/

Allt du vill veta om migrän – Symtom, Behandling och tips

9 min läsning

Migrän

Migrän är en stark huvudvärk som kommer i attacker som varar i flera timmar eller i vissa fall dagar. Mellan attackerna är man fri från symtom. Attackerna kan komma allt ifrån någon gång per år till flera gånger i månaden. Attackerna kan föregås av en aura, detta är att man ser ljusfenomen i synfältet men kan även vara konstiga smaker eller domningar i en kroppshalva. Det finns inget bot mot Migrän, men det finns behandlingar som kan hjälpa att lindra anfall samt att undvika framtida anfall.

Källa: Pixabay

Vad är Migrän

Migrän är en stark huvudvärk som brukar sitta på en sida av huvudet i taget, men den kan växla sida under ett anfall eller bli dubbelsidig. Men oftast startar det enbart på en sida. Anfallen domineras av huvudvärk men kan också ge symtom som illamående, kräkningar, ljus och ljudkänslighet med flera. Personer med migrän får ofta flera attacker, men intervallen är mycket personliga. Vissa får attacker flera gånger varje månad och vissa får bara enstaka attacker per år. Det är väldigt vanligt att ha migrän, i Sverige har 15% av befolkningen migrän i någon form, av dessa är majoriteten kvinnor. 

Orsaker till migrän

Den underliggande medicinska orsaken till migrän är ännu inte förstådd, men det pågår aktiv forskning för att förstå den underliggande orsaken. Teorier idag handlar mycket om obalans i hjärnans signalämnen, t.ex. undersöks serotonin och dess roll i smärtsignaleringen. Det finns dock saker som i vet brukar kunna starta igång ett migränanfall hos personer med migrän Dessa kan vara:

 • Stress
 • Alkohol
 • Koffein
 • Starka ljus, ljud eller lukt
 • Sömnförändringar
 • Viss mat
 • Läkemedel
 • Hormonförändringar så som under menscykeln.

Riskfaktorer

 • Kvinnligt kön
 • Släktingar med migrän
 • Hormonförändringar

Migränanfallets faser och symtom

Ett migränanfall kan bestå av flera olika faser, vissa känner bara av enstaka faser och vissa känner av alla. Faserna brukar delas upp i prodrom, aura, attack och postdrom. Alla dessa har sina egna symtom och det kan vara goda indikatorer om vad som väntar, detta kan vara användbart för medicinering.

Förkänningar (Prodrom)

Prodomfasen är en tidig fas som sker 1–2 dagar innan det faktiska migränanfallet. Här får man förkänningar som varnar om ett kommande anfall. Denna fas kan vara subtil och lätt att missa, vissa känner inte av den alls. Symptom man kan få under prodromfasen inkluderar:

 • Ökad törst
 • Ökad vattenkastning
 • Förstoppning
 • Matsug “cravings”
 • Humörförändringar
 • Nackstelhet
 • Ökad mängd gäspningar. 
 • Extra klartänkt eller koncentrationsproblem

Aura

Vissa personer med migrän får ett så kallat aurafenomen innan sitt migränanfall. Dessa varar i ca 20–30 minuter sedan brukar det vara en lugn period på ca 30 minuter innan det faktiska migränanfallet. Den normala auran är att man ser ljuspunkter och blixtrar i synfältet. Man kan även förlora en del av synfältet och få tunnelseende.  Det finns även andra sällsynta versioner av aura som kan ske, dessa inkluderar:

 • Domningar i en kroppshalva
 • Talsvårigheter
 • Hallucinationer

Attackfasen

Migränanfallen kommer smygande och brukar starta på en sida av huvudet. Symtom blir gradvis värre under de första timmarna. När symtomen är som värst så kan problemen vara så stora att man inte kan jobba eller sköta vardagliga sysslor.  Symtomen tenderar att vara så en sida av huvudet, men den kan sprida sig till andra sidan med, eller bara byta sida. En person med migränanfall vill ofta bara vila och inte bli störd under anfallet. Anfallen vara i mellan 4 timmar och 3 dagar, när anfallen tar slut så avtar symtomen långsamt. Man kan få flera olika symtom under ett anfall, dessa inkluderar:

 • Stark molande, skärande eller bultande huvudvärk 
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Känslighet för ljud, lus och lukt

Efter ett migränanfall (Postdrom)

När anfallet avslutas så brukar symtomen avta långsamt. När symtomen släpper och anfallet avslutas så brukar man känna sig utmattad och slutkörd. Det kan också uppkomma en lätt förvirring i slutet av anfallet. Ibland kan huvudrörelser temporärt göra att symtomen från anfallet kommer tillbaka Denna fas brukar vara i ungefär en dag efter anfallets slut.

Hur kan man få hjälp?

Om man har en besvärlig migrän som påverkar ens dagliga liv i en stor grad och man inte hittar något sätt att hantera denna så kan det vara bra att uppsöka en läkare, du kan börja med att söka på din vårdcentral. Det är tacksamt om du innan besöket har försökt att göra en huvudvärksdagbok där du skriver ner varje gång du får huvudvärk, du får gärna skriva in om något utlöste det samt hur den kändes och hur länge det varade. Det är även av värde att notera vilken sida av huvudet som var inblandad. 

Det finns vissa fall där man misstänker något annat än migrän, och då ska man uppsöka läkare oavsett.

Sök akutvård

 • Om auran pågår i upp mot ett dygn
 • Om migränen inte går över på 72 timmar
 • Om huvudvärken kommer med nackstelhet och feber
 • Om migränen inte känns som den brukar
 • Om du får en plötslig intensiv huvudvärk.

Diagnostik

När du kommer till läkaren så kommer denne oftast att kunna ställa diagnosen migrän enbart på vilka symtom du beskriver. Om du har en dagbok över migränen så hjälper detta ytterligare. I de flesta fallen så behövs inget mer än detta. Men i sällsynta och osäkra fall kan det behövas labprover och röntgenundersökningar. 

Behandling

Behandlingen av migrän bygger på två olika sätt att angripa problemet. Det ena är anfallslindrig där man under ett aktivt anfall lindrar symptomen, detta är den vanligaste behandlingstypen. Det andra sättet är att förebygga framtida anfall. Detta blir mest aktuellt om man drabbas av flera svåra anfall per månad. 

Anfallslindring

Syftet med den anfallslindrande behandlingen är att man ska minska symptomen av ett aktivt anfall. Den anfallslindrande behandlingen går i tre huvudsakliga nivåer. Egenvård, receptfria läkemedel och receptbelagda läkemedel. De bör testas i den ordningen, egenvård och receptfria kan testas innan man ens besöker en läkare. 

Egenvård

Det finns mycket som man själv kan göra under ett aktivt anfall för att lindra problemen. Ofta handlar det om att undvika saker som göra anfallet värre.

 • Ta en kall handduk och lägg över panna och ögon
 • Sätt dig i ett mörkt tyst rum
 • Minimera stressen kring dig
 • Ta en tupplur
 • Äta mat hjälper för vissa
 • ev. gå hem ifrån jobb

Receptfria läkemedel

Det finns receptfria läkemedel som kan hjälpa att lindra en pågående attack. Här är det tacksamt att använda snabbt tillslagande varianter av läkemedlen. Förstahandsvalet är preparat med Acetylsalicylsyra (ASA) och gärna med koffein. exempel på detta är Treo, den är en brustablett och har därför snabbt tillslag. Notera att Treo INTE är samma sak som Treo Comp som är narkotikaklassat. Om man har problem med att man kräks så kan man istället ta ett stolpiller som förs upp i ändtarmen. I andrahand kan man använda preparat med diklofenak eller naproxen. Det går också att kombinera behandlingen med paracetamol, denna finns som brustablett, smälttablett, och stolpiller.

Receptbelagda läkemedel

Om man inte får lindring på ovanstående eller besväras av starkt illamående så kan man uppsöka läkare för mer avancerad anfallsbehandling. Här finns det ett antal olika läkemedel som man kan testa, man anpassar också behandlingen efter vilka symtom som plågar en samt allvarighetsgrad. 

Triptaner

När man inte upplever lindrig av receptfria läkemedel så är det första receptbelagda alternativet att pröva riptaner. Detta är starka läkemedel som lindrar migrän. De har dock vanliga biverkningar med trötthet, illamående och tryck över hals och bröst. Det är viktigt att ha koll på detta innan man startar behandling. Man tar triptanerna max 2 gånger per dag och max 4-5 doser per migränanfall oavsett längd.

Triptaner kan tas på flera olika sätt så som tabletter, nässpray eller injektioner. Tabletter är lättast om man inte har problem med uppkastningar. Injektioner är det snabbaste sättet och få lindring och kan vara bra för de som vaknar med migrän, den finns en spruta som kan hanteras självständigt. Nässpray är ett bra alternativ om man inte kan ta tabletter men inte vill ha spruta. Det är dock viktigt att följa instruktionerna på förpackningen.

Antipsykotika

Vissa mycket svåra fall a migrän som är ihållande kan uppleva lindring av haldol som är ett antipsykotika. Dessa medel ska inte användas i första hand då de ger mycket mer biverkningar jämfört med andra preparat. T.ex. så ger det en väldigt stark trötthet.

Illamående

Om ens största problem från migränen är illamående så kan det behandlas med Metoklopramid. Denna finns både som tablett och injektion. När man behandlas med triptaner så kan det vara en idé att också få Metoklopramid för att försäkra sig om att tabletten faktiskt stannar i magen.

Anfallsprevention

Det finns många sätt som man kan arbeta på för att undvika att få framtida migränanfall, det finns åtgärder som man kan göra själva och det finns också mediciner. Ska man börja med mediciner så bör man dock ha flera anfall per månad för att det ska vara effektivt att behandla det.

Egenvård

En bra start i att kuva sina egna anfall är att identifiera vad det är som utlöser anfallen. Detta kan man göra genom att föra en dagbok på när man får migrän, då kan det vara lättare att hitta mönster för när man får sina attacker. Sedan kan man angripa det som alstrar attackerna. Andra bra råd inkluderar att:

 • Skapa rutin kring sömn och måltider så de blir regelbundna
 • Drick gott om vatten
 • Minska stress i din omgivning
 • Testa avslappningsövningar
 • Motionera

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling blir aktuell när man har en stor mängd anfall som stör ens vardag. När man påbörjar en läkemedelsbehandling så ska man inte förvänta sig att den tar bort alla ens migränanfall utan snarare att den minskar antalet. Det finns många olika sorters behandlingar, därför kan det vara svårt att hitta en bra behandling som passar en själv. 

 • Betablockare (förstahands val)
 • Antidepressiva (Amitriptylin)
 • Antiepileptiska (Valproat, Gabapentin m.m.)
 • Angiotensin II-receptorantagonister (Kandesartan)
 • CGRP-hämmare (Erenumab, Fremanezumab)

Andra medicinska behandlingar

Det finns andra behandlingar man kan testa som inte består av läkemedel. Ett alternativ är injektioner är Botox i vissa muskelgrupper, detta har visat sig kunna minska migränanfall och vanlig huvudvärk. Här krävs en stor mängd injektioner för att ge lindring.

Prognos

Migrän är ett tillstånd som inte går att bota, det tenderar att uppträda i tonåren för att blir värre fram tills man är 30, efter detta avtar det i frekvens och intensitet för varje år som går. Vissa kan bli helt anfallfria med åldern. 

Komplikationer

Migrän i sig själv är väldigt jobbigt men inte farligt. En risk när man har migrän är att man använder väldigt stora mängder receptfria läkemedel mot huvudvärk. Då finns det en risk att man skapar sig en läkemedelsberoende huvudvärk. Detta innebär att man får huvudvärk av att inte ta medicinerna. Därför ska man max ta huvudvärkstabletter 15 gånger per månad.

Liknande sjukdomar

 • Spänningshuvudvärk Den vanligaste typen av huvudvärk, går oftast över snabbare och har ingen ljuskänslighet. Drabbar ofta hela huvudet istället för en halva. Ofarlig med irriterande
 • Subaraknoidalblödning Ovanlig typ a huvudvärk som kommer från en hjärnblödning. Kommer som ofantligt stark huvudvärk som kommer från ingenstans, helt ny karaktär. Sök akuten DIREKT vid detta.
 • Hortons Huvudvärk Stark huvudvärk som kommer i flera intervaller om 10-15 minuter. Inte ljuskänslig. Tenderar att vanka runt i rummet av smärta. Kommer likt migrän i attacker.
 • Läkemedelsutlöst huvudvärk – Huvudvärk som kommer när man inte tar värktabletter. Orsakad av överdriven konsumtion av värktabletter. Behandlas med att sluta med värktabletter.
 • Hjärnhinneinflammation (Meningit ) Infektion i hjärnhinnan. Ny huvudvärk som kommer med feber och nackstelhet. Kräver att man åker in till akuten.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog