Överföring av mässling

1 min läsning

Transmission av mässling

Minus

mässling är mycket smittsam. Det sprider sig när en smittad person hostar eller nysar .

Mässling är ett mycket smittsamt virus som lever i näsan och halsen av en smittad person. Det kan sprida sig till andra genom hosta och nysning. Mässlingvirus kan också leva i upp till två timmar i ett luftrum där den infekterade personen hostade eller nysade.

Om andra människor andas den förorenade luften eller rör den infekterade ytan, rör sedan ögonen, näsor eller munnar, kan de bli smittade. Mässling är så smittsam att om en person har det, kommer upp till 90% av de personer som är nära den personen som inte är immuna också att smittas.

Infekterade människor kan sprida mässling till andra från fyra dagar innan genom fyra dagar efter utslaget uppträder.

Mässling är en sjukdom hos människor; mässlingvirus sprids inte av någon annan djurart.

ikonför varning

Kontakta omedelbart din läkare om du tror att du eller ditt barn har exponerats.

Senaste av Blog