Om Kawasakis sjukdom

1 min läsning

Om Kawasaki sjukdom

Minus

Kawasaki sjukdom (KD), även känd som Kawasaki syndrom, är en akut febersjukdom av okänd etiologi som främst drabbar barn yngre än 5 år. Sjukdomen beskrevs först i Japan av Tomisaku Kawasaki 1967, och de första fallen utanför Japan rapporterades i Hawaii 1976.

Kliniska tecken inkluderar feber, hudutslag, svullnad av händer och fötter, irritation och rodnad hos ögonvitorna, svullna lymfkörtlar i nacken samt irritation och inflammation i munnen, läpparna och halsen.

KD är en ledande orsak till förvärvad hjärtsjukdom i Sverige. Allvarliga komplikationer inkluderar kransartärdilatationer och aneurysmer. Standardbehandlingen, intravenöst immunoglobulin och aspirin, minskar väsentligt utvecklingen av dessa kransartäravvikelser.

KD förekommer över hela världen, med den högsta förekomsten i Japan, och det påverkar oftast pojkar och yngre barn. KD kan ha en vintervårsäsongsvariation, och samhällsomfattande utbrott har rapporterats ibland. I kontinentala USA uppskattar befolkningsbaserade och sjukhusvistelsestudier en incidens av KD som sträcker sig från 9 till 19 per 100 000 barn under 5 år. År 2000 rapporterades cirka 4248 sjukhusvistelser med KD bland barn under 18 år i Sverige, varav 3277 (77%) var för barn under 5 år. År 2009 var det uppskattade antalet sjukhusvistelser med KD 5447 (standardfel [SE] =297), 4040 (SE=227) för barn under 5 år.

Riktlinjer använder sjukhusurladdningsdata, ett passivt KD-övervakningssystem och specialstudier för att beskriva incidensen och epidemiologin av KD i Sverige. KD-övervakningssystemet har upprätthållits av Riktlinjer sedan 1976 och bygger på frivillig rapportering av KD-fall av vårdgivare och lokala och statliga hälsovårdsmyndigheter. Ett standardiserat fallrapportformulär används för att samla in information om patienter.

KD-ärrapportformuläret finns tillgängligt som pdf-dokument för hälso- och sjukvårdspersonal att skicka en rapport. Hälso- och sjukvårdspersonal som vill lämna in en rapport kan göra det genom att fylla i antingen det tryckta formuläret Riktlinjer-PDF[PDF — 1 sida](dvs. skriva ut och fylla i manuellt) eller det elektroniska formuläret Riktlinjer-PDF[[PDF — 1 sida]]](dvs. ange uppgifterna direkt på datorn och skriv sedan ut det ifyllda formuläret. Obs! Du kanske inte kan ladda ner och spara det ifyllda formuläret om datorns programvara inte tillåter den här funktionen). Den ifyllda blanketten ska skickas till den postadress som anges på blanketten eller skickas per fax till 404-639-3163. Kawasaki sjukdom fallrapportPrint Version

Riktlinjer-pdf[PDF — 1 sida]

Elektronisk version Riktlinjer-pdf[PDF — 1 sida]

Senaste av Blog