Allt om Ögoninflammation (Konjunktivit) – Orsaker, diagnostik och behandling

2020-03-02
4 min läsning

Ögoninflammation (Konjunktivit)

Konjunktivit är en inflammation där yttersta lagret på det vita i ögat blir inflammerat, detta kan ske på grund av många anledningar som virus, bakterier, allergier eller irriterande ämnen som klorin. Ögoninflammationer är mycket smittsamma men oftast harmlösa. Behandlingen blir ofta enbart hygienråd och hemgång från dagis för att minska smitta.  Det finns dock sjukdomar som liknar ögoninflammation som man ska vara uppmärksam på.

Rött öga med konjunktivit Källa: Wikimedia Commons

Vad är Ögoninflammation (Konjunktivit)?

Ögoninflammation är en mycket vanlig åkomma som brukar debutera med att man har ett öga som svider och tårar sig, ögat blir också rött på den delen som normal sett ska vara vit. Ofta sprider det sig också till det andra ögat. Det finns många olika sätt som man kan få en ögoninflammation men gemensamt mellan alla dessa är att de påverkar konjunktivan. 

Konjunktivan(Bindehinnan)

Ögat består av många olika delar som ser till att vi kan se och kolla runt oss på ett effektivt sätt. En av dessa är Konjunktivan(bindehinnan). Detta är en tunn genomskinlig hinna som täcker insidan av ögonlocken samt den vita delen av ögat, den täcker dock inte hornhinnan (den genomskinliga delen framför pupillen och regnbågshinnan). Konjunktivan är det yttersta lagret av ögonvitan. Syftet med konjunktivan är att skydda ögat från skada, smörja ögat samt att ha blodkärl i sig. Den smörjer ögat genom att med sina bägarceller som bildar den innersta delen av tårfilmen (mucinlagret). 

Symptom

 • Sveda i ett eller båda ögonen
 • Rodnad i ett eller båda ögonen
 • Klåda i ögonen
 • Varande ögon som kan klistra ihop sig på morgonen
 • Ökad tårbildning
 • Skavkänsla
 • Svullnad på ögonvita

Orsaker till ögoninflammation

Ögoninflammation beror som sagt på en inflammation av konjuktvian (bindehinna), detta kan ske av många olika anledningar men gemensamt är att de alla har skapat någon form av svar från immunförsvaret vilket leder till en inflammation och dära symtomen av ögoninflammation. Några orsaker som finns till Ögoninflammation är 

Virus

Virus är den vanligaste anledningen till ögoninflammation. Oftast är det vanliga förkylningsvirus som sätter sig på konjunktivan (bindehinnan). Därför kommer ofta en virusorsakad ögoninflammation tillsammans med andra förkylningssymptom så som feber, halsont och hosta. Oftast börjar det i ett öga men sprider sig snabbt till andra. Rodnaden brukar inte bli så kraftig i ögonen av virusorsakade ögoninflammationer. Dessa är väldigt smittsamma men går också över av sig själv.

Allergi

Allergier är en vanlig anledning till röda irriterade ögon. Detta klassas också som en typ av ögoninflammation. det som händer är att ett ämne man är allergisk mot kommer till konjunktivan(bindehinnan) och där finns det immunceller (mastceller) som känner igen ämnet och börjar släppa ut histamin vilket leder till en inflammation som då ger röda, tårande och svidande ögon. Detta kommer ofta på en viss tid av säsongen och kommer med andra allergiska symtom. Det kan behandlas med ögondroppar mot allergi samt antihistaminer.

Bakterier

Den mänskliga kroppen är täckt med fler bakterier än vad vi har celler i kroppen, om bakterierna är på rätt plats så är de oftast goda och skyddar vår kropp, men ibland hamnar de på fel ställe och skapar problem. I en bakteriell ögoninflammation har detta skett och hudbakterier har hamnat på konjunktivan(bindehinna). Denna infektion ger en inflammation och därav röda irriterade ögon. Vid bakteriella ögoninflammation så bildar man i regel mer var än vid de andra, detta kan ge kladdiga ögon som klibbar ihop. Ofta går det över av sig själv, men ibland krävs antibiotika som ögondroppar. Ibland kan det bero på könssjukdomar som gonoré eller klamydia, då ska man söka läkare.

Irriterande ämnen

Det finns kemikalier som är retande för konjunktivan(bindehinnan) så som klorin, syror eller batterivätska. Om detta kommer i ens öga så är det viktigt att snabbt bli av med det retande ämnet så det inte ligger kvar. Då är det viktigt att fort skölja ditt öga, det är viktigare att fort skölja ögat än att ringa doktorn. Du ska skölja ögat i 15 minuter i ljummet vatten. Om det finns en ögondusch så kan denna användas. Efter detta kan du uppsöka läkare. 

När ska jag söka läkare?

I de flesta fallen så behöver man inte uppsöka en läkare för en ögoninflammation, oftast går det över och egenvård är allt som behövs. Men om man är osäker på att det faktiskt är ögoninflammation samt att det inte går över då kan det vara värdefullt att besöka läkare på vårdcentral. Det finns även vissa symptom som innebär att man ska uppsöka läkare

 • Ljuskänslighet
 • Nedsatt syn
 • Ögoninflammation hos nyfödda
 • Om du har stark smärta från ögat
 • Mycket rött öga

Behandling

Majoriteten av alla ögoninflammationer går över av sig själva utan någon form av behandling. Om man ska behandla en ögoninflmmation så beror behandlingen på vilket orsak det finns till inflammationen.  Man kan dock göra vissa saker själv för att lindra, snabba på förbättringen och minska spridning. 

Egenvård

Om man vill lindra sin inflammation och friskna till snabbare så kan man tvätta sina ögon försiktigt med ljummet vatten och bommuls-pads. Detta kan man göra 1-2 gånger om dagen i 1-2 veckor. Man bör även var uppmärksam på vissa hygienråd för att undvika vidare spridning

 • Dela inte handdukar och sängkläder med andra. 
 • Undvik att gå till dagis om du är barn
 • Rör ej dina ögon
 • Släng ögon make-up som du har använt kring sjukdomsperiod.
 • Bär inte kontaktlinser under sjukdomförloppet
 • Släng eller rengör kontaktlinser som du har haft under sjukdomen

Medicinsk behandling

Den medicinska behandlingen beror på vad den bakomliggande orsaken till inflammationen är. OM det är bakterieorsakat så brukar man först testa att inte behandla, men om det inte går över eller beror på en könssjukdom så behandlar man med ögonsalvor eller droppar med antibiotika så som Fucithalmic eller Kloramfenikol. 

Om det är allergiskt orsakat så kan man få ögondroppar som hindrar detta, det finns både droppar med natriumkromoglikat och antihistaminer, dessa kan man testa och se om de lindrar besvären under säsongen. 

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Allt om sicklecellsjukdom: kännetecken, symtom, utredning, behandling

Sicklecellssjukdom För att transportera runt syre till kroppen och koldioxid