Allt om Medaljongsjukan (Pityriasis rosea) – Utslag, liknande sjukdomar och progres

Medaljongsjukan (Pityriasis rosea)

Medaljongsjukan är ett vanlig hudtillstånd som består av att man får ett runt fjällande utslag på 2-10 cm. efter en dryg vecka så får man små runda fjällande utslag runt detta. Utslagen ger inga symtom men kan klia lite ibland. Utslagen försvinner av sig själv på 6-8 veckor. Medaljongsjukan smittar inte och behöver ingen behandling. Man kan testa hydrokortison eller antihistaminer mot klådan om detta är besvärande.

Pilen pekar på primärmedaljongen. Notera små utslag runt om. Källa: WIkimedia commons

Vad är medaljongsjukan?

Medaljongsjukan eller pityriasis rosea som det heter på medicinskt språk är en ofarlig hudsjukdom som ofta uppkommer på personer i åldrarna 10-35 år. Man vet inte exakt vad sjukdomen orsakas av men det är vanligt att man har en förkylning innan debut av symtomen, därför tror man att det kan vara kopplat till virus. 

Hur uppträder medaljongsjukan.

Medaljongsjukan börjar med ett utslag som “primärmedaljongen” detta är ett enstaka rött fjällande utslag som är mellan 2-10 cm stort. Utslaget brukar inte ge några symtom men kan ibland klia lite. Efter några veckors tid så kan det uppkomma nya utslag runt omkring primärmedaljongen.  Dessa utslag är mindre i storlek men också röda och fjällande. Utbredningen av detta går i hudens sträckriktning vilket kan göra att de får ett “julgransmönster”. Alla utslag försvinner av sig själva efter 6-8 veckor men det kan också ta längre tid för dem att försvinna i vissa fall. 

Ska man uppsöka läkare?

Vid medaljongsjukan så behöver man inte uppsöka en läkare. Dett eftersom att det inte kräver någon behandling och att det inte smittar. Om man känner andra symtom eller är osäker på att det just är medaljongsjukan så kan man uppsöka en vårdcentral. En läkare kan i de flesta fallen diagnostisera medaljongsjukan enbart genom att kolla på utslagen.

Behandling?

Då medaljongsjukan varken ger symtom eller smittar så behövs ingen behandling för tillståndet. Notera också att kortisonkrämer INTE hjälper mot medaljongsjukan. 

Liknande utslag

Utseendet med ett stort utslag och flera små runt omkring är ovanligt i andra tillstånd än medaljongsjukan, men det finns andra tillstånd med utslag som kan förväxlas eller likna medaljongsjukan i vissa fall

  • Ringorm – Svampsjukdom som ger liknande utslag och kan i vissa fall ge andra utslag runt, dock annat mönster
  • Borrelia – Ett stort utslag i form av en ring som växer. Blir ofta större och fjällar ej
  • Guttat psoriasis – Ofta första episoden av psoriasis. Liknande utslag men ingen primärmedaljong alla är 0,5 – 2 cm stora
  • Eksem – Ofta känner man till att man har eksem och det kommer ofta på olika ställen. Sällan så tydligt runda utslag.
  • Sekundär syfilis –  Mycket ovanligt tillstånd idag. Kommer flera veckor efter oskyddat samlag. Debuterar först med sår på kön.