Kroniskt trötthetssyndrom – orsaker, symtom, behandling och uppföljning

2022-12-25
10 min läsning

Allt om kroniskt trötthetssyndrom

Kroniskt trötthetssyndrom (chronic fatigue syndrome, CFS) är en kronisk sjukdom som orsakar långvarig och svår trötthet. Det kan påverka människors liv på olika sätt, men det är inte detsamma som vanlig trötthet. CFS har ingen känd botemedel och det finns inga specifika behandlingar som garanterar att du blir frisk.

Kort om symtom

Symptomen på CFS är ofta diffusa och kan variera från person till person.

De vanligaste symtomen inkluderar följande:

 • Långvarig och svår trötthet
 • Muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Sömnproblem
 • Minnesförlust
 • Fokus- och koncentrationsproblem
 • Yrsel
 • Depression

Dessa symptom kan förvärras av stress eller ansträngning.

CFS kan drabba alla åldrar, men det är vanligare hos vuxna mellan 30-50 år. Det är vanligare hos kvinnor än hos män. Orsaken till CFS är oklar, men det finns teorier om att det kan bero på infektioner, immunsystemet, hormonella obalanser eller stress.

Diagnosen CFS görs genom att utesluta andra sjukdomar som kan orsaka liknande symptom. Läkaren kommer att ställa frågor om din medicinska historia och göra en fysisk undersökning för att utesluta andra sjukdomar.

Om läkaren misstänker CFS kan ytterligare tester göras för att bekräfta diagnosen. Behandlingen av CFS syftar till att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten. Det finns ingen specifik behandling som garanterar att du blir frisk, men det finns olika strategier som kan hjälpa dig att hantera din trötthet och andra symtom. Behandlingen kan innehålla mediciner, livsstilsförändringar, stresshantering, motion och kostjusteringar.

Det finns många stödgrupper som erbjuder information och stöd för personer med CFS. Det finns också organisationer som arbetar för att sprida information om CFS och stödja de som lever med den. Om du misstänker att du har CFS bör du tala med din läkare om detta så att du kan få rätt diagnos och behandling.

Symtom och tecken på kroniskt trötthetssyndrom

 1. Utmattning: En konstant känsla av trötthet som inte förbättras med vila eller sömn.
 2. Huvudvärk: Vanliga huvudvärk som är svårare att behandla än vanliga huvudvärk.
 3. Muskel- och ledsmärta: Smärta i muskler och leder som kan vara både lokaliserad och diffus.
 4. Förvirring: Svårigheter att fokusera, tänka klart eller minnas saker.
 5. Sömnstörningar: Svårigheter att somna eller stanna sovande, eller att vakna upp tidigt på morgonen.
 6. Tröghet: Det tar längre tid än vanligt att slutföra dagliga aktiviteter.
 7. Trötthet efter ansträngning: Känsla av utmattning efter att ha utfört en fysisk aktivitet som normalt inte skulle orsaka trötthet.
 8. Fysisk trötthet: Känsla av fysisk trötthet som inte förbättras med vila eller sömn.
 9. Depression: Känslor av nedstämdhet, hopplöshet och/eller ångest.
 10. Överkänslighet mot ljud, ljus och kemikalier: Känslighet mot olika stimuli som ljud, ljus och kemikalier som kan leda till yrsel, huvudvärk och trötthet.

Orsaker till kroniskt trötthetssyndrom

Kroniskt trötthetssyndrom (CFS) är ett tillstånd som kännetecknas av långvarig och oförklarlig trötthet. Det kan vara svårt att diagnostisera, eftersom det inte har någon specifik orsak.

Studier har visat att det finns flera olika faktorer som kan bidra till CFS:

 1. Fysiska sjukdomar: Fysiska sjukdomar som infektioner, autoimmuna sjukdomar och hormonrubbningar kan leda till CFS. Infektioner som mononukleos och borrelia kan orsaka trötthet och andra symtom som är förknippade med CFS.
 2. Autoimmuna sjukdomar: Exempelvis reumatoid artrit, lupus och Sjögrens syndrom kan också leda till CFS.
 3. Hormonrubbningar: Exempelvis sköldkörtelsjukdom, binjurinsufficiens och hypoglykemi kan också orsaka CFS-symptom.
 4. Psykologiska problem: Stress, depression och ångest är vanliga psykologiska problem som kan leda till CFS. Stressiga livshändelser, såsom jobbrelaterade problem eller personliga relationer, kan orsaka trötthet och andra symtom som är förknippade med CFS. Depression och ångest kan också leda till trötthet och andra symtom som är förknippade med CFS.
 5. Neurologiska störningar: Neurologiska störningar som migrän, multipel skleros och Parkinsons sjukdom kan leda till CFS-symptom. Dessa neurologiska störningar kan påverka hjärnans funktioner, vilket i sin tur kan leda till trötthet och andra symtom som är förknippade med CFS.
 6. Kemisk obalans: Kemisk obalans i kroppen kan leda till CFS-symptom. Det finns vissa kemikalier i kroppen som är ansvariga för att reglera energi, humör och stresshormoner. Om dessa kemikalier inte fungerar optimalt kan det leda till trötthet och andra symtom som är förknippade med CFS.

Det finns många olika faktorer som kan bidra till utvecklingen av kroniskt trötthetssyndrom. Det är viktigt att man söker professionell hjälp om man misstänker att man lider av detta syndrom, eftersom det finns behandlingar som kan lindra symtomen.

Hur kroniskt trötthetssyndrom diagnostiseras

Kroniskt trötthetssyndrom (CFS) är en komplex sjukdom som kan vara svår att diagnostisera. Det finns inget specifikt test för att bekräfta diagnosen, men det finns ett antal undersökningar som läkare kan använda för att utesluta andra sjukdomar och ställa diagnosen.

Sjukdomshistorik och fysisk undersökning

Först och främst måste läkaren fråga om medicinsk sjukdomshistorik och genomföra en fysisk undersökning för att utesluta andra sjukdomar som kan orsaka trötthet. Detta inkluderar blodprov för att utesluta infektioner, järnbristanemi och andra autoimmuna sjukdomar.

Läkaren kan också ordinera röntgen- eller MRI-kamera för att utesluta andra orsaker till trötthet.
Om läkaren inte hittar någon annan orsak till tröttheten, kan de ställa diagnosen CFS.

Diagnoskriterier

För att ställa diagnosen måste patienten uppfylla följande kriterium för CFS .

 • Konstant trötthet i minst sex månader utan någon annan tydlig orsak

De måste också ha minst två av följande symtom:

 • Sömnproblem
 • Huvudvärk
 • Muskelvärk
 • Yrsel
 • Smärta i leder eller muskler
 • Hjärtklappning
 • Andfåddhet

För att bekräfta diagnosen kan läkaren också genomföra ytterligare tester som syftar till att utesluta andra sjukdomar som kan orsaka liknande symptom. Dessa tester inkluderar en fullständig neurologisk undersökning, EEG-test och magnetkameraundersökning av hjärnan.

Läkaren kan också ordinera en psykiatrisk undersökning för att utesluta depression och andra psykiatriska störningar som kan leda till trötthet.

Efter att ha genomfört alla dessa tester kan läkaren ställa diagnosen CFS om patienten uppfyller kriterierna. Behandlingen av CFS är vanligtvis symptomatisk och innefattar livsstilsförändringar som regelbunden motion, stresshantering och riktig nattsömn. Det finns även mediciner som kan hjälpa till att lindra symptomen på CFS.

Hur kroniskt trötthetssyndrom behandlas

Det finns ingen specifik behandling för CFS, men det finns olika strategier som kan hjälpa till att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten. Behandlingsplanen kan variera beroende på patientens specifika symtom och behov.

Här är några av de vanligaste behandlingsstrategierna för CFS:

 1. Läkemedel: Vissa läkemedel kan hjälpa till att lindra specifika symtom, till exempel sömnmedicin för sömnsvårigheter, smärtstillande medicin för muskelsmärtor eller antidepressiva mediciner för humörsvängningar.
 2. Sjukgymnastik och träning: Regelbunden träning, som kan vara enkla övningar som att gå eller stretcha, kan hjälpa till att förbättra styrka och uthållighet. Sjukgymnastik kan också hjälpa till att lindra muskelsmärtor och stelhet.
 3. Kost och näring: En hälsosam och balanserad kost kan hjälpa till att ge kroppen den näring den behöver för att må bra. Det kan också vara bra att undvika alkohol och koffein, eftersom de kan förvärra symtomen.
 4. Stresshantering: Stresshanteringstekniker, såsom avslappning, andning och meditation, kan hjälpa till att hantera stress och lindra symtomen.
 5. Sömnrutiner: Regelbundna sömnrutiner och riktlinjer för sömnhygien kan hjälpa till att förbättra sömnkvaliteten och lindra trötthet.
 6. Psykologisk behandling: Psykologisk behandling, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), kan hjälpa till att hantera känslor av utmattning och stress och förbättra livskvaliteten.

Det är viktigt att komma ihåg att CFS är en kronisk sjukdom och det kan ta tid att hitta den behandling som fungerar bäst för varje patient. Det är också viktigt att följa upp med en läkare och andra hälso- och sjukvårdspersonal regelbund

Hur kroniskt trötthetssyndrom kan förebyggas

Det finns inga specifika åtgärder som kan garantera att du inte kommer att drabbas av kroniskt trötthetssyndrom (CFS), men det finns vissa saker du kan göra för att minska risken att utveckla sjukdomen:

 1. Vila och sömn: Se till att du får tillräckligt med sömn och vila för att hålla kroppen frisk och stark.
 2. Motion: Regelbunden träning kan hjälpa till att förbättra din allmänna hälsa och motståndskraft mot sjukdomar.
 3. Hälsosam kost: Ät en balanserad kost med mycket frukt, grönsaker, fullkornsprodukter och magra proteinkällor för att ge kroppen den näring den behöver.
 4. Stresshantering: Använd stresshanteringstekniker, såsom avslappning, andning och meditation, för att hantera stress och förbättra din allmänna mentala hälsa.
 5. Sömnhygien: Följ riktlinjerna för sömnhygien, såsom att hålla en regelbunden sömnrutin och undvika skärmar och koffein innan du ska sova, för att förbättra din sömnkvalitet.
 6. Undvik överansträngning: Se till att du inte överanstränger dig och att du ger din kropp den vila och återhämtning den behöver.
 7. Sök vård vid första tecken på sjukdom: Om du märker att du har symtom på CFS eller annan sjukdom, såsom svår trötthet eller utmattning, sök vård så snart som möjligt för att få hjälp att hantera symtomen.

Komplikationer till kroniskt trötthetssyndrom

Depression

En av de vanligaste komplikationerna till CFS är depression. Personer med CFS har en ökad risk för att utveckla depression eftersom de ofta känner sig isolerade och frustrerade över sin sjukdom. Depression kan leda till att personen inte orkar ta itu med sina dagliga aktiviteter, vilket i sin tur kan leda till ytterligare nedstämdhet och trötthet. Det är viktigt att personer med CFS får hjälp att hantera sin depression, antingen genom medicinering eller terapi.

Ångest och energibrist

En annan vanlig komplikation till CFS är ångest. Ångest kan uppstå på grund av den långvariga tröttheten och bristen på energi som personen upplever. Ångest kan leda till att personen blir rastlös och orolig, vilket i sin tur kan leda till problem med sömn och fokus. Det är viktigt att personer med CFS får hjälp att hantera sin ångest, antingen genom medicinering eller terapi.

Posttraumatisk stressyndrom (PTSD)

En annan vanlig komplikation till CFS är posttraumatisk stressyndrom (PTSD). PTSD kan uppstå när en person har varit utsatt för en traumatisk händelse, som att ha drabbats av en allvarlig sjukdom eller haft en allvarlig skada. PTSD kan leda till flashbacks, mardrömmar och andra psykiska symptom som kan göra det svårt för personen att fungera normalt. Det är viktigt att personer med CFS får hjälp att hantera sin PTSD, antingen genom medicinering eller terapi.

Kort sagt, det finns många olika komplikationer som kan uppstå med CFS. Det är viktigt att personer med CFS får hjälp att hantera dessa komplikationer, antingen genom medicinering eller terapi. Genom att ta itu med dessa komplikationer kan personer med CFS ha större chans att leva ett fritt liv fritt från trötthet och andra symtom som orsakas av CFS.

Prognosen vid kroniskt trötthetssyndrom

Hälsosam livsstil är viktigt

För många personer med CFS är symtomen milda och de kan leva ett relativt normalt liv. För andra kan symtomen vara mer allvarliga, vilket kan leda till att de inte kan utföra dagliga aktiviteter eller arbeta. I vissa fall kan symtomen bli så allvarliga att personen inte kan ta hand om sig själv.

Det finns inget specifikt sätt att förutsäga hur en persons prognos kommer att se ut. Det är viktigt att personer med CFS får den stöd och behandling som de behöver för att hantera sina symtom. Detta inkluderar ofta medicinsk behandling, stresshantering, motion, kost och sömn.

Enligt forskning har personer med CFS en bättre prognos när de får adekvat stöd och behandling. Forskning har också visat att personer som får regelbunden medicinsk behandling har en bättre prognos än dem som inte gör det.

Rutiner, motion och kost

Personer med CFS bör också försöka hitta balans mellan aktivitet och vila. Att överdriva aktivitet kan leda till att symtomen förvärras, medan att undvika aktivitet helt kan leda till muskelsvaghet och stelhet.

Personer med CFS bör därför sträva efter att ha en regelbunden rutin som inkluderar tid för vila och återhämtning samt tid för lätta aktiviteter.

Även om det inte finns någon botemedel mot CFS, är det viktigt att personer med sjukdomen tar hand om sig själva genom att följa sin läkares råd och rekommendationer. Genom att göra detta kan de minska risken för komplikationer och uppnå en bättre prognos.

Differentialdiagnoser till kroniskt trötthetssyndrom

Här är några av de vanligaste differentialdiagnoserna för CFS:

 1. Depression: Depression är en vanlig orsak till svår trötthet och utmattning. Det kan också orsaka humörsvängningar, sömnproblem och minskad aptit.
 2. Anemi (blodbrist): Anemi är ett tillstånd där man har för lite röda blodkroppar, vilket kan orsaka trötthet, andfåddhet och huvudvärk.
 3. Hypotyreos (nedsatt sköldkörtelfunktion): Hypotyreos är ett tillstånd där sköldkörteln producerar för lite hormoner, vilket kan orsaka trötthet, viktökning och kallkänsla.
 4. Fibromyalgi (inflammation i muskler och leder): Fibromyalgi är en sjukdom som orsakar muskelsmärtor och trötthet. Det kan också orsaka sömnproblem och humörsvängningar.
 5. Multipel skleros: Multipel skleros är en sjukdom som orsakar nervskador i ryggraden och hjärnan, vilket kan orsaka muskelsmärtor, svaghet, koordinationsproblem och trötthet.
 6. Sjukdomar i det endokrina systemet (hormonella organ): Sjukdomar i det endokrina systemet, som diabetes eller hypoglykemi, kan orsaka trötthet, svaghet och koncentrationssvårigheter.
 7. Sjukdomar i det kardiovaskulära systemet (hjärta-kärl): Sjukdomar i det kardiovaskulära systemet, såsom hjärtsvikt eller angina pectoris, kan orsaka trötthet och andfåddhet.
 8. Infektioner: Infektioner, som hjärnhinneinflammation eller mononukleos, kan orsaka trötthet och feber.

Om du misstänker att du kan ha CFS bör du rådfråga en läkare för en noggrann undersökning och eventuell diagnos. Läkaren kan också hjälpa dig att utesluta andra medicinska tillstånd som kan orsaka symtom som liknar CFS.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Schizoaffektivt syndrom

Allt om Schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom är en sällsynt psykisk