Inhalationssteroider

3 min läsning
inhalation av steroider inflammationsdämpande mediciner
inhalation av steroider inflammationsdämpande mediciner

Inhalationssteroider

Inhalationssteroider är ett antiinflammatoriskt läkemedel som du andas in för att dämpa inflammationen i luftrören. Dessa läkemedel används främst för att behandla astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Förr i tiden tog man endast tabletter för att behandla astma och KOL, patienten fick då i sig kortison som är det antiinflammatoriska läkemedlet och fick lätt biverkningar. Tack vare inhalationssteroider så distribueras läkemedlet runt i lungorna och luftrören och verkar endast lokalt. Den totala mängden kortison i kroppen blir mindre liksom biverkningarna. I Sverige behandlas de flesta astmatiker med kortison via inhalationssteroider.

Om för mycket kortison kommer ut i kroppen och inte endast verkar lokalt så utvecklar man “systemiska biverkningar” som består av rastlöshet, nervositet, depression och muskelvärk. Hos barn har man noterat att barnen kan bli hyperreaktiva eller utveckla irritation i halsen och heshet. Försök att skölja munnen med vatten efter att du använt inhalationssteroider.

Det finns flera olika typer av inhalationssteroider, exempelvis pulverinhalatorer, nebulisatorer och inhalationssprayer. Steroid inhalatorer är endast tillgängliga på recept.

Vanliga inhalationssteroider inkluderar:

 • Beklometason
 • Budesonide
 • Flutikason
 • Mometason

Hur använder man inhalationssteroider?

Det finns flera typer av inhalationssteroider. En läkare eller sjuksköterska kommer att visa dig hur du använder din inhalator. Se till att du använder den exakt som rekommenderas. Du behöver vanligtvis ta 1 eller 2 puffar från din inhalator på morgonen och 1 eller 2 puffar på kvällen. Det är viktigt att fortsätta använda din inhalator, även om du mår bättre. Att använda medicinerna regelbundet kommer att leda till mindre symptom.

Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den du missade. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ifall du tar för många puffar från en inhalationssteroider är det osannolikt att du kommer skadas om det är en engångsföreteelse. Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är orolig.

Sluta inte använda din inhalator om det inte rekommenderas av en läkare. När du slutar behandlingen behöver du vanligtvis minska dosen gradvis. Detta kan bidra till att undvika obehagliga biverkningar (abstinenssymptom), såsom svår trötthet, ledsmärta, illamående och yrsel.

Biverkningar av inhalationssteroider

Inhalationssteroider orsakar vanligtvis få eller inga biverkningar om de används på rätt sätt och vid normala doser. Vanliga biverkningar är följande:

 • En del människor får ont i munnen eller halsen
 • Heshet
 • Hosta
 • Svampinfektion i munnen. Symtomen är vita fläckar, rodnad och ömhet i munnen
 • Näsblod

Om du tar en hög dos under en lång tid finns det också en liten chans att du kan få några av de biverkningar som ses vid tablettbehandling med kortison, dvs “systemiska biverkningar” såsom en ökad aptit, humörsvängningar och sömnsvårigheter.

Hantera biverkningar av inhalationssteroider

Följande tips kan bidra till att minska biverkningarna av inhalationssteroider:

 • Använd din inhalator precis som du har blivit instruerad – tala med en läkare eller sjuksköterska om du är osäker på hur du använder din inhalator korrekt
 • Använda din inhalator med en viss distans, ett ihåligt plaströr eller behållare med munstycke i ena änden och ett hål för inhalatorn i den andra
 • Skölj munnen med vatten och spotta eller borsta tänderna efter användning av inhalatorn

Användning av inhalationssteroider med andra läkemedel, mat eller alkohol

Vissa läkemedel kan påverka effekten av inhalationssteroider, men detta är ovanligt om du bara tar låga doser under en kort period. Tala om för läkare om du tar andra läkemedel, inklusive naturläkemedel och kosttillskott, innan du börjar använda en inhalationssteroider.

Om du redan använder inhalator bör du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar andra läkemedel, läkemedel eller kosttillskott. Du kan vanligtvis dricka alkohol när du använder inhalationssteroider och du bör kunna äta de flesta livsmedel. Du bör däremot inte röka eftersom detta kan göra din medicin mindre effektiv och förvärra dina symtom.

De flesta människor kan använda inhalationssteroider. Tala om för din läkare innan behandlingen påbörjas om du har haft något av följande:

 • En allergisk reaktion mot inhalationssteroider
 • Tuberkulos (TB) eller någon annan infektion i lungorna eller luftvägarna
 • Gravid, ammar eller försöker bli med barn

Inhalationssteroiderär normalt säkra att använda under amning och under graviditeten, men det är en bra idé att få medicinsk rådgivning först. Om du behöver ta en hög dos under graviditeten kan du behöva regelbundna kontroller för att kontrollera eventuella biverkningar.

Hur fungerar inhalationssteroider?

Inhalationssteroider är en konstgjord version av hormoner som normalt produceras av binjurarna, som är två små körtlar som finns ovanför njurarna. När de steroider inhaleras minskar svullnaden (inflammation) i luftvägarna. Detta kan bidra till att minska symtom på astma och KOL, såsom väsande andning och andfåddhet. Inhalationssteroider skiljer sig från de anabola steroider som vissa människor använder olagligt för att öka sin muskelmassa.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!