Lungsäcksinflammation (Pleurit) – Symptom, Orsak, Utredning och Behandling

Lungsäcksinflammation (Pleurit)

Lungsäcksinflammation är en inflammation av lungsäcken, lungsäcken är en vätskefylld struktur som har sin ena sida mot lungan och andra sidan mot revenen. Lungsäcken ser till att lungan kan röra sig mjukt och smidigt mot revbenen. Vid en lungsäcksinflammation så blir lungsäcken irriterad. Detta gör att det gör ont när lungorna rör på sig så som när man andas djupt, skrattar eller hostar. Man brukar därför sluta andas djupt och enbart andas ytligt. Lungsäcksinflammation kan bero på många olika anledningar. Vanligast är virus vilket läker ut av sig själv.

Bild på lungan. Det röda lagret är lungsäcken. Notera att det finns ett tunt lager av vätska i den. Källa: Servier Smart Medical art

Vad är Lungsäcksinflammation?

En lungsäcksinflammation är en inflammation där lungsäckens smörjande medel försvinner. Detta kan ske av en rad olika anledningar, men för att förstå förloppet så behöver man ha en förståelse för vad lungsäcken är.

Lungsäcken

Lungorna sitter fäst vid revbenen som drar ut dem och hjälper dem att expandera vid andning. Lungorna kommer att röra sig längs revbenen då de dras ut. För att denna rörelse ska kunna bli smidig så krävs det att det finns smörjande medel. Denna smörjning består av lungsäcken, lungsäcken är en säck som är fylld med lite vätska. Lungsäcken sitter fast med sin ena sida på lungorna och sin andra sida på revbenen. De två sidorna av lungsäcken kommer gnida mot varandra och för att detta ska ske smidigt utan smärta så finns det smörjande vätska i lungsäcken. 

Lungsäcksinflammation

Vid en lungsäcksinflammation så blir lungsäckens hinnor svullna och irriterade, detta gör att när det gnider mot varandra och gör ont. Det finns många anledningar till att lungsäcken blir irriterad som kommer gås igenom senare. Lungsäcksinflammationer delas in i två former, torr och blöt lungsäcksinflammation. Vid den torra så är det minskad mängd vätska i lungsäcken vilket ökar friktionen och smärtan. Vid den blöta sorten så är det ökad mängd vätska i lungsäcken vilken kan göra det svårt och andas och ger smärta. 

Symtom

 • Huggande smärta vid djupandning, skratt och hostning
 • Ytlig andning
 • Torrhosta
 • Andfåddhet

Orsaker

 • Virusinfektion – Vanligaste anledningen, ger oftast torr lungsäcksinflammation som går över av sig själv
 • Bakteriell Infektion – Oftast kopplad till annan bakteriell infektion, behandlas med antibiotika
 • Svampinfektioner – Ovanligt men kan behandlas med svampdödande medicin
 • Blodpropp i lungan – Allvarlig anledning, ger blöt lungsäcksinflammation. bedöms med röntgen och undersökning
 • Tumörer – Ovanligt men allvarligt. 
 • Reumatism eller SLE – autoimmuna sjukdomar, sällan första symtom. 
 • Tuberkulos – Ovanlig sjukdom i sverige, men kan komma från utlandet
 • Sickle cells sjukdom – ovanligt genetisk sjukdom som man föds med. 

När ska man söka läkare?

Om du har symtom som påminner om lungsäcksinflammation så är det en god idé att uppsöka vårdcentral omgående. Om du har plötslig bröstsmärta och är över 40 så bör du söka till akuten då symtomen ibland kan förväxlas med hjärtinfarkt. 

Undersökningar

En läkare kommer att fråga dig om dina besvär, lyssna på dina lungor och ta blodprov. I vissa fall kan detta räcka för en diagnos men ibland så kan du också behöva få en röntgenundersökning eller ultraljud. Här kan man se om det finns vätska i lungsäcken. Om man hittar vätska i lungsäcken så kan läkaren välja att tömma ur vätskan ur lungsäcken. Detta görs med bedövning och en nål. Sedan kan man analysera vätskan för att förstå anledningen till inflammationen. tömning ger också lindring av symtomen. 

Behandling

Vilken behandling man får beror helt på vilken underliggande orsak till infektionen. Oftast beror det på en virusinfektion och då så går det över av sig själv. Om det beror på bakterier så får man antibiotika. För övriga tillstånd så finns det oftast specifik behandling mot dem.