Magsår (ulcus): symtom, orsaker, utredning, behandling

5 min läsning
magsår ulcus symtom behandling utredning
magsår ulcus symtom behandling utredning

Magsår

Magsår är öppna sår som utvecklas på slemhinnan inuti magen. Sår kan också förekomma i den delen av tarmarna som kommer strax efter magsäcken (tolvfingertarmen), dessa sår kallas även för duodenalsår. När man pratar om magsår så syftar man även på duodenalsår. Magsår uppstår oftast till följd av bakterier men det är även möjligt att utveckla magsår av vissa läkemedel.

Symtom

Det vanligaste symtomet på magsår är en brännande eller ihållande smärta i mitten av magen. Magsår är inte alltid smärtsamt och vissa människor kan uppleva andra symtom, såsom matsmältningsbesvär, halsbränna och sjukdomskänsla. Symtomen vid magsår kan variera mellan olika personer.

Det är vanligt att ha ett eller flera av följande symtom vid magsår:

 • Du har ont i mitten av magens översta del
 • Du mår illa och kan kräkas
 • Du har ont i perioder, du kan till exempel ha ont några veckor och vara symtomfri däremellan.
 • Du känner att symtomen ändras när du äter, de kan antingen lindras eller försämras.

Blödande magsår

Magsår utvecklas vanligtvis över en lång tid och samtidigt som vävnaden inuti magen tar skada så bildas en ärrvävnad över området. I vissa fall kan magsåren börja blöda. Dessa blödningar kan variera i storlek från stora akuta blödningar som är livshotande till mindre blödningar som först uppmärksammas när patient utvecklar blodbrist. Magsår kan även rupturera vilket innebär att såret går igenom väggen på magsäcken eller tolvfingertarmen, detta leder till att innehållet i magsäcken läcker ut vilket skapar både en stor infektion och akut blödning. Du kan ha ett blödande magsår utan att du känt av några symtom medan ett rupturerat magsår känns genast som en akut buksmärta som kräver omedelbart omhändertagande.

Vanliga symtom på blödande eller rupturerat magsår är följande:

 • Plötslig smärta i övre delen av buken
 • Illamående och kräkningar, vid akuta fall kan du kräkas blod eller maginnehåll som ser ut som kaffesump
 • Du noterat svart avföring
 • Du går ner i vikt
 • Du upplever symtom som vid blodbrist med trötthet, frusenhet, andfådd och svaghetskänsla
 • Smärtan kan förvärras efter födointag men kan även lindras av mat eller dryck

Andra orsaker till buksmärtor

I buken finns det flera organ som har väldigt många och viktiga funktioner utöver matsmältningen. Det finns många sjukdomstillstånd som leder till buksmärtor och flera av dessa har överlappande symtom vilket gör diagnostiseringen vid buksmärtor särskilt svår. Organen som ingår i buken är följande:

 • Tarmarna (tunntarm och tjocktarm)
 • Njurar
 • Blindarm (en del av tarmarna)
 • Mjälten
 • Magsäcken
 • Gallblåsa
 • Lever
 • Bukspottkörtel

Följande tillstånd kan leda till buksmärtor:

 • Förstoppning
 • Diarré
 • Virus- eller bakterieinfektion i magen (gastroenterit)
 • Sura uppstötningar (GERD)
 • Stress
 • IBS
 • Crohns sjukdom (en inflammatorisk tarmsjukdom)
 • Laktosintolerans
 • Njurinfektion
 • Njursten
 • Blindtarmsinflammation/blindtarmsruptur
 • Gallstenar
 • Skador i den stora kroppspulsådern (bukaorta)

När du ska söka läkarvård?

Du bör träffa din husläkare om du tror att du kan ha magsår. Sök akut medicinsk rådgivning om du upplever något av följande symtom:

 • Blodtillblandade uppkräkningar – blodet kan verka klarrött eller ha en mörkbrun, kornigt utseende som liknar kaffesump
 • Mörka, klibbiga, tjärliknande avföring
 • En plötslig, skarp smärta i magen som blir sämre
 • Viktnedgång i kombination med aptitlöshet
 • Du är äldre än 50 år och utvecklar symtom från magen som du inte haft tidigare

Dessa kan vara ett tecken på en allvarlig komplikation, såsom inre blödningar.

Orsaker till magsår

Magsår uppstår när skiktet som skyddar magslemhinnan från magsyra bryts ner, vilket gör att vävnaden i magsäcken blottas för magsyran vilket leder till vävnadsskada. Detta är oftast ett resultat av en infektion från en bakterie som heter Helicobacter pylori (H. pylori). En annan anledning är ett högt intag av antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) särskilt om de tas under en längre tid eller vid höga doser.

Utredningar vid misstänkt magsår

Du bör alltid söka vård om du misstänker magsår. När du träffar din läkare bör du prata om dina symtom och genomgå de undersökningar som görs på en vårdcentral. Berätta gärna om du haft magsår tidigare, vilka läkemedel du använder, när symtomen uppkommer och om det finns något som antingen förvärrar eller försämrar symtomen. Din husläkare kommer ta ställning till vilka undersökningar du bör genomföra. Vanligtvis blir man undersökt med gastroskopi hos specialistläkare som går in med ett flexibelt rör genom munnen, längst fram på röret finns en kamera och en lampa. Denna undersökning gör det möjligt att se insidan på matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen. Det är även möjligtvis att ta prov på vävnaden samtidigt som man genomför denna undersökning, exempelvis för Helicobacter pylori eller vid misstanke om cancer. Läkaren som genomför undersökningen kan se om det finns sår eller andra förändringar som kan förklara dina symtom.

Andra undersökningar innefattar blodprover för att avgöra om du har blodbrist eller ett inflammatoriskt tillstånd som orsakar låga blodnivåer. Ett blodprov kan även visa om du är infekterad av Helicobacter pylori. Du kan också lämna ett utandningsprov eller avföringsprov för att undersöka om du är infekterad av denna bakterie.

Magsår kan påverka människor i alla åldrar, inklusive barn, men förekommer oftast hos personer som är 60 år eller äldre. Det är vanligare att män drabbas än kvinnor.

Behandling

Med behandling kommer de flesta magsår att läka inom en månad eller två. Den behandling som rekommenderas för dig beror på vad som orsakade såret. De flesta människor kommer att ordineras en medicin som kallas protonpumpshämmare (PPI) för att minska mängden syra som deras mage producerar och låta såret läka naturligt. Om en Helicobacter pylori-infektion är ansvarig för såren kommer antibiotika också att användas för att döda bakterierna, vilket bör förhindra att såret kommer tillbaka. Du behandlas med protonpumpshämmare och två sorters antibiotika i en vecka om magsåret beror på Helicobacter pylori. Att ta bort bakterien med den här kombinationen av läkemedel kallas eradikeringsbehandling. Du behöver fortsätta att använda protonpumpshämmare om såret befinner sig i magsäcken.

Om såren orsakas av användning av NSAID, föreskrivs vanligen protonpumpshämmare och din läkare kommer att diskutera om du ska fortsätta använda NSAID. Alternativ medicinering till NSAID, såsom paracetamol, kan rekommenderas. Magsår kan komma tillbaka efter behandling, även om detta är mindre sannolikt om den bakomliggande orsaken behandlas korrekt. Du behandlas olika länge, beroende på om såret sitter i magsäcken eller i tolvfingertarmen.

Läkemedel som påverkar produktionen av magsyra

Det finns olika grupper av läkemedel som påverkar produktionen av saltsyra i magsäcken:

 • Protonpumpshämmare är en effektiv läkemedelsgrupp som används regelbundet och minskar produktionen av saltsyra i magsäcken.
 • Histamin-2-blockerare är ett läkemedel som minskar produktionen av saltsyra, men är inte lika effektiv som protonpumpshämmare
 • Antacida kan neutraliserar saltsyra som finns i magsäcken

Återbesök efter avslutad behandling

Efter avslutad behandling bör du genomgå en ny gastroskopi för att säkerställa att såret har läkt. Du kan även genomgå ett utandningsprov för att garantera att bakterien är behandlad. Ett sår i tolvfingertarmen behöver inte kontrolleras med gastroskopi.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!