Gå till en sjukgymnast som kan sjukdomen.

Personer med diabetes typ 1 och diabetes typ 2 har betydligt högre risk för perifer artärsjukdom, jämfört med personer utan diabetes.

Hur diagnostiseras perifer artärsjukdom?

Ankelbrachialindex (ABI) innebär att man mäter blodtryck i armen och i anklarna. Man jämför sedan trycket i anklarna med trycket i armen. Om det är stor skillnad (lägre tryck i anklarna) så talar det för perifer artärsjukdom.

Man kan även göra datortomografi med kontrast (angiografi), ultraljud eller magnetresonansundersökning (MR).

Hur behandlas PAD?

 • Statiner används för att sänka blodfetterna. Det gör att åderförkalkningen bromsas, går långsammare eller förbätras.
 • Du behöver sannolikt ha en liten dos acetylsalicylsyra, t ex i form av Trombyl.
 • Sluta röka.
 • Träna mer regelbundet.
 • Du kan behöva en operation (sk bypass) för att åtgärda förträngningen i blodkärlet.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog