Nässpray med kortison

2020-03-02
3 min läsning
nasala steroider nässpray
nasala steroider nässpray

Nässpray med kortison (steroider)

Nässpray med kortison, även kallad kortikosteroida nässprayer, är antiinflammatoriska läkemedel som du använder lokalt i näsan. De kan användas för att behandla en rad olika tillstånd, inklusive hösnuva, bihåleinflammation, icke-allergisk rinit och näspolyper. Vissa nässprayer med kortison finns att köpa på apotek och butiker, medan andra är endast tillgängliga på recept.

Vanliga exempel på steorida nässprayer inkluderar:

 • Beklometason
 • Budesonid
 • Flutikason
 • Mometason

Hur och när man ska använda nässpray med kortison?

Nässpray med kortison kan användas som en långvarig behandling eller bara när de behövs. För hösnuva är det bäst att använda medicinen 1 till 2 veckor innan du tror att dina symtom börjar, eftersom det kan ta några dagar innan läkemedlet börjar verka. Bipacksedeln som medföljer förklarar hur den ska användas och hur ofta. Fråga apotekspersonal eller läkare om du inte är säker. Det är viktigt att använda sprayen regelbundet, även om du mår bättre. Det hjälper bara om det används varje dag.

Om du missar en dos eller tar för mycket

Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den du missade. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du oavsiktligt använder för mycket nässpray är det osannolikt att näsans slemhinna tar skada, särskilt om det är en engångsföreteelse. Tala med apotekare eller läkare om du är orolig.

Behandling

Om du har köpt en nässpray med kortison från ett apotek eller butik, sluta använda den när du tror att du inte längre behöver den. Använd det inte kontinuerligt i mer än en månad utan att tala med en läkare. Om du använder receptbelagd nässpray ska du inte sluta använda den såvida inte läkaren råder dig att göra det. Du kan behöva minska dosen gradvis. Detta kan bidra till att undvika obehagliga biverkningar (abstinenssymptom), såsom svår trötthet, ledsmärta, illamående och yrsel.

Biverkningar av nässpray med kortison

Nässprayer med kortison brukar inte orsaka några betydande biverkningar om de används på rätt sätt och vid normala doser.

Biverkningar kan inkludera:

 • Stickande eller brännande känsla i näsan
 • Torrhet i näsan
 • En torr och irriterad hals
 • En obehaglig smak i munnen
 • Klåda, rodnad och svullnad i näsan
 • Näsblod

Om du tar en hög dos under en lång tid, finns det också en liten chans att du kan få några av de biverkningar som ses vid användning av kortisontabletter, såsom ökad aptit, humörsvängningar och sömnsvårigheter.

Användning av steroida nässprayer med andra läkemedel, mat eller alkohol

Vissa läkemedel kan påverka effekten av nässprayer med kortison, även om detta är ovanligt. Kontrollera bipacksedeln som medföljer sprayen för att se om den kan påverkas av andra läkemedel. Fråga apotekspersonal eller läkare om du är osäker. Du kan vanligtvis dricka alkohol när du använder en steroida nässprayer och du behöver normalt inte undvika några särskilda livsmedel.

Vem kan använda nässprayer med kortison?

De flesta människor kan använda nässprayer med kortison. Rådfråga apotekspersonal eller läkare innan du använder en om du:

 • Har haft en allergisk reaktion mot steroider tidigare
 • Nyligen har genomgått näsoperationer
 • Har tuberkulos (TB) eller annan infektion i näsan
 • Nyligen har genomgått behandling med kortisontabletter eller steroidinjektioner i blodet
 • Är gravid, ammar eller försöker för ett barn

Nässpray med kortison är normalt säkra att använda under amning och under graviditeten, men det är en bra idé att få medicinsk rådgivning först.

Hur fungerar nässprayer med kortison?

Steroider är en konstgjord version av hormoner som normalt produceras av binjurarna, som är 2 små körtlar ovanför njurarna. När man sprayar kortison lokalt i näsan minskar steroiderna inflammationen lokalt. Detta kan hjälpa till att lindra symtom som nysningar och en rinnande eller täppt näsa. Det kan också bidra till att minska storleken på eventuella svullnader (till exempel polyper i näsan. Steroida nässprayer är inte samma sak som anabola steroider, som ofta används olagligt av vissa människor för att öka sin muskelmassa.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Allt om Flygvärdinnesjukan (perioral dermatit) – Symptom, behandling och förebyggande åtgärder.

Flygvärdinnesjukan (perioral dermatit) är en vanlig hudåkomma som kan misstas