kardiomyopati

6 min läsning

kardiomyopati

kardiomyopati – en allmän term för sjukdomar i hjärtmuskeln, där väggarna i hjärtkamrarna har blivit sträckta, förtjockade eller styva. Detta påverkar hjärtats förmåga att pumpa blod runt kroppen.

Den onormala hjärtmuskeln som ses vid kardiomyopati orsakas inte av blockerade artärer i hjärtat (kranskärlssjukdom), högt blodtryck (hypertoni), hjärtklaffsjukdom (klaffsjukdom) eller medfödd hjärtsjukdom.

De flesta typer av kardiomyopati ärvs och ses hos barn och yngre.

dilaterad kardiomyopati

Vid dilaterad kardiomyopati blir hjärtans muskelväggar sträckta och tunna, så de kan inte klämma (dra ihop) ordentligt för att pumpa blod runt kroppen.

Hur allvarligt är det?

Om du har dilaterad kardiomyopati, har du större risk för hjärtsvikt, där hjärtat misslyckas med att pumpa tillräckligt med blod runt kroppen vid rätt tryck.

Hjärtsvikt orsakar vanligtvis andfåddhet, extrem trötthet och svullnad i fotleden. Läs mer om symtomen på hjärtsvikt.

Det finns också en risk för hjärtklaffproblem, oregelbundna hjärtslag och blodproppar. Du måste ha regelbundna möten med en allmänläkare så att tillståndet kan övervakas.

– Påverkade?

dilaterad kardiomyopati kan påverka både barn och vuxna.

Följande kan alla spela en roll i tillståndet:

 • ärva en förändrad (muterad) gen som gör dig mer sårbar för tillståndet
 • ett underliggande medicinskt tillstånd
 • okontrollerat högt blodtryck
 • en ohälsosam livsstil, såsom brist på vitaminer och mineraler i din kost, dricka för mycket alkohol och använda fritids droger
 • en virusinfektion som orsakar inflammation i hjärtmuskeln
 • en hjärtklaffsjukdom
 • en sjukdom i vävnader eller blodkärl — såsom granulomatos med polyangit (GPA), sarkoidos, amyloidos, lupus, polyarterit nodosa, vaskulit eller muskeldystrofi
  • graviditet — kardiomyopati kan ibland utvecklas som en komplikation av graviditet

Men för många människor, orsaken är okänd.

Mer information

Läs British Heart Foundation och kardiomyopati Sveriges häfte om att leva med dilaterad kardiomyopati.

Hypertrofisk kardiomyopati

hypertrofisk kardiomyopati förstora hjärtmuskelcellerna och väggarna i hjärtkamrarna tjocknar.

Hjärtkamrarna är reducerade i storlek så att de inte kan hålla mycket blod, och väggarna kan inte slappna av ordentligt och kan stelna. Dessutom kan blodflödet genom hjärtat hindras.

Hur allvarligt är det?

I de flesta fall kommer hypertrofisk kardiomyopati inte att påverka det dagliga livet. Vissa människor har inga symptom och behöver inte behandling.

Men det betyder inte att villkoret inte kan vara allvarligt. Hypertrofisk kardiomyopati är den vanligaste orsaken till plötslig oväntad död i barndomen och hos unga idrottare.

De viktigaste hjärtkamrarna kan bli styva, vilket leder till mottryck på de mindre uppsamlingskamrarna. Detta kan ibland förvärra symtomen på hjärtsvikt och leda till onormal hjärtrytm (förmaksflimmer).

Blodflödet från hjärtat kan minskas eller begränsas (kallas obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati).

Mitralhjärtklaffen kan också bli läckande, vilket orsakar blod att läcka bakåt. Läs mer om mitral regurgitation.

Du kommer också att ha större risk att utveckla en hjärtinfektion (endokardit).

Dessa hjärtförändringar kan orsaka yrsel, bröstsmärta, andfåddhet och tillfällig medvetslöshet.

Om du har allvarlig hypertrofisk kardiomyopati, måste du se din läkare regelbundet så att ditt tillstånd kan övervakas.

Din läkare kommer att ge råd om nivån och mängden motion du kan göra och rekommendera livsstilsförändringar du kan göra.

– Påverkade?

Hypertrofisk kardiomyopati tros påverka 1 av 500 personer i Sverige. De flesta människor ärver sjukdomen från sina föräldrar.

Läs

British Heart Foundation and Cardiomyopathy Sveriges häfte om att leva med hypertrofisk kardiomyopati.

Restriktiv kardiomyopati

Restriktiv kardiomyopati är sällsynt. Det diagnostiseras oftast hos barn, även om det kan utvecklas i alla åldrar. Väggarna i de viktigaste hjärtkamrarna blir styva och styva och kan inte slappna av ordentligt efter att ha fått. Detta innebär att hjärtat inte kan fylla ordentligt med blod.

Det leder till minskat blodflöde från hjärtat och kan leda till symtom på hjärtsvikt, såsom andfåddhet, trötthet och fotledsvullnad, samt hjärtarytmier.

I många fall är orsaken okänd, men ibland kan tillståndet ärvt.

Mer information

Läs mer om restriktiv kardiomyopati från kardiomyopati UK.

Arytmogen höger ventrikulär kardiomyopati

Vid arytmogen höger ventrikulär kardiomyopati (ARVC) är de proteiner som vanligtvis håller ihop hjärtmuskelcellerna onormala. Muskelceller kan dö och den döda muskelvävnaden ersätts med fet och fibrös ärrvävnad.

Väggarna i de viktigaste hjärtkamrarna blir tunna och sträckta och kan inte pumpa blod runt kroppen ordentligt.

Personer med ARVC har vanligtvis hjärtrytmproblem. Minskat blodflöde från hjärtat kan också leda till symtom på hjärtsvikt.

ARVC är ett ärftligt tillstånd som orsakas av en förändring (mutation) i en eller flera gener. Det kan påverka tonåringar eller unga vuxna och har varit orsaken till plötsliga oförklarliga dödsfall hos unga idrottare.

Det finns ökande bevis för att långvarig, ansträngande motion gör symptomen på ARVC värre. Det är viktigt att personer med eller i riskzonen för ARVC diskuterar detta i detalj med sin hjärtspecialist (kardiolog).

Mer information

Läs mer om ARVC från kardiomyopati UK.

Diagnostisera kardiomyopati

Vissa fall av kardiomyopati kan diagnostiseras efter olika hjärtskannar och tester, såsom:

 • elektrokardiogram (EKG)
 • ekokardiogram
 • MRI scan
 • hjärtrytmmonitor (24 eller 48-timmars EKG-monitor)
 • övningstester
 • en detaljerad familj träd dras av specialister kan krävas för diagnos av kardiomyopati

Om du har fått diagnosen en ärftlig typ av kardiomyopati, kan du uppmanas att ha ett genetiskt test för att identifiera den felaktiga genen (mutation) som orsakade detta.

Dina släktingar kan sedan testas för samma mutation och, om de har det, kan deras tillstånd övervakas och hanteras tidigt.

Behandling av kardiomyopati

Det finns vanligtvis inget botemedel mot kardiomyopati, men behandlingarna kan vara effektiva för att kontrollera symtom och förebygga komplikationer. Vissa typer av kardiomyopati har specifika behandlingar och tidig diagnos är mycket viktigt.

Inte alla med kardiomyopati behöver behandling. Vissa människor har bara en mild form av det tillstånd som de kan kontrollera efter att ha gjort några livsstilsförändringar.

Livsstilsförändringar

Oavsett om orsaken till kardiomyopati är genetisk eller inte, bör det i allmänhet bidra till att:

 • äta en hälsosam kost och göra mild motion
 • sluta röka (om du röker)
 • gå ner i vikt (om du är överviktig)
 • undvika eller minska ditt intag av alkohol
 • får gott om sömn (samt diagnostisera och behandla underliggande sömnapné)
 • hantera stress
 • se till att alla underliggande tillstånd, såsom diabetes, är välkontrollerade

Läkemedel Läkemedel

kan behövas för att kontrollera blodtrycket, korrigera onormal hjärtrytm, ta bort överflödig vätska eller förhindra blodproppar.

Läs mer om:

 • behandlingar för högt blodtryck
 • betablockerare för att behandla en oregelbunden hjärtslag eller hjärtsvikt
 • diuretika – en typ av behandling för högt blodtryck för att avlägsna överflödig vätska från kroppen, om det orsakar svullnad
 • antikoagulantia såsom warfarin för att förhindra blodproppar
 • läkemedel för behandling av hjärtsvikt

Sjukhusprocedurer

Hos vissa personer med obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati väggen som delar vänster och höger sida av hjärtat (septum) förtjockas och utbuktas i huvudkammaren. De kan behöva ha antingen:

 • en injektion av alkohol i sitt hjärta — detta är att minska en del av muskeln i septum
 • en septal myektomi — hjärtkirurgi för att avlägsna en del av den förtjockade septum (mitralventilen kan repareras samtidigt, om nödvändigt)

De med hjärta rytmproblem kan behöva ha arytmi ablation. Denna behandling förändrar noggrant den sjuka hjärtvävnaden som orsakar hjärtrytmproblem.

Eller de kan ha en enhet implanterad, till exempel:

 • en pacemaker för att reglera hjärtfrekvensen
 • en implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) för att förhindra en livshotande onormal hjärtrytm

Ta reda på mer om att ha en pacemaker implanterad.

Läs mer om implanterbara cardioverter-defibrillatorer från British Heart Foundation.

Som en sista utväg kan en hjärttransplantation vara nödvändig.

Brutna hjärtsyndrom

Vissa personer som upplever betydande känslomässig eller fysisk stress, såsom sorg eller större kirurgi, fortsätter att uppleva ett tillfälligt hjärtproblem.

Hjärtmuskeln blir plötsligt försvagad eller ”bedövas”, vilket gör att vänster ventrikel (en av hjärtats huvudkammare) ändrar form. Det kan orsakas av en ökning av hormoner, särskilt adrenalin, under en period av stress.

De viktigaste symptomen är bröstsmärta och andfåddhet, som liknar hjärtattack. Ring alltid 112 om du eller någon annan upplever dessa.

Villkoret — känt medicinskt som Takotsubo kardiomyopati, eller akut stresskardiomyopati — är vanligare hos kvinnor. Det är tillfälligt och reversibelt. Det är ovanligt att det händer igen.

Läs mer om Takotsubo kardiomyopati från kardiomyopati Sverige.

Uppdaterad: 20 november 2019
Nästa uppdatering: 20 november 2022

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!