West-nile virus (Nilfeber)

1 min läsning
west nile virus myggor smitta infektion tropiska länder vaccin
west nile virus myggor smitta infektion tropiska länder vaccin

Vad är nilfeber?

West Nile-viruset (WNV) eller Nilfeber sprids via olika myggarter i många tropiska länder. Personer som drabbas upplever vanligtvis inga symtom och tillståndet förbättras utan behandling. West Nile-viruset sprids från myggor till djur och människa. Smittade fåglar kan också bidra till smittspridningen. West Nile-infektionen orsakas av ett virus som tillhör gruppen Flavivirus. Sjukdomen sprids inte via människor annat än i undantagsfall. Inkubationstiden är 12-14 dagar.

Nilfeber påverkar sällan svenska resenärer

Det är väldigt få Svenska medborgare som drabbas av West Nile-viruset och kommer tillbaka till Sverige med viruset. Det finns inga tecken för att någon drabbats av myggarter i Sverige. WNV finns i många delar av världen, särskilt tropiska länder.

Vaccin mot Nilfeber?

Det finns inget vaccin mot Nilfebern. Du bör därför undvika myggbett när du besöker högriskområden genom att bära insektssprayer och använda myggnät.

Symptom på West Nile-viruset

De flesta med West Nile-viruset har inga symtom, cirka 80 procent av de som drabbas upplever inga symptom. Vissa människor utvecklar lindriga symtom såsom muskelvärk, illamående, kräkningar och hudutslag. I vissa fall ses rödflammiga hudutslag och svullnade lymfkörtlar. En liten andel av de som drabbas utvecklar även hjärnhinneinflammation (meningit). Av de som utvecklar meningit är dödligheten högre. Infektionen läker vanligtvis på egen hand utan behandling. Mycket unga och äldre människor, och personer med tillstånd som diabetes löper större risk att utveckla en allvarlig infektion.

Tecken på en allvarlig infektion kan inkludera:

  • Muskelsvaghet
  • Förvirring
  • Kramper

Allvarliga West Nile infektioner behandlas på sjukhus. I sällsynta fall kan det leda till hjärnhinneinflammation (meningit).

Diagnostik

Ifall sjukvården misstänker att du drabbats av viruset kan läkare ordinera molekylärbiologiska metoder för att påvisa antikroppar mot West Nile-viruset. En individ som har antikroppar mot viruset har antingen drabbats av sjukdomen tidigare eller har en pågående infektion av West Nile-viruset. Någon specifik behandling finns inte utan terapin får inriktas på att lindra patientens symtom.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot sjukdomen. Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för West Nile-virusinfektion liksom för andra insektsöverförda smittor.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog