Kvinnor och stroke

3 min läsning

Kvinnor och stroke

Ungefär en av fem kvinnor drabbas av en stroke någon gång under livets gång. Faktum är att stroke dödar dubbelt så många kvinnor som bröstcancer gör och därmed är stroke den fjärde vanligaste dödsorsaken bland kvinnor. I dag anser man att 4 av 5 fall av stroke kan förebyggas genom livsstilsförändringar och läkemedelsbehandling. Dessa livsstilsförändringar och behandlingar är i hög grad de samma som för kranskärlssjukdom, hjärtattack och hjärtsvikt. Förklaringen till detta är att flertalet riskfaktorer för stroke också är riskfaktorer för kranskärlssjukdom, hjärtattack och stroke.

Vad är stroke?

En stroke, som ibland kallas slaganfall eller hjärnattack, inträffar när det blir ett stopp i blodflödet till ett område i hjärnan. Stopp i blodflöde leder till att cellerna i hjärnan får brist på syre (som finns i blod) och då dör de. Hjärnans celler är extremt känsliga för syrebrist och de första cellerna dör redan efter 4 minuter, från dess att stoppet inträffat. Det är oerhört viktigt att få behandling så snabbt som möjligt för att minska skadan i hjärnan. Den absolut vanligaste orsaken till stroke är att stoppet i blodflödet orsakas av en blodpropp (tromb). Sådana proppar kan bildas i kärlet (detta sker i kärl som är åderförkalkade) eller i hjärtat och därifrån färdas via halskärlen till hjärnan. Den vanligaste orsaken till att blodproppar bildas i hjärtat är att man har förmaksflimmer. Vid förmaksflimmer kan inte hjärtats förmak dra ihop sig (kontrahera) och då blir blodet stillastående, varvid det levrar sig (bildar proppar). I en minoritet av fallen orsakas stroke istället av en blödning, vilket innebär att ett av hjärnans blodkärl har brustit och blod rinner ut i hjärnan.

Varför har kvinnor hög risk för stroke?

Högt blodtryck, även kallat hypertoni, är en viktig riskfaktor för stroke. Ungefär 1 av 3 kvinnor har ett blodtryck som är 140/90 mmHg eller högre, och endast ungefär hälften av alla dessa har blodtrycket under kontroll. Högt blodtryck är en mycket viktig orsak till stroke.

Strokerisken ökar med åldern, och kvinnor lever längre än män.

De flesta kvinnor har dessutom en eller flera graviditeter och under graviditeten (samt en period efter) är det vanligt att man har högt blodtryck.

Kvinnor använder ofta även preventivmedel, varav flera kan öka risken för proppar.

Rökning är vanligare bland kvinnor och rökning är en stark riskfaktor för stroke.

Depression och ångest är vanligare bland kvinnor, och dessa ökar risken för stroke.

Hur kan jag förhindra stroke?

Mät ditt blodtryck regelbundet för att upptäcka högt blodtryck tidigt. Om du redan har diagnosen hypertoni (högt blodtryck) bör du också mäta blodtrycket regelbundet (gärna varje månad eller oftare) för att kunna upptäcka ohälsosamma blodtrycksstegringar.

Ät mat som är rik på grönsaker, frukt, nyttiga kolhydrater. Försök att inte äta snabbmat, snabba kolhydrater, och för mycket sötsaker. Mat som är rik på salt kan ge högt blodtryck. Fibrer och fullkorn är mycket bättre än snabba kolhydrater.

Motinera 30-45 minuter varje dag och säkerställ att du får hög puls under motionsrundan.

Kontrollera ditt kolesterol regelbundet. Om du har högt kolesterol (hyperlipidemi) skall du äta kolesterolsänkande medicin och försöka sänka kolesterolet med kostförändringar. Sistnämnda (kostförändringar) har ofta en ganska liten effekt på just kolesterol, vilket gör att du bör vara öppen för att använda läkemedel som sänker kolesterolet (statiner, ezetemib).

Börja aldrig röka. Sluta röka om du gör det.

Om ditt BMI är högre än 25, försök att gå ner i vikt. Den enskilt effektivaste metoden för att gå ner i vikt är att äta mindre mat och detta är en svår uppgift. Man behöver ofta hjälp för att klara detta. Prata med din vårdcentral för att få bra råd.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog