Nya lagen för reglering av injektionsbehandling- för dig som konsument

Den 1 juli 2021 inträdde en ny lag som är till för att stärka dig som konsument när det gäller säkerhet och rättigheter vid injektionsbehandlingar och kirurgiska ingrepp.

Har du tidigare gått till en legitimerad seriös behandlare kommer du förhoppningsvis inte märka någon större skillnad, men det är alltid bra att själv ha information om vad du kan förvänta dig nu efter att nya lagen träder i kraft nu 1a juli. Många funderar över hur lagändringen kommer att påverka dem och du som kund skall välkomna deta och se det som att du får möjlighet att få rätt information och en tryggare behandling.

Man måste vara legitimerad som läkare, tandläkare eller sjuksköterska

Den som ger dig behandlingar nu måste ha fått sin legitimation som läkare, sjuksköterska eller tandläkare från Socialstyrelsen. Detta är för att säkerställa att de kan sin anatomi, hur läkemedel fungerar och att de kan hålla en god vårdhygien.

Den som ger dig behandlingarna får inte gör detta under övervak av annan legitimerad, så kallad ”delegation”, utan måste själv ha en egen legitimation.

Information, betänketid samt samtycke innan behandling

 1. Information innan behandling

Du ska få information innan din behandling, både skriftligen och muntligen. Då ska man få chans att ställa alla frågor och funderingar man har samt få information om ev risker med ingreppen. Har man gjort en konsultation och likadan behandling senaste 6 månaderna behöver man inte göra om den. Man ska också veta att efter konsultationen behöver du INTE genomgå ingreppet om du inte vill.

2. Betänketid innan behandling

Därefter är det betänketid. Enligt den nya lagen ska det gå minst 2 dagar vid injektioner och minst 7 dagar vid kirurgi från konsultation till utförd behandling. Syftet är att du skall hinna fundera över den information du fått och genomföra behandlingen efter ett noggrant övervägande.

3. Samtycke till behandling

När du sen välkomnas till behandlingen måste du ge ditt godkännande till behandlingen, detta kan göras genom att du säger det muntligen, eller skriva på ett papper.

Vad måste finnas med i informationen som fås innan betänketiden:

 • Vad för behandling som konsulterats och vilka likvärdiga behandlingar som finns.
 • Pris för behandlingen.
 • Förväntat förlopp för behandlingen och förväntat resultat.
 • Vilken patientförsäkring som man har som utövare och för verksamheten.
 • Eventuella behov av fortsatt behandling.
 • Kontaktperson vid ev komplikationer.
 • Läkemedel/medel/substanser som används.
 • Risker och biverkningar vid ingreppet.
 • Eftervård som konsumenten bör efterföljare för att förhindra att det blir infektion/skada. Givetvis har du ett ansvar för den del av eftervården för att minska riskerna för komplikationer.
 • Information att verksamheten är anmäld till IVO och står under deras inspektioner, detta är sedan nya lagen obligatoriskt.

Åldersgräns

Man måste vara över 18 år för att få behandlingar med botox och fillers i estetiska syften.

Det är din legitimerade läkare/sjuksköterska/tandläkare som du går till som ansvarar för att kontrollera åldern hos dig. Målsmans underskrift gäller inte.

Tillsyn av IVO, verksamhetschef

I nya lagen ingår även inspektioner av IVO årligen, som ska bedöma att platsen du behandlas på är patientsäker och hygieniskt ur vårdmiljö synpunkt.

Det ska också finnas en person som ansvarar för att det är hygiensikt och du får behandlingarna korrekt, denna personen kallas verksamhetschef.

Kan man straffas?

Kort och gott ja, man kan få böter eller upp till 6 månaders fängelse om man medvetet bryter mot den nya lagen. Det är först när IVO får ett tillsynsärende som den nya lagen kommer att prövas.

Vad gäller med journalföring?

Om du skulle behöva uppsöka medicinsk vård, får dessa läkare/behandlare inte per automatik information om dina ev behandlingar som du gjort av kosmetiska skäl.

Om kliniken måste föra journal är något oklart i den nya lagtexten. Vår rekommendation är att man skriver journal på alla ingrepp och behandlingar.

Vad gäller ang specialisering som läkare/tandläkare och estetiska kirurgiska ingrepp?

Man har inte specificerat tydligare än att man ska vara specialist inom ”rätt kroppsdel” för att få genomföra operationer, som exempel har man nämnt Öron-Näsa-Hals läkare för operationer i ansiktet samt att en neurokirurg inte får utföra bröstförstoringar till exempel. Du har rätt att veta vilken typ av specialisering läkaren har innan ev kirurgiska ingrepp.

Ref:

– SFS 2021:367

– Regeringens lagrådsremiss ang Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

 • HSAN:s yttrande över betänkandet SOU 2015:100 Kroppsbehandlingar: åtgärder för ett stärkt konsumentskydd, dnr 23.1-4808/2016.
 • Socialstyrelsen Artikelnummer 2018-9-21

Författare: Dr. Maria Strandberg

Granskad av: Dr. Nina Rawshani

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.