/

Vaccin mot lunginflammation

2 min läsning

Vaccination mot lunginflammation

Man kan drabbas av infektioner i lungorna. Den medicinska termen för lunginflammation är pneumoni. De vanligaste infektionerna startas av bakterier eller virus. Om man drabbas av en lunginflammation orsakad av bakterier behöver man som regel antibiotika. Om infektionen orsakas av virus finns inget läkemedel som påskyndar läkning av infektionen. De vanligaste symtomen på lunginflammation är hosta, feber, trötthet och svårigheter att andas (dyspné). Idag kan man vaccinera sig mot lunginflammationer som orsakas av bakterien Streptococcus pneumoniae (även kallad streptokocker) och viruset influensa typ A och typ B. Man bör vaccinera sig mot pneumokocker och influensa om man tillhör de grupper som Socialstyrelsen anser skall vaccinera sig. Detta beror på att de grupperna löper högre risk för svåra infektioner, behov av sjukhusvård och utveckling av komplikationer.

Världshälsoorganisationern (WHO) rapporterade år 2019 att över 1 miljoner barn dör årligen till följd av lunginflammation. Ingen annan infektionssjukdom dödar lika många barn. Det är viktigt att vaccinera sig mot lunginflammation.

Vad är ett vaccin?

Ett vaccin är ett läkemedel som innehåller döda virus, döda bakterier eller delar från virus och bakterier. Vaccin är inte farligt för den som tar vaccinet. De vacciner som erbjuds i Sverige är säkra och testade på miljontals människor i hela världen. Vaccinets uppgift är att utsätta kroppen för viruset eller bakterierna så att kroppens immunförsvar lär känna bakterierna och viruset. Eftersom vaccinet inte innehåller levande virus eller bakterier så tar man ingen skada av vaccinet. Vaccinet gör att immunförsvaret lär känna bakterien eller viruset, och då kan immunförsvaret attackera dessa om man blir infekterad senare.

Vilken typ av lunginflammation kan man vaccinera sig mot?

Det finns många olika bakterier och virus som kan orsaka lunginflammation. Flera av dessa infektioner kan man vaccinera sig mot. Dessa är som följer:

 • Haemophilus influenzae typ b (Hib)
 • Mässling
 • Pertussis (kikhosta)
 • Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae)
 • Varicella (vattkoppor)
 • Influensa

Samtliga dessa vacciner är säkra men ibland uppkommer biverkningar när man får ett vaccin. De flesta biverkningarna är milda och försvinner spontant inom några dagar.

I nuläget arbetar många läkemedelsbolag på att ta fram et vaccin mot COVID-19.

Undvik (förebygg) att drabbas av lunginflammation

 • Undvik att vistas nära människor om har en pågående lunginflammation.
 • Var noggrann med handhygien. Tvätt och sprita händerna flitigt om du är ute i samhället, eller på annan plats där smitta kan finnas.
 • Rengör ytor där andra personer rör sig mycket.
 • Hosta eller nys i näsduk och kasta näsduken direkt efter.
 • Sluta röka omedelbart.
 • Be personer i din omgivning sluta röka så du slipper passiv rökning.
 • Motionera mera.
 • Om du har lungsjukdom (astma, cystisk fibros, KOL), se till att den är välbehandlad.

Riskgrupper för lunginflammation

 • Nyfödda och spädbarn.
 • Små barn (5 år eller yngre)
 • Rökare.
 • Äldre personer (65 år eller äldre)
 • Övervikt, fetma.
 • Personer med hjärt-kärlsjukdom.
 • Personer som har cancer.
 • Personer som har diabetes.
 • Personer som har astma.
 • Personer som har cystisk fibros.
 • Personer som har njursjukdom, njursvikt.
 • Personer som har leversjukdom, leversvikt, levercirros (skrumplever).
 • Personer som har nedsatt (försvagat) immunförsvar.
 • Personer som har andra kroniska sjukdomar.
 • Personer som använder immunhämmande läkemedel (cellgifter, kemoterapi, immunnedsättande, immunmodulerande).

Vaccination mot pneumokocker (pneumokockvaccin)

Det finns två vacciner som hjälper till att förebygga pneumokocksjukdom bland vuxna 65 år eller äldre. Båda vaccinerna är säkra och effektiva, men de kan inte ges samtidigt. Vaccinerna heter PCV13 och PPSV23.

Pneumokock polysackarid vaccin (PPSV23)

Riktlinjer rekommenderar att alla vuxna 65 år eller äldre vaccineras med PPSV23.

Pneumokockkonjugatvaccin (PCV13)

Riktlinjer rekommenderar att vuxna 65 år eller äldre får vaccinet PCV13 om de har:

 • Nedsatt immunförsvar, oavsett anledning till detta.
 • Cochlea-implantat

Om du redan har fått PPSV23 så måste du vänta minst ett år innan du får PCV13.

Senaste av Blog