Kikhosta (pertussis): symtom, orsaker, utredning, behandling

3 min läsning

Kikhosta

Kikhosta är en smittsam bakteriell infektion i lungorna som sprider sig väldigt lätt och leder till kraftig och långvarig hosta. En typisk kikhosta börjar som en vanlig förkylning. Barnen utvecklar lite hosta och ibland feber. För de allra flesta går kikhosta över av sig själv. Hostan kan bli kraftigare och efter en till två veckor övergår den i hostattacker. Barn som är yngre än sex månader kan bli allvarligt sjuka. De behandlas med antibiotika om de har eller misstänks ha kikhosta.

Under hostattackerna kan barnet hosta tills barnet blir röd-blå i ansiktet och tappar andan. När barnet till slut drar in luft hörs det väsande eller pipande ljud. Det är vanligt att barnet kräks upp slem efteråt. Hostattackerna leder ofta till att barnet blir utmattad. Ibland kan hostattackerna göra att barnet får kraftigt röda ögon. Det är inte farligt och det går över av sig själv efter fem till sex dagar. Perioden med hostattacker brukar pågå i tre till åtta veckor. 

I vaccinationsprogrammet för barn ingår vaccin mot kikhosta, men skyddet mot den bakteriella sjukdomen avtar med tiden. Oftast är det vuxna personer med kikhosta som smittar små barn.

Kikhosta kan vara allvarligt för yngre barn

Barn som är yngre än sex månader har inte fullt skydd av vaccinet. För dem kan kikhostan bli allvarlig och ibland livshotande. Extra utsatta är barn yngre än tre månader som ännu inte har fått sin första dos vaccin.

Hostattackerna kan leda till andningsuppehåll och syrebrist. Ibland kommer andningsuppehållen redan innan hostan eller kikningarna har börjat. Andra allvarliga symtom är kramper och medvetslöshet.

Kikhosta kan leda till komplikationer som lunginflammation. Det är en vanlig orsak till att barn yngre än sex månader med kikhosta behöver sjukhusvård.

Även för tidigt födda barn och barn med vissa kroniska sjukdomar kan få sådana uttalade besvär att de behöver övervakas på sjukhus om de får kikhosta.

Symtom hos vuxna och vaccinerade barn

Vuxna som inte är vaccinerade och får kikhosta kan få samma symtom som barn. Men oftast får du som vuxen lindrigare besvär, som rethosta under flera veckor.

Äldre barn och vuxna kan få kikhosta trots att de sedan tidigare är vaccinerade eller har haft kikhosta. Även då blir symtomen ofta lindrigare. Det kan därför vara svårt att skilja kikhostan från en vanlig långvarig hosta. Kikhosta är smittsamt även när symtomen är lindrigare och mindre tydliga.

Kontrollera om du eller ditt barn har kikhosta

De första symptomen på kikhosta är som en förkylning. Efter en vecka kan du eller ditt barn uppleva något av följande symptom:

 • Utveckla hostattacker som varar i några minuter och är värre på natten
 • Inte ovanligt med flämtningar mellan hostandet
 • Hosta upp tjock slem
 • Kan bli mycket röd i ansiktet (vanligare hos vuxna)

När ska du kontakta läkare?

 • Ditt barn är under 6 månader gammalt och har symtom på kikhosta
 • Du eller ditt barn har en mycket dålig hosta som blir värre
 • Du har varit i kontakt med någon med kikhosta och du är gravid
 • Du eller ditt barn har varit i kontakt med någon med kikhosta och har ett försvagat immunförsvar
 • Ditt barn har perioder av andningsstopp och deras ansikte eller läppar blir blå (cyanos)
 • Du eller ditt barn har svårt att andas ordentligt
 • Du eller ditt barn har bröstsmärta som är värre vid andning eller hosta, detta kan vara ett tecken på lunginflammation

Kikhosta kan sprida sig mycket lätt. Det är bäst att ringa din husläkare innan du går till vårdcentralen. De kanske föreslår att man pratar i telefon.

Kikhosta kan vara farligt

Barn under 6 månader har ökad risken för komplikationer såsom:

 • Uttorkning
 • Andningssvårigheter
 • Lunginflammation
 • Kramper

Komplikationer är mindre vanliga hos tonåringar och vuxna, några av symptomen är följande:

 • Näsblod
 • Ömma revben
 • Bråck

Behandling för kikhosta

Behandling beror på din ålder och hur länge du har haft infektionen. Om din kikhosta är svår, eller om ditt barn är under 6 månader och har kikhosta, behöver du vanligtvis behandling på sjukhus. Om du får diagnosen inom 3 veckor efter infektionen uppståt får du antibiotika för att förhindra att den sprids till andra. Förskrivningen av antibiotika är inte till för att minska dina symtom, i vissa fall är det däremot indicerat med antibiotika om du utvecklar komplikationer såsom lunginflammation. Om du har haft kikhosta i mer än 3 veckor, är du inte längre smittsam och behöver inte antibiotika.

Saker du kan göra själv för att lindra symptomen

 • Se till att vila så gott det går
 • Dricka mycket vätska
 • Ta paracetamol eller ibuprofen för att lindra obehag och feber

Hur länge är kikhosta smittsamt

Du är smittsam från ca 6 dagar efter du utvecklat symptom till 3 veckor efter att hostningen börjar.

Vaccin mot kikhosta

Vaccin mot kikhosta är effektivt och skyddar dig och ditt barn från att få kikhosta. Vaccinet ges rutinmässigt till spädbarn vid 8, 12 och 16 veckor, samt till förskolebarn. Om du är gravid bör du erhålla vaccin mot kikhosta mellan 16 och 32 veckor.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog