Blodiga kräkningar (hematemes)

2 min läsning
magsäck blödningar i magsäcken esofagusvaricer blodiga kräkningar hematemes
magsäck blödningar i magsäcken esofagusvaricer blodiga kräkningar hematemes

Blodiga kräkningar (hematemes) är vanligtvis ett tecken på en allvarlig sjukdom. Du bör kontakta sjukvården omedelbart efter att du noterat blodiga kräkningar. Blodmängden och färgen kan variera och också avslöja vad den bakomliggande orsaken är. Dina övriga symptom är givetvis viktiga för att vägleda diagnostiseringen, om du känner dig allmänpåverkad efter kräkningarna bör du söka akut hjälp. Om du kräks ljusrött blod talar det för en färsk blödning medan mörkrött blod talar för att blodet legat i magen i några timmar.

Alarmerande symptom vid blodiga kräkningar

  • Låg blodtryck (hypotension)
  • Hög hjärtfrekvens (puls > 100)
  • Kallsvettighet
  • Konfusion
  • Blodig avföring
  • Blekhet
  • Andningspåverkan

Vad du kan förvänta dig från läkarbesöket

Ifall det inte finns uppenbara skäl till varför du kräkts blod, exempelvis näsblod som runnit bak i svalget så bör du träffa läkare omedelbart. Vid akutintaget kommer läkarna att kontrollera flera blodprover och även genomföra endoskopi om indicerat. Endoskopi är en undersökning där man för in ett tunt flexibelt rör med ljus och kamera i ena änden för att undersöka magsäcken, matstrupen och delar av tjocktarmen om nödvändigt. Det är viktigt att konstatera ifall blodet kommit från magen eller matstrupen (esofagus). Om man inte identifierar blödningskällan i mag-tarmkanalen eller ser spår av gammalt blod så bör läkarna utreda luftvägarna och lungorna. Det är inte helt ovanligt att blödningskällan kommer från luftvägarna. Läkarna bör avgöra om blodet kommer från mag-tarmkanalen eller luftvägarna.

Orsaker till blodiga kräkningar

Om du kräks blod kan det betyda att det finns en blödningskälla i matstrupen, magsäcken eller första delen av tunntarmen (tolvfingertarmen). De bakomliggande orsakerna till blodiga uppkräkningar varierar från allvarliga tillstånd till mindre allvarliga sjukdomstillstånd. Vanliga orsaker innefattar magsår till följd av anti-inflammatoriska mediciner eller stress. Andra orsaker inkluderar blödande cancer i magsäcken, vidgade blodkärl runtomkring magsäcken och första biten av tunntarmen som uppstår till följd av alkoholmissbruk, olika leversjukdomar, cancer i matstrupen och ett par andra tillstånd.

Detta är en sammanfattning av de mest troliga orsakerna till blod i kräkningar.

Magsår eller svår gastrit

Om du kräks blod och samtidigt upplever en brännande smärta i magen så är de mest sannolika orsakerna magsår eller allvarlig inflammation i magslemhinnan. Inflammation i slemhinnan kallas för gastrit på medicinskt språk. Själva blödningen uppstår när såret eller inflammationen skadar ett blodkärl i magsäcken.

Esofagusvaricer

Detta är ett tillstånd där de syrefattiga blodkärlen (vener) blir förstorade nere i matstrupen, till slut började blodkärlen att blöda men detta orsakar vanligtvis ingen smärta. Esofagusvaricer uppstår ofta av alkoholrelaterad leversjukdom.

Allvarlig gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) är ett sjukdomstillstånd där magsyra läcker ut ur magsäcken och upp i matstrupen. Vid svår GERD kommer syran att successivt irritera slemhinnan i matstrupen. När slemhinnan minskar så blottas själva musklerna i matstrupen och syran kommer då att skada matstrupen som till slut kan börja blöda.

Mekanisk skada i matstrupen

Om du svalt ett föremål eller haft problem med kväljningar så kan detta orsaka en skada i matstrupen, vilket också kan leda till blödning.

Svalt blod

Det är möjligt att svälja blod under vissa omständigheter, till exempel efter en allvarlig näsblod. Dessa tillstånd kan också leda till att du har blod i din avföring, vilket kan få det att se svart ut och som tjära. Det är också möjligt att du kräks upp blodet eftersom detta irriterar magsäcken när du sväljer näsblod.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog