Mjälte: funktion, komplikationer, operation (splenektomi)

2020-03-02
3 min läsning

Mjälte

Mjälte är ett organ som befinner sig precis nedanför revbenskorgen på vänster framsida, alltså precis på motsatt sida av levern. En mänsklig mjälte är ungefär lika stor som en knuten hand och är bönformad, mjälten befinner sig framför den vänstra njuren. Mjältens viktigaste uppgifter är att ta hand om kroppens vida och röda blodkroppar som befinner sig i blodbanan. Mjälten är även anvarig för att producera en särskild typ av vita blodkroppar som behövs för vårt immunförsvar och bildar även andra viktiga komponenter till immunförsvaret såsom antikroppar och immunglobuliner som är viktiga proteiner.

Mjälten är en del av immunförsvaret precis som lymfkörtlar, brässen, halsmandlar och tonsillerna. Mjälten är det största immunologiska organet i kroppen. Det är däremot möjligt att ta bort mjälten på grund av sjukdom eller skada utan någon hittills påvisbar långtidseffekt för hälsan eller kroppen, vissa människor föds även utan mjälte. Anledningen till att du kan överleva utan mjälten är för att levern tar över många utav dess funktioner.

Vilka funktioner har mjälten?

 • Bekämpar bakterier i blodet
 • Reglerar nivån av olika blodkroppar (vita blodkroppar, blodplättar och röda blodkroppar)
 • Filtrerar blodet och tar bort skadade eller gamla blodkroppar
 • Producerar antikroppar och immunoglobuliner

Sjukdomar i mjälten

Ifall mjälten inte fungerar normalt kan detta påverka cellerna i blodbanan. Oftast leder det till blodbrist eftersom mjälten tillverkar röda blodkroppar och dessutom finns en ökad risk för infektion eftersom antalet vita blodkroppar minskar. Personer med sjukdomar i mjälten kan även utveckla blåmärken enklare eftersom antalet blodplättar minskar.

Sprucken mjälte

En sprucken mjälte är en skada som kräver omedelbar behandling på sjukhus. I allmänhet är prognosen god. Vid allvarligt våld mot mjälten så finns en risk för att mjälten spricker, exempelvis vid trafik- eller idrottsolyckor. Mjälten kan även spricka utan någon yttre skada, det beror vanligtvis på att mjälten är förstorad till följd av sjukdomar i blodet eller infektioner. För många år sedan så valde man att operera bort mjälten om den spruckit eftersom risken för blödning anses vara för stor men idag väljer man istället att låta mjälten vara kvar och kontrollerar istället skadan under en period.

Det tar cirka tre veckor för mjälten att läka men den skadade personen måste vila och ta det lugnt i ungefär 3 månader eftersom risken får blödning är för stor.

Symptom på sprucken mjälten

 • Smärta under nedre delen av vänstra revbenet
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Mjältruptur kan leda till stor blodförlust vilket kan orsaka symtom som ökad andningsfrekvens, hög puls och förvirring

För att bekräfta diagnosen undersöker läkare din buk och genomför oftast en radiologisk undersökning som heter datortomografi (CT) eller magnetkamera (MRI).

Att leva utan mjälte

Ifall du av någon anledning behöver ta bort mjälten så kommer levern ta över flera av funktionerna som mjälten ansvarar för. Detta innebär att du kommer fortfarande kunna hantera flera infektioner.

Vaccinationer

Om du av någon anledning har en sjuk mjälte som inte kan producera tillräckligt med vita blodkroppar så behöver du kontrollera med din vårdgivare att du har haft alla dina rutinmässiga barnvaccinationer.

Du bör också vaccineras mot:

 • Lunginflammation (pneumokockinfektioner) med regelbundna boosters minst vart femte år
 • Vaccination mot influensa
 • Haemophilus influenzae typ b (Hib)
 • Meningit C

Antibiotika

Det rekommenderas att du tar lågdos antibiotika under resten av ditt liv för att förhindra bakterieinfektioner.

Antibiotika är särskilt viktiga för barn under 16 år och under de första 2 åren efter att din mjälte har tagits bort om ditt immunförsvar inte fungerar korrekt

Var uppmärksam på tecken på infektion

Se en läkare så snart som möjligt om du får tecken på infektion infektion.

Tecken på infektion inkluderar:

 • Feber
 • Halsont
 • Hosta
 • Svår huvudvärk
 • Huvudvärk med dåsighet eller utslag
 • Buksmärtor
 • Rodnad och svullnad runt det kirurgiska såret

Din läkare kan ordinera en kur av antibiotika för dig att använda om du får en infektion. Om din infektion blir allvarlig kan du bli antagen till sjukhus.

Informera sjukvårdspersonal om din bortopererade mjälte

Sjukvårdspersonal kommer att markera dina hälsojournaler för att visa att du inte har en fungerande mjälte. Men kom alltid ihåg att berätta för alla sjukvårdspersonal som du ser, inklusive din tandläkare.

Reseråd

Om du reser utomlands kan du kan bli tillrådd att ta med dig en kur av antibiotika. Ta reda på om du behöver en extra meningitvaccination och kontrollera om du behöver några resevaccinationer.

Personer utan fungerande mjälte har en ökad risk att utveckla en allvarlig form av malaria. Undvik om möjligt länder där malaria är närvarande. Om du inte kan undvika dem, tala med läkare eller apotekspersonal om läkemedel mot malaria innan du reser. Du bör också använda myggnät och insektsmedel.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Allt om Flygvärdinnesjukan (perioral dermatit) – Symptom, behandling och förebyggande åtgärder.

Flygvärdinnesjukan (perioral dermatit) är en vanlig hudåkomma som kan misstas