Körtelfeber

2022-12-25
7 min läsning

Allt om Körtelfeber

Körtelfeber, även känd som parotit, är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det är den vanligaste orsaken till akuta sjukdomar hos barn och ungdomar. Körtelfeber kan orsaka svullnad i salivkörtlarna, feber, huvudvärk och muskelvärk. Sjukdomen är mycket smittsam och kan sprida sig från person till person genom att hosta eller nysa.
Körtelfeber är en virusinfektion som orsakas av ett virus som kallas mumpsvirus. Viruset sprids genom luften när en person hostar eller nyser. Det kan också sprida sig genom direkt kontakt med saliv, som när man delar mat eller drycker med någon som har körtelfeber. Viruset kan också spridas genom föremål som har varit i kontakt med saliv från en person som har körtelfeber.
De vanligaste symptom på körtelfeber är svullnad i salivkörtlarna, feber, huvudvärk och muskelvärk. Svullnaden i salivkörtlarna kan göra det svårt att svälja och prata. Febern kan vara upp till 40 grader Celsius och kan vara ledsagad av huvudvärk och muskelvärk. Andra symptom kan inkludera illamående, trötthet och diarré.
Körtelfeber är vanligast hos barn och ungdomar mellan 5 och 15 års ålder. Sjukdomen är mycket smittsam och kan sprida sig från person till person genom att hosta eller nysa. Det finns inget specifikt läkemedel mot körtelfeber, men symtom kan lindras med vila, fuktig luft och vätska. Ibland kan läkare ordinera smärtstillande läkemedel för att lindra smärta och feber.
För att förhindra att du eller dina barn blir smittade med körtelfeber bör du undvika direkt kontakt med personer som har sjukdomen. Du bör också tvätta händerna ofta med tvål och vatten efter att ha varit i kontakt med en person som har sjukdomen. Det är också viktigt att undvika att dela mat eller drycker med andra människor. Vaccin finns för att skydda mot körtelfeber, men det rekommenderas inte för alla barn. Om du tror att ditt barn har blivit smittat med körtelfeber ska du rådfråga din läkare så snart som möjligt.

Symtom och tecken på Körtelfeber

1. Feber: En hög feber är ett vanligt symptom på körtelfeber, som ofta är högre än 38°C.
2. Huvudvärk: Huvudvärk är ett vanligt symptom på körtelfeber och kan vara mycket intensiv.
3. Muskelvärk: Muskelvärk är ett vanligt symptom på körtelfeber och kan vara mycket intensiv.
4. Trötthet: Trötthet är ett vanligt symptom på körtelfeber och kan leda till att man inte orkar göra något alls.
5. Illamående: Illamående är ett vanligt symptom på körtelfeber och kan leda till att man inte vill äta något alls.
6. Hosta: Hosta är ett vanligt symptom på körtelfeber och kan vara både torr och produktiv.
7. Rinnande näsa: Rinnande näsa är ett vanligt symptom på körtelfeber och kan leda till att man har en rinnande näsa hela tiden.
8. Ögoninflammation: Ögoninflammation är ett vanligt symptom på körtelfeber och kan leda till att man har röda, irriterade ögon hela tiden.

Orsaker till Körtelfeber

Hur Körtelfeber diagnostiseras

Hur Körtelfeber behandlas

Körtelfeber är en infektion som orsakas av ett virus som kallas adenovirus. Det finns många olika typer av adenovirus som kan orsaka körtelfeber, och det är vanligast hos barn. Symtomen på körtelfeber inkluderar feber, halsont, hosta, rinnande näsa, ögoninflammation, illamående och diarré.
Behandlingen för körtelfeber är oftast symptomatisk och syftar till att lindra symtomen. För att lindra febern kan man ta paracetamol eller ibuprofen. För att lindra halsont och hosta kan man dricka varm te med honung eller läskedrycker med citron. För att lindra ögoninflammation kan man använda ögondroppar som innehåller antiinflammatoriska läkemedel. För att lindra illamående och diarré kan man ta läkemedel som innehåller loperamid eller kaolin-pectin.
Om symtomen inte förbättras inom några dagar bör man söka vård hos en läkare. Läkaren kan ordinera antivirala läkemedel som ska tas under en period på upp till 10 dagar. Antivirala läkemedel hjälper till att förhindra att viruset sprider sig i kroppen och minskar risken för komplikationer.
För att minska risken för att utveckla körtelfeber bör man undvika direktkontakt med personer som har infektionen, tvätta händerna ofta och undvika att röra sina ögon, näsa eller mun med smutsiga händer. Man bör också undvika att dela mat eller dryck med andra personer och undvika att gå till offentliga platser när man har symtom på infektionen.

Hur Körtelfeber kan förebyggas

Körtelfeber är en mycket smittsam sjukdom som orsakas av ett virus som kallas adenovirus. Det kan orsaka allvarliga symtom som feber, hosta, halsont, ögoninflammation och andningssvårigheter. Körtelfeber är vanligast hos barn och ungdomar, men det kan också drabba vuxna.
Lyckligtvis finns det några sätt att förebygga körtelfeber. Först och främst är det viktigt att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Detta minskar risken för att smitta andra. Det är också viktigt att undvika att dela kroppsvätskor med någon som har körtelfeber, såsom saliv, svett eller tårar.
Det är också viktigt att undvika att komma i kontakt med personer som har körtelfeber eller som har symtom på sjukdomen. Om du måste vara i närheten av någon som har körtelfeber, bör du använda skyddande utrustning såsom ansiktsmasker eller handskar.
Vaccinering mot körtelfeber är också ett bra sätt att förebygga sjukdomen. Vaccinet innehåller en inaktiverad form av viruset, vilket gör det ofarligt för människor att ta emot det. Vaccinet rekommenderas för barn mellan 6 månader och 5 år gamla, samt för vuxna som inte har haft körtelfeber tidigare.
Slutligen är det viktigt att stanna hemma om du har symptom på körtelfeber eller om du tror att du har blivit smittad. Genom att stanna hemma minskar du risken för att smitta andra. Om du behöver läkarvård ska du ringa din läkare innan du besöker dem, så att de kan ta rätt försiktighetsåtgärder för att skydda andra patienter.
Genom att ta dessa försiktighetsåtgärder kan man minska risken för att utveckla eller sprida körtelfeber. Det är dock viktigt att komma ihåg att vaccinering är den bästa metoden för att skydda sig mot sjukdomen.

Komplikationer till Körtelfeber

Prognosen vid Körtelfeber

Körtelfeber är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det är vanligast hos barn och ungdomar, men kan förekomma hos personer i alla åldrar. Sjukdomen kan vara mycket smittsam och kan spridas genom luftburna droppar från näsan eller mun.
Körtelfeber är vanligtvis en mild sjukdom som ofta går över av sig själv inom några veckor. Symtom inkluderar feber, halsont, hosta, trötthet, huvudvärk och rinnande näsa. Ibland kan det finnas utslag på kroppen, som ser ut som röda prickar eller fläckar.
Prognosen för Körtelfeber är vanligtvis god. De flesta människor som får Körtelfeber kommer att återhämta sig helt inom några veckor utan någon form av behandling. Det är dock viktigt att se till att man får tillräckligt med vila och vätska under den tid som sjukdomen pågår. Om symtomen inte förbättras eller om de blir värre bör man söka läkarvård.
Vissa personer kan dock ha mer allvarliga komplikationer som orsakas av Körtelfeber. Dessa inkluderar lunginflammation, hjärnhinneinflammation och hjärninflammation. Om dessa komplikationer uppstår bör man söka läkarvård omedelbart.
Det finns vaccin mot Körtelfeber som kan minska risken för att drabbas av sjukdomen. Vaccinet rekommenderas speciellt för barn och ungdomar som är i riskzonen för att drabbas av Körtelfeber. Vaccinet skyddar inte helt mot sjukdomen, men det minskar risken att drabbas av allvarliga komplikationer om man blir smittad.

Differentialdiagnoser till Körtelfeber

Körtelfeber är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Symptomen kan vara feber, halsont, hosta, rinnsnuva och ögoninflammation. Sjukdomen är vanligast hos barn men kan förekomma hos vuxna också.
Differentialdiagnoser är andra sjukdomar som har liknande symtom som körtelfeber. Differentialdiagnoser till körtelfeber inkluderar influensa, förkylning, tonsillit, laryngit och bronkit. Det är viktigt att ställa rätt diagnos för att få rätt behandling.
För att ställa en differentialdiagnos till körtelfeber måste läkaren först ta en detaljerad anamnes och göra en fysisk undersökning. Läkaren kommer att leta efter tecken på inflammation i halsen, som rodnad, svullnad och smärta vid sväljning. Läkaren kan också ta prover från halsen för att utesluta bakterieinfektioner.
Influensa är den vanligaste differentialdiagnosen till körtelfeber. Influensa orsakas av ett virus och symtomen är liknande körtelfeber, men oftast mer uttalade. Influensa kan leda till allvarliga komplikationer som lunginflammation och andningssvårigheter.
Förkylning är en annan vanlig differentialdiagnos till körtelfeber. Förkylning orsakas av ett virus och symtomen är mildare än vid influensa. Förkylning kan leda till hosta, snuva och nästäppa.
Tonsillit är en bakterieinfektion som orsakar inflammation i tonsillerna. Symtomen inkluderar feber, halsont, svullna lymfkörtlar och smärta vid sväljning. Tonsillit behandlas med antibiotika.
Laryngit är en inflammation i struphuvudet som orsakar heshet och hosta. Symtomen kan variera från mild till svår och kan vara associerade med feber, trötthet och huvudvärk. Behandlingen består ofta av svalare drycker och mediciner mot hosta och inflammation.
Bronkit är en inflammation i luftvägarna som orsakar hosta med slemproduktion. Symtomen inkluderar torrhosta, bröstsmärtor, andfåddhet och feber. Bronkit behandlas med luftvägsvidgande mediciner och antibiotika om det finns tecken på bakterieinfektion.
Differentialdiagnoser till körtelfeber innefattar influensa, förkylning, tonsillit, laryngit och bronkit. Det är viktigt att ställa rätt diagnos för att få rätt behandling. Läkaren tar en detaljerad anamnes och gör en fysisk undersökning samt tar prover från halsen för att utesluta bakterieinfektioner.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Schizoaffektivt syndrom

Allt om Schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom är en sällsynt psykisk