Orsaker till lunginflammation (pneumoni)

2020-02-29
1 min läsning

Orsaker till lunginflammation

Vanliga orsaker till lunginflammation

Lunginflammation orsakas av virus, bakterier och svampar. Sistnämnda är ovanligt i Sverige. Vanligast är virus. Influensa är en lunginflammation som orsakas av influensavirus. Influensa är vanligt bland vuxna. Barn drabbas ofta av RSV (respiratoriskt syncytialvirus). Bland vuxna som drabbas av bakteriell lunginflammation (dvs lunginflammation orsakad av bakterier) så är Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) vanligast.

I de flesta fall behöver man inte klargöra vilken bakterie, virus eller svamp som orsakat lunginflammationen. Man kan dock säga, med viss sannolikhet, vad som är den troligaste orsaken baserat på vem du är och hur du förvärvat infektionen. Följande principer gäller:

 • Om du fått en lunginflammation i samhället (i vardagen) så har du en så kallad samhällsförvärvad lunginflammation, och då är pneumokocker vanligast bland bakterierna och influensa vanligaste bland virusen.
 • Om du fått en lunginflammation när du varit inneliggande på sjukhus så har du en så kallad vårdrelaterad lunginflammation (nosokomial lunginflammation) och då är andra bakterier vanliga.
 • Om du man får en lunginflammation när man är i respirator så har man en VAP (ventilator associated pneumonia). Dessa infektioner orsakas också av specifika bakterier.

Vanliga orsaker till lunginflammation

 • SARS-COV2 (Coronavirus 2019) – Detta virus orsakar sjukdomen COVID-19.
 • Humant metapneumovirus (HMPV) – HMPV är en viktig orsak till infektioner övre och nedre luftvägarna. HMPV orsakar både förkylning och lunginflammation.
 • Humant parainfluensavirus (HPIV) Infektion – HPIV orsakar ofta infektioner övre och nedre luftvägarna. Både barn och vuxna kan drabbas.
 • Influensa (influensa) – Influensa är en smittsam infektion som orsakas influensavirus.
 • Legionella (legionärssjukan) – Legionella är en svår lunginflammation orsakad av bakterien Legionella. Denna förvärvas oftast utomlands.
 • Mycoplasma Pneumoniae –  Mycoplasma pneumoniae ger oftast lindrig lunginflammation.
 • Pneumokocker – Bakterien Streptococcus pneumoniae, även känd som pneumokocker, orsakar lunginflammation i alla åldersgrupper. Det finns vaccin mot pneumokocker.
 • Pneumocystis – Pneumocystis jirovecii är en svamp som kan orsaka lunginflammation. Denna drabbar som regel bara individer med nedsatt immunförsvar.
 • Respiratoriskt syncytialvirus (RSV) – RSV är den vanligaste orsaken till bronkiolit och lunginflammation hos barn yngre än 1 år. RSV kan dock drabba vem som helst (alla åldrar).
 • Rhinovirus – Rhinovirus orsakar ofta mild sjukdom som vanlig förkylning, men de kan också orsaka svårare lunginflammationer.

Andra, mindre vanliga orsaker till lunginflammation:

 • Adenovirus
 • Bordetella pertussis (kikhosta)
 • Chlamydia pneumoniae
 • Chlamydia psittaci (psittacos)
 • Svampar
 • MERS (Middle Eastern Respiratory Syndrome, som orsakas av ett coronavirus)
 • SARS (Severe Adult Respiratory Syndrome, som orsakas av ett coronavirus)
 • Haemophilus influenzae
 • Mässlingvirus
 • Varicella-zoster virus (vattkoppor)

Senaste av Blog

Don't Miss

Yersinia tarminfektion – Symtom, diagnos, behandling och uppföljning

Yersinia-infektion i mage och tarmar En bakteriell tarminfektion Yersinia infektion