Lågt blodtryck (hypotoni) – orsaker, utredning, behandling och uppföljning

2022-12-28
9 min läsning

Denna sida är granskad av en specialistläkare. Var noggrann med hälsoinformation som du hittar online eftersom informationen kan vara felaktig eller sakna viktig fakta. På Medliv får du veta vilket innehåll som granskats av en specialistläkare.

Introduktion om lågt blodtryck

Lågt blodtryck, även känt som hypotoni, är ett tillstånd där blodtrycket sjunker under det normala. Det är viktigt att veta att lågt blodtryck inte alltid är ett problem. För vissa människor är det helt normalt och inte ett tecken på någon sjukdom. För andra kan det dock vara ett tecken på ett allvarligare hälsoproblem.

Normala blodtrycksnivåer

Blodtrycket består av två siffror som anger hur mycket tryck som finns i artärerna (blodkärl som transporterar syrerikt blod) när hjärtat slår. Den första siffran kallas systoliskt tryck och den andra diastoliskt tryck.

Inom sjukvården brukar man prata om övertrycker (systoliskt blodtryck) och undertrycket (diastoliskt blodtryck). Normalt sett bör systoliskt tryck ligga mellan 120 och 140 och diastoliska mellan 80 och 90. Om dessa siffror sjunker under det normala talar man om lågt blodtryck.

Kort om orsaker

Lågt blodtryck kan orsakas av flera olika faktorer. En vanlig orsak är en brist på vätska i kroppen, vilket gör att blodet inte har tillräckligt med volym för att pumpas runt ordentligt. Andra orsaker inkluderar anemi (blodbrist), diabetes, sköldkörtelsjukdomar (tyroideasjukdomar), allergier, stress och läkemedel.

Kort om symtom

Symtom på lågt blodtryck inkluderar yrsel, trötthet, blekhet, huvudvärk, svimningar, andfåddhet och bröstsmärtor. Om du upplever något av dessa symtom bör du kontakta din läkare för en utvärdering.

Kort om behandling

Behandlingen av lågt blodtryck beror på orsaken till problemet. Om det beror på brist på vätska kan läkaren rekommendera att du dricker mer vatten och andra vätskor för att återställa balansen.

Om det beror på en annan medicinsk tillstånd kan läkaren rekommendera specifika behandlingar för att behandla den underliggande orsaken. Ibland kan läkemedel som höjer blodtrycket rekommenderas för att hjälpa till att återställa balansen.

Det är viktigt att ta hand om lågt blodtryck för att undvika allvarliga komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Genom att ta hand om din hälsa och se till att du följer din läkares riktlinjer kan du minska risken för allvarliga problem relaterade till lågt blodtryck.

Symtom och tecken på lågt blodtryck

 1. Trötthet: Trötthet är ett vanligt symptom på lågt blodtryck, vilket beror på att blodet inte kan transportera tillräckligt med syre och näringsämnen till kroppens vävnader.
 2. Yrsel: Yrsel är ett annat vanligt symptom på lågt blodtryck, vilket beror på att hjärnans blodcirkulation är försämrad.
 3. Svaghet: Svaghet är ett annat vanligt symptom på lågt blodtryck, vilket beror på att kroppens muskler inte får tillräckligt med syre och näringsämnen.
 4. Huvudvärk: Huvudvärk är ett vanligt symptom på lågt blodtryck, vilket beror på att hjärnans blodcirkulation är försämrad.
 5. Andfåddhet: Andfåddhet är ett vanligt symptom på lågt blodtryck, vilket beror på att kroppens organ inte får tillräckligt med syre och näringsämnen.
 6. Illamående: Illamående är ett vanligt symptom på lågt blodtryck, vilket beror på att det finns en brist på syre och näringsämnen i kroppen.
 7. Synproblem: Synproblem är ett vanligt symptom på lågt blodtryck, vilket beror på att det finns en brist på syre och näringsämnen i ögat.
 8. Hjärtklappningar: I vissa fall kan blodtryck leda till hjärtklappningar eller oregelbunden rytm som reaktion på blodtrycksfallet.

Orsaker till lågt blodtryck

Lågt blodtryck, även känt som hypotoni, är ett tillstånd där blodtrycket sjunker under det normala. Det är vanligare hos äldre personer, men kan förekomma hos alla åldrar. Lågt blodtryck kan orsaka yrsel, trötthet och andfåddhet. Om det inte behandlas kan det leda till allvarliga komplikationer.

Det finns flera möjliga orsaker till lågt blodtryck. De vanligaste orsakerna inkluderar:

 1. För lite vätska i kroppen: Om du inte dricker tillräckligt med vatten eller andra vätskor, kan det leda till lågt blodtryck.
 2. Blodförlust: Blödningar, såväl inom som utom kroppen, kan leda till lågt blodtryck.
 3. Endokrina störningar: Sjukdomar som diabetes och sköldkörtelsjukdomar kan orsaka lågt blodtryck.
 4. Läkemedel: Vissa läkemedel, såsom diuretika och antidepressiva medel, kan leda till lågt blodtryck.
 5. Infektioner: Infektioner som influensa och lunginflammation kan leda till lågt blodtryck.
 6. Allergisk reaktion: Allergisk reaktion mot mat eller mediciner kan orsaka lågt blodtryck.
 7. Graviditet: Under graviditeten ökar kroppens behov av vätska och näringsämnen, vilket kan leda till lågt blodtryck.

Om du misstänker att du har lågt blodtryck bör du uppsöka en läkare för att få diagnosen bekräftad och för att ta reda på orsaken bakom detta tillstånd. Behandlingen beror på den underliggande orsaken och kan innefatta livsstilsförändringar, vätskeersättning samt insättning- eller utsättning av läkemedel.

Hur lågt blodtryck diagnostiseras

Blodtrycksmätare

Diagnostisering av lågt blodtryck innebär att läkaren mäter ditt blodtryck med en manuell eller automatisk blodtrycksmätare. Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg) och består av två siffror: systoliskt tryck (det högre numret) och diastoliskt tryck (det lägre numret).

Ett normalt blodtryck är 120/80 mmHg. Om ditt systoliska tryck är under 90 mmHg och/eller ditt diastoliska tryck är under 60 mmHg, har du lågt blodtryck.

Elektrokardiogram (EKG) och njurprov

För att bekräfta diagnosen kan läkaren också utföra andra tester, inklusive en urinprov och ett elektrokardiogram (EKG). Dessa tester kan hjälpa till att identifiera eventuella underliggande orsaker till lågt blodtryck, såsom hjärt- eller njurproblem.

24-timmars blodtrycksmätning

Om du har lågt blodtryck kan läkaren också rekommendera att du gör en 24-timmars blodtrycksmätning. Detta test involverar att du bär en liten enhet som mäter ditt blodtryck regelbundet under hela dygnet. Resultaten från detta test kan hjälpa läkaren att avgöra om ditt låga blodtryck är ett resultat av en allvarligare sjukdom eller bara ett tillfälligt tillstånd.

Röntgen för att utesluta annan sjukdom

Om din läkare misstänker att ditt låga blodtryck beror på en allvarligare sjukdom, kan ytterligare tester vara nödvändiga för att bekräfta diagnosen. Dessa tester kan inkludera röntgenundersökningar såsom ultraljud, datortomografi (CT) eller magnetisk resonansavbildning (MRI).

Hur lågt blodtryck behandlas

Behandla underliggande orsak

Lågt blodtryck är ett vanligt medicinskt tillstånd som kan orsaka yrsel, svimning och trötthet. Det är viktigt att veta hur man behandlar lågt blodtryck för att undvika allvarliga komplikationer. Behandling av lågt blodtryck börjar med att identifiera orsaken.

Om det är ett resultat av en underliggande sjukdom eller medicinsk tillstånd, måste det behandlas först. Om det inte finns någon uppenbar orsak, kan läkare rekommendera livsstilsförändringar som att dricka mer vätska, äta mer salt och öka sin fysiska aktivitet.

Utsättning av läkemedel

En vanlig orsak till lågt blodtryck kan vara intensiv blodtryckssänkande behandling. Ibland räcker det med att stoppa eller minska behandlingen mot högt blodtryck för att behandla lågt blodtryck.

De vanligaste läkemedlen är diuretika, ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare och betablockerare. Diuretika hjälper till att minska mängden vätska i kroppen, vilket gör att blodtrycket stiger. ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare och betablockerare minskar hjärtfrekvensen och minskar stress på hjärtat.

Andra behandlingsalternativ

I vissa fall kan läkare rekommendera andra behandlingar som akupunktur eller yoga för att hjälpa till att hantera lågt blodtryck. Akupunktur har visat sig vara effektivt för att höja blodtrycket och kan också hjälpa till att minska stress och ångest. Yoga har visat sig ha en positiv effekt på blodtrycket genom att minska stressnivåerna och öka flexibiliteten.

Hur lågt blodtryck kan förebyggas

För att förebygga lågt blodtryck finns det ett antal olika strategier som du kan använda.

 1. Drick tillräckligt med vätska: Att dricka tillräckligt med vatten och andra vätskor hjälper till att hålla blodtrycket uppe och undvika lågt blodtryck. Försök att dricka minst 8 glas vatten om dagen för att hålla dig hydrerad.
 2. Ät en balanserad kost: En balanserad kost som innehåller alla de nödvändiga näringsämnena är viktig för att hålla blodtrycket uppe. Försök att inkludera frukt, grönsaker, fullkorn, magert kött och fisk i din dagliga kost. Undvik feta livsmedel och mat som är rik på salt.
 3. Motionera regelbundet: Regelbunden motion hjälper till att stärka hjärtat och förbättra cirkulationen, vilket hjälper till att hålla blodtrycket uppe. Försök att göra 30 minuters aerobisk träning tre gånger i veckan för att bibehålla ett hälsosamt blodtryck.
 4. Undvik stressande situationer: Stress kan leda till lågt blodtryck, så det är viktigt att undvika stressande situationer så mycket som möjligt. Försök att ta tid för dig själv och gör aktiviteter som du tycker om och som gör dig avslappnad.
 5. Se till att du sover ordentligt: Att inte få tillräcklig sömn kan leda till lågt blodtryck, så se till att du får minst 8 timmars sömn varje natt för att undvika detta problem.

Genom att följa dessa tips kan du förebygga lågt blodtryck och bibehålla ett hälsosamt blodtryck. Om du fortfarande har problem med lågt blodtryck bör du rådfråga din läkare om riktlinjer för behandling och förebyggande åtgärder.

Komplikationer till lågt blodtryck

Lågt blodtryck, även känt som hypotoni, är ett tillstånd där blodtrycket är lägre än normalt. Det kan orsakas av många olika saker, inklusive vissa mediciner, infektioner och hjärt- och njurproblem. Lågt blodtryck kan vara ett tecken på att något inte står rätt till med kroppen och det kan leda till allvarliga komplikationer om det inte behandlas.

Yrsel och svimning

En av de vanligaste komplikationerna till lågt blodtryck är yrsel och svimning. När blodtrycket sjunker för lågt, minskar blodflödet till hjärnan. Detta kan leda till att personen känner sig yr eller svimmar. Yrsel och svimning kan vara mycket farligt om det sker när personen är i trafiken eller på andra platser där de kan skada sig själva.

Trötthet och utmattning

En annan vanlig komplikation till lågt blodtryck är trötthet och utmattning. När blodtrycket sjunker för lågt, minskar syresättningen i kroppen. Detta kan leda till att personen känner sig trött hela tiden och har svårt att prestera som vanligt. Trötthet och utmattning kan leda till att personen inte presterar som den borde på jobbet eller i skolan, vilket kan ha stora negativa effekter på deras livskvalitet.

Hjärt-kärlsjukdomar

Kroniskt lågt blodtryck kan också leda till andra allvarliga problem som hjärtinfarkt, stroke och njursvikt. När blodtrycket sjunker för lågt, minskar syresättningen i hjärtat och hjärnans celler, vilket kan leda till att de skadas. Om hjärtat eller hjärnan skadas allvarligt, kan detta leda till en hjärtinfarkt eller stroke.

Njursvikt

Njursvikt uppstår när njurarna inte fungerar som de ska, vilket ofta orsakas av lågt blodtryck. För att undvika allvarliga komplikationer från lågt blodtryck bör du se en läkare om du misstänker att du har det.

Prognosen vid lågt blodtryck

Prognosen för lågt blodtryck beror på orsaken. Om det är relaterat till en sjukdom eller medicinering, kan prognosen vara beroende av hur väl sjukdomen eller medicineringen behandlas. Om det inte är relaterat till en sjukdom eller medicinering, kan prognosen vara god.

För att förbättra prognosen vid lågt blodtryck rekommenderas det att man tar hand om sin allmänna hälsa. Detta inkluderar att äta hälsosam mat, motionera regelbundet, undvika stress och försöka sova ordentligt. Det finns också flera olika läkemedel som kan användas för att höja blodtrycket.

Differentialdiagnoser till lågt blodtryck

De vanligaste differentialdiagnoserna för lågt blodtryck är följande:

 • Anemi (blodbrist)
 • Hypotyreoidism
 • Diabetes
 • Njursjukdomar
 • Hjärt-kärlproblem

Anemi

Anemi är en sjukdom som orsakas av brist på röda blodkroppar eller hemoglobin, vilket leder till lågt systoliskt blodtryck. Hypotyreoidism är en sköldkörtelsjukdom som orsakar att sköldkörteln producerar för lite hormoner.

Diabetes mellitus

Detta kan leda till att blodtrycket sjunker. Diabetes mellitus är en sjukdom som orsakas av brist på insulin eller resistens mot insulin, vilket kan leda till lågt blodtryck. Njursjukdomar kan också orsaka lågt blodtryck eftersom njurarna inte fungerar ordentligt och inte kan reglera vätskebalansen i kroppen.

Hjärt-kärlproblem

Hjärt-kärlproblem som hjärtsvikt, aortastenos och ateroskleros kan också leda till lågt blodtryck.
För att diagnostisera lågt blodtryck bör patienten genomgå en fullständig medicinsk undersökning för att utesluta andra möjliga orsaker.

Läkaren kommer att ta ett antal tester för att fastställa patientens allmänna hälsotillstånd och för att utesluta andra möjliga orsaker till symtomen. Dessa tester inkluderar fullständigt blodantal, urinanalys, elektrokardiogram, sköldkörtelhormoner och njurfunktionstest. Om resultaten av dessa tester inte visar några tecken på annan sjukdom kommer läkaren att diagnostisera lågt blodtryck.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Schizoaffektivt syndrom

Allt om Schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom är en sällsynt psykisk